<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Continuïteit in de samenstelpraktijk

Bekijk de opname van het webinar

Bekijk de opname van de webinar Continuïteit in de samenstelpraktijk

Relatief veel ondernemers en bedrijven hebben het niet makkelijk op dit moment. Gezien de huidige omstandigheden is 'continuïteit van de onderneming' een actueel thema. Dit heeft ook impact op de werkzaamheden die je verricht bij het opstellen van jaarrekeningen. 

In deze opname staan we uitgebreid stil en gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Op welke manier beïnvloed continuïteit de werkzaamheden in het samenstelproces?
  • Welke specifieke posten vragen om extra aandacht?
  • Welke significante aangelegenheden komen in beeld bij dreigende discontinuïteit?
  • Hoe om te gaan met de NOW / dividendbeleid;
  • Wat is dreigende discontinuïteit?
  • Wanneer neem ik een continuïteitsparagraaf op in de jaarrekening?
  • Gebeurtenissen na balansdatum;
  • Gevolgen voor bestuurders.

In deze webinar wordt niet de Visionplanner software behandeld.

08122020 Thumbnail webinar continuiteit in de samenstelpraktijk