<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Responsible disclosure policy

Bij Visionplanner vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden, horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten, hun data en onze systemen optimaal te beschermen.

Wij vragen je:

  • De bevindingen via het formulier onderaan deze pagina te melden aan ons. Anoniem melden is mogelijk, zolang er wel een geldig e-mailadres wordt opgegeven voor communicatie over het probleem.
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens in te kijken, verwijderen of aanpassen,
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.

Wat wij zullen doen:

  • Wij reageren binnen 5 werkdagen op de melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
  • Wij behandelen de melding vertrouwelijk en zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen,
  • Wij houden je op de hoogte over de voortgang van de oplossing voor het probleem,
  • In eventuele berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst en het probleem niet anoniem hebt gemeld, jouw naam vermelden als de ontdekker.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op