<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Privacy en vertrouwelijkheid is van cruciaal belang

Wij slaan persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens op. Die gegevens zijn bestemd voor het gebruik en de doorontwikkeling van de Visionplanner software. Vertrouwelijke gegevens worden opgeslagen in de datacenters van Microsoft Azure waar we de hoogste niveaus van beveiliging kunnen waarborgen. Het delen van gegevens gebeurt alleen met toestemming en waar noodzakelijk in overeenstemming met geldende regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees meer over onze cloud security in onze whitepaper.

Beveiligingsmaatregelen

Onze privacy verklaring

Gegevens die noodzakelijk zijn voor het gebruik en de doorontwikkeling van de Visionplanner software en voor onze verkoop- en marketing activiteiten vallen onder onze privacyverklaring.

Privacy policy

AVG en de verwerkersovereenkomst

Verwerking van persoonsgegevens valt in Nederland onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR, General Data Protection Regulation). Deze regelgeving legt ons als verwerker of subverwerker van persoonsgegevens verplichtingen op. Tegelijkertijd is hierin een aantal rechten en verplichtingen opgenomen voor degene die verantwoordelijk is voor persoonsgegevens. Onder andere dat er sprake moet zijn van een verwerkersovereenkomst. In onze algemene voorwaarden hebben wij dit voor het gebruik van onze software vastgelegd. 

Algemene Voorwaarden

Responsible disclosure 

In het onwaarschijnlijke geval dat iemand een kwetsbaarheid bloot legt in de gegevensinfrastructuur van Visionplanner, treedt onze Responsible Disclosure Policy in werking. Door naleving hiervan borgen we vertrouwelijke melding en afhandeling met de hoogste prioriteit.

Responsible disclosure