<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Waarom hebben je klanten baat bij tussentijdse cijfers?

Doede de Jong | 17 maart 2021
Rapportagesoftware

Toch zie ik kantoren en hun klanten al weer langzaam terug glijden naar de oude aanpak. Te vaak ligt de focus op een juiste aangifte omzetbelasting, maar niet op juiste tussentijdse cijfers. En, gezien de situatie van afgelopen jaar is dat logisch. Een ieder had genoeg aan zijn hoofd. Toch kunnen we het belang van deze tussentijdse cijfers niet vaak genoeg benadrukken.

Drie redenen waarom jij en je klanten veel voordeel hebben bij juiste tussentijdse cijfers:

1. Tussentijdse cijfers geven het inzicht om direct bij te sturen.

Niet alleen wanneer het minder gaat of wanneer de liquiditeit gaat knellen maar ook wanneer het boven verwachting gaat. Fiscale optimalisatie doe je in het jaar, met een jaarrekening kun je alleen maar constateren en schade beperken voor het komende jaar.

2. Tussentijdse cijfers zijn nodig om je prognose dynamisch te houden.

Juiste actuele cijfers geven direct input om je prognose in het jaar verder te verfijnen. Pas iedere rapportage periode je prognose aan en er is altijd inzicht in de komende maanden. Minder verrassingen en proactief kunnen reageren op naderende situaties. Je bent bezig met de toekomst, leuk voor jou en goed voor je klant. 

3. Tussentijdse cijfers besparen je tijd.

Tussentijdse cijfers kosten geen tijd, maar besparen je tijd. Als er alleen focus is op het opstellen van een aangifte omzetbelasting dan valt er veel buiten boord wat op een later tijdstip opnieuw moet worden opgepakt. Tussentijds breng je niet alleen de administratie op het gewenste niveau, maar je vult ook direct je samenstel waardige dossier. Na het afronden van het de laatste rapportage periode van het jaar is je samenstel waardig dossier direct gevuld. Dat levert nog eens tijd op!. Na het bespreken van de laatste tussentijdse cijfers is er minder druk op het spoedig uitbrengen van de jaarrekening. Moet de jaarrekening onverwachts toch eerder uitgebracht worden dan is dat geen probleem, je bent wendbaar als je huiswerk al gedaan is.

How to?

De kwartaal verwerking staat weer voor de deur. Ga je voor de oude manier en denk je niet verder dan de aangifte omzetbelasting? Of begin je het jaar goed, vul je direct je Visionplanner administratiedossier en pluk je daar het hele jaar de vruchten van? En heb je dan je kwaliteit op orde, maar worstel je hoe je dat moet verpakken in een goed tussentijds overzicht? Kijk in de Visionplanner dashboard bibliotheek. Panklare oplossingen die direct inzetbaar zijn.

Wil je meer weten? We bieden je graag een whitepaper aan waarbij we uitgebreid ingaan op Visionplanner Tussentijdse Cijfers.

Download whitepaper tussentijdse cijfers