<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Samen tussentijds bijsturen met de juiste cijfers

Arjan van Beek | 3 juni 2020

Door Chris Wolters, Advertorial &GO edititie 2.

Ondernemers willen graag weten hoe hun bedrijf ervoor staat en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. Met onze prognosetool krijg je een helder beeld van de liquiditeitspositie voor de korte termijn. Voor wie dat wil kan dat ook tot vijf jaar vooruit. Arjan van Beek tekent daarbij aan 'Maar dat is in de huidige omstandigheden misschien wel wat erg ver'

Krachtige prognoses

Met onze tool kun je echter ook heel goed onderzoeken wat bijvoorbeeld een scherpe omzetdaling gedurende een aantal maanden voor gevolgen heeft voor de liquditeitspositie. Arjan van Beek gaat in op de praktijk. 'de software van Visionplanner haalt iedere nacht relevante info uit het administratiesysteem binnen. Van belang is natuurlijk dat steeds de meest actuele cijfers worden ingevoerd. In dat geval is het mogelijk actuele cijfers te extrapoleren naar een balans en winst - en verliesrekening. Natuurlijk is het mogelijk om bij te stellen op basis van de meest recente ontwikkelingen. Het maakt ook verschil hoe ver je vooruit wilt kijken. Dat is zeker nu niet eenvoudig. 

Constructief klantgesprek

Eigenlijk is deze prognosetool een prima instrument om proactief het gesprek met de ondernemer aan te gaan en tijdig stappen te ondernemen. Bijvoorbeeld richting de bank als zichtbaar wordt dat op enig moment kredietverruiming noodzakelijk lijkt te worden. Arjan van Beek wijst ook op de mogelijkheid om tegelijkertijd beïnvloedende factoren in de prognose op te nemen zoals uitstel van belasting, verkorten van vakantieperioden enzovoorts. Visionplanner zorgt automatisch voor de verrekening van de ontvangen en te betalen BTW, belastingafdrachten en van het vakantiegeld. Daarbij is het steeds mogelijk om handmatig verandering door te voeren in specifieke omstandigheden. 

Stevig voorbeeld

Je kunt met de ondernemer strategisch noodzakelijke stappen doornemen. Het maakt daarbij weinig verschil of een bedrijf snelgroeiend of een redelijk stabiele omzet en winstcijfers heeft. Hij vervolgt 'Ook is het mogelijk inzichtelijk te maken welke invloed bijvoorbeeld het aantrekken van meer personeel heeft op de liquditeit. Onze prognosetool is inmiddels een jaar of vijf in gebruik, doorontwikkeld in de praktijk dus.

Een goed opgebouwde prognose is cruciaal. Maar hoe start je nu? In dit whitepaper lees je acht best practices die je helpen bij het maken van een succesvolle prognose.

Aan bod komt o.a.:

  • Voorbereiding
  • Beheers je gereedschap
  • Doe het samen
  • Begroting en niet-financiële gegevens
  • Vaktechnisch verantwoord

Download whitepaper