<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

NOW risico's

Joris Joppe | 4 juni 2020

Er is al best wat geschreven over de fraude risico's die aan de NOW kleven en wat accountants en administratiekantoren er mee zouden moeten. Hoe je ook in de wedstrijd zit, ons zusterbedrijf analys.io heeft de kracht van data-analyse ingezet om je hierbij te ondersteunen.

De ontwikkelde analyse genereert op basis van RGS een dashboard waarin je direct kunt zien bij welke administraties mogelijk sprake is van ongebruikelijke patronen in de omzetverantwoording.

Het dashboard toont per administratie de gemiddelde maandelijkse omzet voor 2019, 2020 voor de NOW periode, gedurende de NOW periode en na de NOW periode.

Daarnaast zijn 5 indicatoren ontwikkeld die aangeven die tonen of:

  • het aantal crediteringen en of de gemiddeld gecrediteerde bedragen per maand in de NOW periode hoger zijn dan buiten de NOW periode.
  • in de NOW periode omzet via memoriaal is geboekt of weg geboekt. Uiteraard kijken we ook buiten de NOW periode of dit het geval is. Hier kunnen legitieme redenen voor zijn maar wellicht goed om te onderzoeken.
  • de post nog te factureren omzet is gestegen gedurende de NOW periode (overigens is er pas in RGS3.2 een aparte code voor en aangezien dit nog niet breed geadopteerd is, zullen we hier nog een alternatief voor moeten vinden).
  • de post onderhanden werk is gedaald gedurende de NOW periode - we zouden ons voor kunnen stellen dat termijnen wel gefactureerd worden maar op de balans worden gezet als onderdeel van het onderhanden werk.
  • de salarissen in de NOW periode lager waren dan de salarissen in januari 2020. Niet direct omzet-gerelateerd maar wel relevant in het kader van de regeling.

De analyse genereert tevens een bijlage in excel waarin je snel de details van de omzetboekingen en facturering kunt raadplegen.

Zoals gebruikelijk toont dit dashboard deze informatie van je hele portefeuille. De analyse wordt aangeboden voor administraties in ExactOnline, Twinfield, Yuki, Snelstart en iMuis.

We willen deze dienst ook graag beschikbaar stellen aan Visionplanner kantoren die geen gebruik maken van analys.io. Daarvoor hebben we een speciale aanbieding. Lees meer over deze aanbieding via onderstaande button.

Bekijk aanbod