<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Toetsing? Geen zorgen!

Arjan van Beek | 24 augustus 2021
accountantskantoor toetsing door NBA

Veel accountantskantoren krijgen dit jaar een toetser over de vloer, ook omdat veel kantoren die eigenlijk vorig jaar op de planning stonden zijn doorgeschoven naar 2021.

“De periodieke toetsing door de Raad voor Toezicht brengt voor veel kantoren de nodige stress en onzekerheid met zich mee.”

Dat is het eerste wat ik lees na het intoetsen van de zoekterm “NBA-toetsing” in mijn internetbrowser, nota bene op de website van de NBA zelf. Als accountant zou ik daar toch behoorlijk van in de stress schieten.

Uit de cijfers blijkt dat dit niet geheel onterecht is. Ongeveer 75% van de getoetste accountantskantoren in de samenstelpraktijk behaalt een voldoende. Dat is best een mooie score, maar ik kan me voorstellen dat je toch wat slechter slaapt als je tot de 25% behoort die geen voldoende haalt.

Logischerwijs proberen accountants ieder risico te vermijden dat kan leiden tot een negatieve beoordeling bij de toetsing. Een onvoldoende levert altijd gedoe op. Er moet minimaal een verbeterplan opgesteld worden en in sommige gevallen komt er een hertoetsingstraject. Dat zorgt voor nog meer stress en onzekerheid. Voor kosten overigens ook, toetsing is niet gratis.

In het kader van kwaliteitsbeheersing heb je als accountant verschillende tools tot je beschikking. Kennis van wet- en regelgeving is veruit de belangrijkste. Daarnaast is binnen een accountantsorganisatie het kwaliteitssysteem, dat er op toeziet dat deze kennis op de juiste wijze wordt toegepast, natuurlijk van belang. Goede software biedt hierbij een ondersteunende rol.

Geen vuiltje aan de lucht dus. Want jij hebt dit als accountant allemaal prima voor elkaar.

Desondanks proef ik in de praktijk toch vaak die onzekerheid. “Hoe kijkt een toetser hier tegenaan?”, “Is dit wel conform de NV COS4410?” Het zijn vragen die wij bij Visionplanner regelmatig voorbij horen komen.

Meestal zijn deze vragen eenvoudig te beantwoorden door ze naast de NV COS4410 te leggen, of beter nog, de Handreiking 1136. Ik merk in de praktijk dat veel accountants hier moeite mee lijken te hebben. Misschien is dat toch weer die onzekerheid: “Interpreteer ik de regelgeving wel goed?” Vervelend genoeg zijn het niet alleen de accountants, maar ook de toetsers zelf die dit soms lastig lijken te vinden. Het heeft alles te maken met het feit dat de meeste regelgeving vanuit de NBA principle based is. In veel gevallen kan door een kantoor op verschillende manieren invulling gegeven worden aan de regelgeving.

Om je enigszins te helpen hebben we een document opgesteld waarin de verplichte elementen volgens NV-COS 4410 en handreiking 1136 zijn gerelateerd aan de onderdelen van het Visionplanner samensteldossier. Om het compleet te maken, hebben we ook verwijzingen opgenomen naar de vragenlijst waarmee de toetsers op pad gaan. Zo functioneert het stuk als navigatie voor een toetser die geen of weinig ervaring heeft met Visionplanner. Je kunt het document downloaden via de button hieronder.

Download E-book Verplichte dossierstukken in het samensteldossier

Vanuit Visionplanner proberen wij gebruikers op vaktechnisch gebied zo goed mogelijk te ondersteunen. De Vakgroep Accountancy Visionplanner ziet erop toe dat standaardteksten in de jaarrekening conform regelgeving zijn. Werkprocessen binnen het samensteldossier worden in overleg met de Vakgroep zo ingericht dat gebruikers gestimuleerd worden om regelgeving op juiste wijze toe te passen. Toch ligt de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de gebruiker zelf.

Hoe zorg je er voor dat je zeker bent van je zaak? Ik geef een aantal tips:

  1. Zorg dat je kennisniveau op orde is. Dit is een open deur, maar ik kan het niet genoeg benadrukken. Lees bijvoorbeeld de handreiking 1136 (nog) een keer door. Ik spreek te veel accountants die niet op de hoogte zijn van de verplichte dossierstukken die daar zijn beschreven.
  2. Denk bewust na bij iedere stap in het samenstelproces. Stilstaan bij fundamentele beginselen of bij integriteit van de klant lijkt een formaliteit. Er staat een standaardtekst in je dossier. Het zal wel goed zijn toch? Blijf wel nadenken! Ben jij nog wel objectief als je al 15 jaar de eindverantwoordelijke accountant bent van een klant?
  3. Laat je dossiers reviewen door collega’s of eventueel door een onafhankelijke buitenstaander. Twee zien altijd meer dan één. Daarnaast is het interessant om van collega-accountants te horen hoe zij tegen bepaalde zaken aankijken. Overigens hoeft een verschil van inzicht niet altijd te betekenen dat iemand ongelijk heeft.
23082021 afbeelding blog (pre-toets) (1)

Aan de laatste tip hebben we vanuit Visionplanner een mooie invulling gegeven. Alle kantoren met Kantoorabonnement 'Ultimate' hebben namelijk recht op een gratis pre-toetsing. De pre-toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke expert van Novak, Auxilium, Fiscount of Extendum. Je kiest zelf welke organisatie voor jou de pre-toetsing doet. Tijdens de pre-toetsing kun je de kwaliteit van jouw Visionplanner dossiers laten beoordelen. Zo ben je nog zekerder van je zaak.

Pas daarnaast de bovenstaande tips toe en je slaapt een stuk rustiger. Laat die toetsers maar komen!