<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Is de Jaarrekening een blijvertje?

Joris Joppe | 1 oktober 2019
11092019 linkeding blog jaarrekening

De Accountancy sector mag zich verheugen in bijzondere belangstelling van allerlei helderzienden en futurologen. De laatste jaren openen zij hun presentaties steevast met een youtube filmpje van een robot en de melding dat de accountant 94% kans loopt om uit te sterven. Beide ‘statements’ tonen wat mij betreft een gebrek aan begrip van en respect voor de sector.

Vijf jaar geleden was het nog gebruikelijk om een presentatie te beginnen met het overlijdensbericht van de jaarrekening. “De jaarrekening is dood”, werd dan niet zonder triomf medegedeeld. Meestal aan een publiek dat in gedachte al bij de borrel zat.

Ondertussen weten we beter. De jaarrekening is, voor zover we bij Visionplanner vast kunnen stellen, springlevend. Natuurlijk is er discussie over de vorm waarin cijfers worden gepresenteerd en hoe vaak ze worden besproken. En ja, de introductie van de micro-entiteit heeft effect gehad op het aantal pagina’s. Maar de sector groeit nog steeds, zowel in omzet, aantal kantoren als omzet per FTE. Alles overziend lijken die doemscenario’s niet te zijn uitgekomen.

En het argument dat een jaarrekening een instrument is om terug te kijken? Wat mij betreft een simpel frame want het gaat natuurlijk primair om verantwoording afleggen. Aan de bank bij een lening. Aan een ex-echtgenoot bij een scheiding. Bij verkoop of fusie. Aan (mede-)aandeelhouders of gewoon aan de directeur zelf om hem bij de les te houden. Die situaties vragen heldere normen en consistente toepassingen daarvan. De jaarrekening met het wettelijke kader helpt daarbij.

Dus als je het mij vraagt, is de jaarrekening een blijvertje. De banken laten met SBR Nexus duidelijk zien dat ze nog steeds waarde hechten aan de jaarrekening (sterker nog, ze kunnen er geen genoeg van krijgen). Bekijk hier de podcast over Visionplanner & SBR Nexus.

Daarnaast vermoed ik dat ondernemingen in de toekomst alleen maar meer verantwoording af moeten gaan leggen (denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid maar ook aan fiscaal verantwoord ondernemen).

Het ligt voor de hand om die verantwoording in dezelfde wettelijke kaders en rapportagestructuren vast te leggen. En natuurlijk een proces om te zorgen dat de inhoud van die jaarrekeningen ook klopt. Dat je dit handig en op een moderne manier moet doen, ligt voor de hand.

Statistieken Jaarrekeningdossier in Visionplanner.

Eén van de vele mooie eigenschappen van ons cloudplatform is dat we eenvoudig beschikken over interessante metadata. In dit whitepaper delen we een aantal statistieken over alle jaarrekening dossiers in
Visionplanner.

Download whitepaper