<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Belastingoptimalisatie en het marginaal tarief

Karst Janssen | 20 september 2019
19-08-28-0910karst janssen  LOWRES

Als je de fiscale praktijk goed hebt georganiseerd, heb je ongetwijfeld oog voor optimalisatie van de belastingdruk van jouw klanten. Het is verleidelijk om te kijken wat er onderaan de streep overblijft en dat te minimaliseren. Dit kan echter complex zijn. Soms is het makkelijker om te kijken naar het marginaal tarief. Dit tarief geeft aan wat het netto effect is als jouw klant € 1 meer of minder inkomen heeft.

Bepaal het marginaal tarief

Om te komen tot het marginaal tarief neem je de huidige situatie als uitgangspunt. Vervolgens beoordeel je van alles of het invloed heeft op het netto inkomen. Welk tarief geldt? Is sprake van afbouw van heffingskortingen? Dit laatste heeft namelijk ook effect op het netto inkomen.

Om het marginaal tarief te bepalen, zul je echter verder moeten kijken. We kennen heel wat regelingen die invloed hebben op het netto effect, zoals Toeslagen, Studiefinanciering en eigen bijdrage WMO, maar vergeet ook de vennootschapsbelasting niet. Soms moet je naar de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting tegelijk kijken. Zorg dat je het effect van al deze regelingen meeneemt. Als je alles bijelkaar optelt, heb je het marginaal tarief te pakken.

Geen belastingberekening nodig

Met het marginaal tarief van de uitgangssituatie, kun je de klant eenvoudig uitleggen wat het gevolg is van een bepaalde optimalisatie. Hierdoor wordt het ook eenvoudiger om meerdere situaties met elkaar te vergelijken, zonder dat je per situatie een complexe belasting berekening moet maken. In onderstaand voorbeeld zal ik dit verder illustreren.

Voorbeeld: Marginaal effect extra inkomsten DGA

Directeur grootaandeelhouder Henk heeft een inkomen van € 56.000 als salaris uit zijn B.V. De B.V. van Henk heeft een winst voor belastingen van € 15.000. Hieronder schets ik, enigszins gesimplificeerd, de gevolgen van drie verschillende manieren om extra inkomsten uit de de B.V. te halen.

  Dividend Arbeid Terbeschikkingstelling
Winst B.V. € 15.000 € 15.000 € 15.000
Tarief VPB 19% 19% 19%
Arbeidsinkomen Henk € 56.000 € 56.000 € 56.000
Marginaal tarief 49,25% 49,25% 49,25%
Extra inkomsten € 10.000 € 10.000 € 10.000
TBS-vrijstelling - - 12,00%
Marginaal tarief IB 25,00% 49,25% 43,25%
Marginaal tarief VPB - 19,00% 19,00%
Totaal marginaal tarief 25,00% 30,25% 19,06%

Bovenstaande tabel toont aan dat de voordeligste manier om extra inkomen te genereren via terbeschikkingstelling zou kunnen worden gerealiseerd. Voor mij een verrassende conclusie, maar daar gaat het hier niet om. Ik heb zojuist zonder belastingberekening aangetoond wat de voordeligste route zal zijn. Dat kan handig zijn.

Ik hoor je denken: De belastingberekening kan achterwege blijven, maar dan moet ik wel het marginale tarief berekenen en dat gaat ook niet vanzelf. Dat is een terechte opmerking. Wat je eigenlijk zou willen is dat je eenvoudig verschillende optimalisatie keuzes met elkaar kunt vergelijken zonder berekeningen. Met de ontwikkeling van Visionplanner Fiscaal hebben wij dit ter harte genomen.

Gratis event: Belastingoptimalisatie 2019

Word jij net als ik soms verrast door de uitkomst van een belastingberekening? Kom dan naar het event 'belastingoptimalisatie 2019'. Ik vertel je dan over het optimalisatie proces en geef je enkele tips en tricks voor het optimaliseren in 2019. Dat is met kwartaal 4 voor de deur precies waar jij behoefte aan hebt!

MELD JE AAN