<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

De noodzaak van regelmatige prognose

Doede de Jong | 12 februari 2024
De noodzaak van regelmatige  prognose

Veel zelfstandigen en bedrijven stellen jaarlijks een budget op voor het komende jaar. Daarbij kijken ze vaak alleen naar de resultatenrekening, dus de kosten en opbrengsten. Echter, de afgelopen jaren, mede door de aanhoudende onzekerheid als gevolg van geopolitieke spanningen en de impact van klimaatverandering op de economie, is het belangrijk om regelmatig een prognose te maken. Doede de Jong stelt in zijn recente blog waarom. 

Een prognose biedt niet alleen de mogelijkheid om de balans, investeringen en financieringen in detail te bekijken, maar ook de liquiditeit en de gehele cashflow. Het opstellen van een begroting en prognose is vaak nuttig, vooral op momenten dat er grote behoefte aan is.

Een standaardtaak, niet alleen voor onzekere tijden

Het is jammer dat begrotingen en prognoses vaak alleen worden opgesteld bij specifieke gebeurtenissen zoals een reorganisatie, overname, subsidie- of kredietaanvraag, of bij een grote investering. Of in tijden van nood, zoals recentelijk bij de geopolitieke spanningen rond Oekraïne en de uitdagingen van klimaatverandering. 
Accountantskantoren die continu en actief met een begroting en prognose werken, kunnen snel schakelen en zich daarmee onderscheiden. Ze kijken altijd vooruit en anticiperen om hun klanten te behoeden voor onaangename verrassingen.

Het belang van actualiteit

Het opstellen van een budget of prognose moet niet als een eenmalige taak worden gezien. Het gebruik ervan geeft meer inzicht in de activiteiten van je klant en zet je op voorsprong, mits je het actueel houdt. 

Prognoses als beleidselement

Gebruik een budget en prognose niet alleen bij speciale gelegenheden, maar het hele jaar door als een actief beleidselement. Het levert steeds nieuwe inzichten op, laat je nadenken over de toekomst en helpt je dit te vertalen naar concrete financiële doelstellingen.

Leer van je prognoses

Vergelijk je prognose en begroting ook met de uiteindelijke cijfers. Gebruik het actief, bespreek de cijfers, pas aan waar nodig en leer ervan.

Door de veranderende wereld, met zijn geopolitieke spanningen en de impact van klimaatverandering, is het regelmatig opstellen van een begroting en prognose relevanter dan ooit. Deze factoren benadrukken het belang van flexibiliteit, aanpassingsvermogen en een vooruitziende blik in de bedrijfsvoering.

Tips voor opstellen prognoses

Hulp nodig bij het opstellen van een prognose? Download de checklist en krijg handvatten om je klanten te navigeren richting goede resultaten.