<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Help de NBA regelgeving te versoepelen

De Blik van Joris
De Blik van Joris van Visionplanner

Het lijkt paradoxaal: accountants, die hun beroep uitoefenen dankzij wetgeving zoals het belastingrecht en het burgerlijk wetboek, roepen vaak op tot minder regelgeving.

Paradoxaal, maar begrijpelijk als je bedenkt hoe generieke regels vaak worden ingezet voor specifieke problemen. De NBA erkent dat het met minder kan. Ze hebben onlangs een enquête gelanceerd om de pijnpunten in de regelgeving te identificeren. Eindelijk onderneemt de beroepsvereniging actie!

Als ontwikkelaar van samenstelsoftware is altijd ons doel geweest om regelgeving voor accountants zo veel mogelijk naar de achtergrond te dringen. Dat is al een goede stap, maar minder regels zou natuurlijk nog beter zijn. Dus ik roep iedereen op: vul die enquête in!

Suggesties voor verlaging regeldruk

Ik heb zelf wel wat ideeën, maar laat je vooral leiden door je eigen ervaringen. Hier zijn een paar tips:

  1. Wees realistisch in je suggesties - de hele WWFT afschaffen is waarschijnlijk te ambitieus. Dit is Europese regelgeving waar we in Nederland niet zomaar vanaf kunnen. (Ik weet dat ik vorig jaar gepleit heb voor afschaffing, maar dat was minder serieus dan de kop deed vermoeden).
  2. Richt je op zaken die tijd kosten maar niets opleveren. De stelling ‘niet gedocumenteerd is niet gedaan’ is handig voor toetsers en compliance officers, maar het kost ons wel tijd. Vaak is het niet de regelgeving zelf, maar de interpretatie en toetsing ervan die voor de last zorgt. Laten we dus, in de geest van NVCOS 4410, alleen documenteren als daar een goede reden voor is. Dit probleem doet zich vaak voor bij klant- en opdrachtacceptatie. Uit analyses blijkt dat deze dossiersecties zelden tot bevindingen leiden, maar toch is vastlegging altijd verplicht.
  3. Laten we het principe 'dubbel genaaid houdt beter' onderzoeken. Wanneer een ondernemer zich bij verschillende partijen (bank, notaris, accountant en fiscalist) moet identificeren of een ongebruikelijke transactie meerdere keren gemeld moet worden, stijgen de administratieve lasten alleen maar.

Ik heb de enquête uiteraard ook ingevuld, maar hoe meer inzendingen, des te groter de kans op verlaging van de regeldruk. Hier is de directe link naar het vragenformulier. De NBA schat dat het invullen 10 tot 15 minuten duurt. Een waardevolle investering van je tijd!