<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

De Blik van Joris - Stop met het gezeur over faillissementen

Joris Joppe | 18 juli 2023
De blik van Joris

In de week dat iedereen over elkaar heen buitelde om schande te spreken van KPMG, viel mij iets anders op. Bijna 51.000 bedrijven hebben nog geen belastingschuld afgelost die is ontstaan in de coronaperiode. Dit is slechts een kleine daling ten opzichte van april toen 60.000 bedrijven nog geen schuld hadden afgelost, schrijft het FD. Kleine daling? Het is 15% in een paar maanden. Best fors. As ik die faillissementsberichtgeving lees, denk ik: zucht daar gaan we weer. Laten we zorgen dat dit soort berichten stopt.

Niet dat deze berichtgeving schade toebrengt aan de economie, maar ze is zo onnodig. De toon borduurt voort op de koppen in oktober 2022 als ‘een Golf aan faillissementen verwacht' of 'Nederland moet op fors meer faillissementen van bedrijven rekenen in 2023'.

Als ik de cijfers van het CBS erbij pak, dan zie ik niets geks. Het aantal bedrijven dat op de fles gaat, fluctueert al jaren. In 2018 gingen er 3.145 bedrijven failliet en in 2019, 3.209. De voorspelling voor 2024 is 3.530 faillissementen. Gezien het feit dat er in 2023 30% meer bedrijven zijn dan in 2018, lijkt me eerder sprake van daling. De journalist die er een faillissementsgolf van weet te maken, is wel heel creatief. 

 

Grafiek van aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (incl. eenmanszaken) 
Dan over die 51.000 bedrijven die hun belastingschulden nog niet hebben afgelost. Het verhaal vertelt niet of ze daar ook echt niet toe in staat zijn of juist niet. De cijfers uit de media vormen een getallenbingo op de zomercamping. Voer voor lobbyisten en paniekzaaiers. 

Dat vermoeden wordt versterkt als op dezelfde dag, hetzelfde Financieele Dagblad samen met het SRA nog wat data publiceert. Over bijvoorbeeld de solvabiliteit van het Nederlandse MKB:

Grafiek van de financiële gezondheid van het MKB(bron: FD 13 juli 2023)

Zonder verdere toelichting kan je eigenlijk alleen maar concluderen dat het wel meevalt met dat ‘interen op het eigen vermogen’. En dan heb ik het plaatje van de corona-winsten nog maar buiten beschouwing gelaten.

Terug naar de 51.000 casussen. Ik twijfel niet aan het aantal maar de impliciet getrokken conclusie gaat me wat ver. Zeker als je bedenkt wat de actuele informatiepositie van de belastingdienst is. Dan heeft de gemiddelde accountant met Visionplanner het een stuk beter voor elkaar. Als die werkt met een benchmark-oplossing, heeft hij elk kwartaal zicht op de financiële ontwikkelingen in de sector. Prima gereedschap om de door het FD gezaaide onrust in context te plaatsen.

Benchmarking

Over benchmarken gesproken. Ben je benieuwd hoe dit makkelijk kan met Visionplanner? Vergroot je kennis van benchmarken en schrijf je in voor het webinar 'verras je klant met benchmarkcijfers' op donderdag 21 september om 10.00 uur. Als je het mij vraagt is dat een prima basis om je informatiepositie te versterken en je klanten te voorzien van solide advies.

 

Aanmelden voor het webinar