<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Administratiedossier in beweging - SRA leden opgelet!

Joris Joppe | 10 juli 2019
Linkedin blog


De groeiende populariteit van checklists in het administratiedossier heeft ons aangenaam verrast. Daarmee is het voor ons ook belangrijk geworden om herkenbare en hoogwaardige content te leveren. In de afgelopen maanden zijn we in overleg getreden met partners die de Nederlandse accountancy van die content voorzien. Doelstelling: werkprogramma's voor administratieve dienstverlening, tussentijdse cijfers en/of samenstelwaardigheid via Visionplanner beschikbaar stellen aan onze gebruikers.
We zijn verheugd dat we kunnen meedelen dat we ook het SRA werkprogramma Administratieve Dienstverlening aanbieden. Gebruik dit werkprogramma en je heb een deugdelijk onderbouwde conclusie voor wat betreft samenstelwaardigheid van de administratie. Van daaruit kun je eenvoudig door naar het risicogericht samenstellen in Visionplanner.
SRA biedt onder andere vaktechnische ondersteuning aan voor de professional op het SRA-kantoor, zoals een vragenservice, een kennisnet, praktijkhandreikingen en handboeken, maar ook vaktechnische tools zoals geautomatiseerde werkprogramma’s voor controle-, beoordelings- en samenstelwerkzaamheden, een intern reviewsysteem en een tool voor het beheren van handboeken.

Vanaf juni bieden we dus in Visionplanner onder de standaard checklists het SRA werkprogramma Administratieve Dienstverlening aan. Als je SRA lid bent, zal dit herkenbare content zijn. Maar ook als je kennis wil maken met de de content van de SRA kun je deze checklist gebruiken. Uiteraard zorgen we ervoor dat toekomstige wijzigingen in dit werkprogramma door ons worden doorgevoerd in de standaard checklist.

Meer informatie over het gebruik van checklists in Visionplanner vind je hier. Een uitgebreide overzicht van vaktechnische ondersteuning van de SRA vind je hier.

Het administratiedossier in beweging

Met het toenemende gebruik van het administratiedossier voegen we steeds meer nuttige content toe. Maar we blijven ook de functionaliteit door ontwikkelen. Dat doen we echter niet zonder input van kantoren. Om die ontwikkelingen zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers, zijn gebruikersgroepen opgezet. De gebruikersgroep voor het administratiedossier denkt mee over het verbeteren, optimaliseren en doorontwikkelen van bestaande functionaliteiten. Daar zoeken we slimme mensen voor.
 
Kandidaten voor de gebruikersgroep maken actief gebruik van het administratiedossier en zijn bij voorkeur key-user. Daarnaast zijn we opzoek naar een diverse groep deelnemers die een brede range kantoren vertegenwoordigd. Mogelijk dat we je vragen een korte online assessment uit te voeren om te borgen dat we ook qua persoonlijkheden voldoende diversiteit aan tafel hebben (dat doen we via www.pixeltest.nl).
 
Als je denkt dat je een bijdrage kunt en wilt leveren aan de doorontwikkeling van het administratiedossier, zouden we je kandidatuur zeer op prijs stellen. Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier.