<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Werkprogramma voor NOW derdenverklaring

Joris Joppe | 6 oktober 2020
Werkprogramma voor NOW derdenverklaring

Vanaf deze week mogen de NOW afrekeningen worden ingediend. Het was al bekend dat bij voorschotten groter dan € 20.000 en onder de € 100.000 (of een subsidie-aanvraag tussen de € 25.000 en € 125.000) een verklaring van een deskundige derde bij moet komen. De zogenaamde “derdenverklaring”.

Na maanden van gesprekken tussen het ministerie van SZW, NOAB, SRA, RB en de NBA ligt er een tekst voor de derdenverklaring. En natuurlijk de werkzaamheden die daarbij horen. Als je de werkzaamheden bekijkt, is het best een klus die je bij elke derdenverklaring moet afwerken. Gezien het geld dat met de eerste NOW regeling is gemoeid, is dat wellicht ook gerechtvaardigd.

Daarnaast, niet geheel onbelangrijk, behoudt het ministerie zich het recht voor om achteraf steekproeven te nemen op de afgegeven verklaringen. Dossiervoering is dus ook hier een cruciale componenten van de werkzaamheden van administratie- en accountantskantoren.


blog now werkprogramma

Omdat we verwachten dat een hoop Visionplanner-kantoren met de derdenverklaring te maken krijgen, hebben we de werkzaamheden omgezet in een standaard checklist. Je kunt deze gebruiken om de werkzaamheden te documenteren. Daarbij hebben we een logische opbouw aangebracht en gezorgd dat er een kop en een staart aan de werkzaamheden zit.

 

Wat ons opviel is dat in de guidance niet gesproken wordt over de consequenties van mogelijke fraude in de aanvraag. We veronderstellen dat verwacht wordt dat kantoren in die gevallen teruggrijpen op bestaande verplichtingen zoals die inzake NOCLAR voor accountantskantoren. De komende weken zal o.a. vanuit de NBA waarschijnlijk meer guidance komen waarin dit wellicht aan bod zal komen. Wij zullen dat nauwgezet in de gaten houden en de checklist waar nodig aanpassen.

Voor zover wij nu in kunnen schatten, bouw je met de checklist in het Visionplanner administratiedossier een deugdelijk dossier op. Uiteraard kun je onze versie ook gebruiken als basis voor een eigen werkprogramma. Zo kun je vanaf vandaag klanten ondersteunen die met spoed hun aanvraag tot vaststelling willen indienen.

Als je het administratiedossier nog niet gebruikt, laten we je dat uiteraard graag zien via onderstaande button!

Bekijk de video over het administratiedossier