<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Wat maakt de éénpitter zo uniek?

Joris Joppe | 15 april 2020

De meeste ondernemers in de accountancy sector zijn, op papier althans, one (wo)man shows. Professionals die alleen een accountants- of administratiekantoor runnen. Het aantal 1-pitters in de sector blijft ook gestaag toenemen en lijkt effectief tegenwicht te bieden aan de grote kantoren die wel groter lijken te worden, maar geen groter marktaandeel krijgen. 

In je eentje een kantoor runnen, verdient respect. Hoe ga je om met dilemma’s die je normaal in vertrouwen met een collega bespreekt? Hoe zorg je dat je alle regelgeving in het vizier houdt? Kan je eigenlijk wel op vakantie zonder dat zaken blijven liggen en klanten gaan morren?

We hebben recent een survey uitgevoerd onder éénpersoons kantoren waaruit blijkt dat allemaal in meer of mindere mate uitdagingen zijn. Vooral het aspect regelgeving is een punt van zorg. De hoeveelheid, complexiteit maar ook de vraag of je het eigenlijk wel ooit goed genoeg kan doen, houden ondernemers bezig. 

Toch wegen deze uitdagingen niet op tegen het belangrijkste unique selling point dat door alle geïnterviewden naar voren werd gebracht: 

Als éénpitter kun je een veel betere relatie opbouwen met MKB ondernemers. De keukentafelgesprekken over gezin, dromen, en natuurlijk de fiscale en financiële perikelen, zijn gebaseerd een zeer krachtige vertrouwensrelatie. 

Een vertrouwensrelatie die je als onderdeel een groter kantoor veel lastiger op kunt bouwen. De deelnemers aan de survey noemen drie redenen voor die krachtige vertrouwensrelatie:

  1. Als éénpitter kun je je achter niemand verschuilen. Jij bent het aanspreekpunt. Er is geen verloop in personeel wat vaak tot irritatie leidt. Jij móet problemen oplossen. En als het urgent is, ook op zaterdagmorgen.
  2. Klanten kiezen bewust voor jou en weten waar je voor staat. Als het goed is, sluit dit aan bij de dienstverlening die ze van een accountant of administratiekantoor verwachten.  
  3. Je weet alles van de klant. Je ziet alles voorbij komen en hoeft niet in andermans hoofd of spreadsheet te grasduinen om te weten wat er speelt bij een ondernemer.

Dat laatste punt, alles weten van de klant, geeft een goed gevoel. Maar het is tegelijkertijd een uitdaging. In een tijd waarin transacties soms volledig geautomatiseerd worden verwerkt, is het niet meer vanzelfsprekend dat je weet wat er in de boekhouding van klanten gebeurt. En zeker in tijden van krapte op de markt waarin ook kleine kantoren soms meer kantoren aannemen dan goed is, ligt het risico op de loer dat je het gevoel verliest bij de cijfers. 

Gelukkig biedt automatisering ook op dit punt een oplossing. Zo kun je met automatische alerts eenvoudig bijzonderheden signaleren. Of dashboard, dat je helpt bij het inzichtelijk maken van trends en afwijkingen van de prognose. Op die manier hou je ondernemers bij de les en heb je een goed startpunt voor het keukentafelgesprek. 

Een dashboard geeft je gelijk een professionele uitstraling naar klanten toe en maakt het abstracte product ‘administratie’ ineens veel tastbaarder. Zeker als je daar als adviseur gelijk jouw analyse aan toe kunt voegen omdat je de cijfers al voor je klant hebt geanalyseerd. 

Met de dashboards in Visionplanner presenteer je je klanten de tussentijdse cijfers die ze nodig hebben om verder te komen. Wil je weten hoe je dat met Visionplanner kunt doen? Volg dan hier het webinar over de tussentijdse cijfers in Visionplanner.

Volg de webinar