<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Voorspelbaarheid van faillissementen

Joris Joppe | 4 januari 2022

De afgelopen twee jaar vond iedereen wel wat van de ontwikkelingen in de faillissementen. Ook voor komend jaar zal iedereen er wel iets van vinden. Zo schat kredietverzekeraar Euler Hermes dat het aantal faillissementen in 2022 met ca. 15% zal stijgen. Dat lijkt veel, maar door steunmaatregelen waren er de afgelopen twee jaar juist erg weinig faillissementen.

Al die voorspellingen zijn allemaal niet zo heel relevant voor accountants die MKB-ers bedienen. Met financiële uitdagingen of juist successen. In dat geval wil je gewoon weten bij welke klanten het risico op een faillissement het grootst is. Al was het maar omdat je dan ook moet zorgen dat je in het samenstelproces de juiste dingen doet. Als je het verplichte PE onderwerp continuïteit inmiddels achter je hebt, dan weet je waar we het over hebben.

Hoe mooi zou het zijn als je op de achtergrond wat metertjes hebt lopen die helpen om het risico op discontinuïteit te voorspellen. Uit onderzoek van wederom Euler Hermes blijkt dat het mogelijk is om soms wel vier jaar voor het faillissement de eerste signalen op te pikken. Uit hun onderzoek blijkt grof gezegd, zien ze drie fasen die aan een faillissement voorafgaan.

  1. Een strategie crisis waarin de verkeerde strategische keuzes worden gemaakt (altijd makkelijk om dit achteraf vast te stellen natuurlijk)
  2. Een winst crisis. In deze fase daalt de winstgevendheid. Dalende omzet en winst leiden in deze fase over het algemeen tot een stijging van schulden.
  3. Een solvabiliteitscrisis waarin de financiële armslag serieus beperkt wordt en uiteindelijk de acute liquiditeitsproblemen tot een faillissement leiden.

Of je deze fases ook bij de gemiddelde MKB-er kunt herkennen, is nog maar de vraag. Interessanter is dat Euler Hermes in hetzelfde onderzoek ook heeft gekeken naar de beste leading indicators voor faillissementen. Daar kwamen de volgende drie ratio’s uit:

  • De winst op geïnvesteerd vermogen (Return on Capital Employed – EBIT gedeeld door het eigen + vreemd vermogen)
  • De verhouding tussen eigen vermogen en het balanstotaal (Capitalisation – eigen vermogen gedeeld door balanstotaal)
  • Het vermogen om rente te kunnen betalen (Interest Coverage Ratio – EBIT gedeeld door rentelasten)

Je kunt enorme discussies ophangen over de absolute waarde van deze ratio’s maar de langjarige trend bij een onderneming is wellicht belangrijker. Laat je dit nou net prima kunnen vastleggen in het Visionplanner dashboard. Hoe je dat makkelijk doet, lees je hier.

Naast ratio-analyse zijn de mogelijkheden van dashboards in Visionplanner eindeloos. Denk aan begrotingen of liquiditeitsprognoses (ook niet onbelangrijk in het kader van continuïteit). Ook bovenstaande KPI’s zijn standaard aanwezig in de KPI bibliotheek. Wil je daar meer over weten, neem dan eens contact met ons op en laat je bijpraten door één van onze adviseurs.

Maak een afspraak