<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Met duurzaamheid op de agenda klaar voor de toekomst

Esther Westra | 3 juni 2022

Discussies over klimaat, duurzaamheid en CO2 besparing zijn niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. De Europese klimaatdoelstellingen waaraan ook Nederland zich heeft gecommitteerd zijn ambitieus, en ondernemingen leveren een essentiële bijdrage. Grotere accountantskantoren die voor multinationals werken hebben vaak al te maken met wet- en regelgeving rond duurzaamheid, maar de verwachting is dat het thema ook voor het MKB steeds relevanter zal worden.

Accountants en duurzaamheid: de stand van zaken

Accountants vervullen een belangrijke rol als dé financieel professional binnen bedrijven en organisaties. De economische aspecten en assurance rond duurzaamheid passen goed in dat plaatje. Toch is het voor veel accountants in de praktijk nog een ver-van-hun-bed-show. In 2020 deed de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) in samenwerking met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) onderzoek naar de mate waarin accountants zich al met CO2-beleid bezighouden. Daaruit blijkt dat het thema wel degelijk leeft, hoewel slechts 21% van de accountants er in de praktijk mee te maken heeft. 42% is van mening dat ze meer betrokken zouden moeten worden, en 68% verwacht dat de dienstverlening van accountants rond duurzaamheid de komende jaren gaat toenemen.

Er is dus een toenemend bewustzijn rond de relevantie van de rol van de accountant als adviseur op het gebied van duurzaamheid. Maar hoe zit het met de accountants zelf? Hoe duurzaam zijn zij? Uit het genoemde onderzoek van de RuG blijkt dat bij meer dan de helft van de accountantskantoren (53%) geen concreet beleid wordt gevoerd met betrekking tot het terugdringen van CO2-uitstoot. Terwijl accountants op veel vlakken toch gezien worden als ‘geweten’ van de maatschappij.

Redenen om als accountantskantoor bezig te gaan met duurzaamheid

Er zijn meerdere redenen waarom je als accountantskantoor zou moeten werken aan je eigen duurzaamheid. Allereerst een hele praktische. Steeds meer organisaties stellen eisen aan de leveranciers in hun toeleveringsketen. Als duurzaamheid een belangrijke doelstelling is, zal een ondernemer ook op zoek gaan naar een accountantskantoor dat zich inzet voor een betere wereld.

De tweede reden ligt meer op het sociale vlak. Duurzaamheid heeft verschillende kanten. De ecologische en economische kant worden vaak het meest belicht, maar er zit ook een belangrijke sociale component aan duurzaamheid. Denk aan goed werkgeverschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een bewust beleid op het gebied van al deze elementen van duurzaamheid zal werknemers aanspreken en helpt bij het aantrekken van jong talent.

De derde reden heeft te maken met imago en integriteit. Accountants vervullen een poortwachtersrol en voegen vertrouwen toe aan informatiestromen in ons economisch verkeer. Duurzaamheid, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak, past daar heel goed bij. Een accountantskantoor dat zich bewust is van zijn maatschappelijke voorbeeldrol zal daar met een actief duurzaamheidsbeleid een dimensie aan toevoegen.

Een duurzaam accountantskantoor - hoe begin je?

Hoewel accountants verwachten dat de dienstverlening op het gebied van duurzaamheid zal gaan toenemen is het nog niet zo ver. Er ontbreekt standaardisatie in regelgeving en rapportage, en met name in het MKB wordt het onderwerp nog weinig geagendeerd. Een uitstekend moment dus om als accountantskantoor zelf het voortouw te nemen en de eigen duurzaamheid onder de loep te nemen. Met dit stappenplan hopen we je op weg te helpen.

Stap 1: Bepaal wat je wilt bereiken

Bepaal allereerst wat je onder duurzaamheid verstaat en wat je doelstellingen zijn. Bepaal niet alleen de richting (bijvoorbeeld alleen CO2 uitstoot of juist breder), maar formuleer je ambities concreet. Het is waardevol om vanaf het begin eventuele medewerkers te betrekken, omdat zij ook aan boord moeten zijn bij het realiseren van het beleid.

Stap 2: Breng je CO2-uitstoot in kaart

Duurzaamheid heeft vele facetten, maar de CO2 uitstoot speelt een cruciale rol bij klimaatverandering. Voor een gemiddeld accountantskantoor hoeft het niet ingewikkeld te zijn om de CO2 uitstoot te berekenen. De belangrijkste elementen om mee te nemen zijn meestal kantoor en wagenpark. Er zijn online diverse tools te vinden om je te helpen je CO2-footprint in kaart te brengen.

Stap 3: Zoek naar de besparingen

Woon-werkverkeer en bezoek van klanten kunnen een grote bron van CO2-uitstoot zijn. Wees je bewust van alle reisbewegingen die je medewerkers maken. Wil je per se alle afspraken fysiek doen, of kun je ook een belafspraak plannen met je klant? En is het mogelijk om het wagenpark zoveel mogelijk elektrisch te maken?
Denk verder aan spullen die je als kantoor aanschaft. Papier en koffiebekertjes zijn vaak de eerste dingen die aan banden gelegd worden, maar wat dacht je van dubbele laptops en telefoons voor werk en privé? Wellicht dat een flexibele bring-your-own-device regeling een optie kan zijn. Tevens zijn er steeds meer manieren om spullen te leasen in plaats van aan te schaffen, bijvoorbeeld verlichting, een koffiezetapparaat of printers.

Verder lezen

Met deze eerste drie stappen kom je als kantoor al een heel eind. Als je nog verder wilt gaan is Stichting Stimular een goede bron om eens verder te lezen over maatregelen die je kunt nemen. Stimular biedt ook een uitgebreide Milieubarometer aan, waarmee je je resultaten op het gebied van duurzaamheid kan monitoren. Een mooie volgende stap is het duurzaamheidsbeleid verder uit te gaan dragen en in gesprek te gaan met je klanten. In een volgend blog gaan we daar graag verder op in.