<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Weet je wat pas efficiënt is? Dingen gewoon niet meer doen.

Joris Joppe | 29 oktober 2019
28082019 blog

Teleurstelling of Compliment?

Dat zou je kunnen zien als een uiting van teleurstelling. Voor ons was het een groot compliment. Want ja, het proces van samenstellen is simpel gemaakt. En dan blijft er in sommige gevallen gewoon niet zoveel werk over.

Heel vaak worden gesprekken over efficiency gevoerd aan de hand van de handelingen die iemand moet verrichten. Hoe vaak moet ik klikken? Moet ik al die vragen beantwoorden? We kunnen ons helemaal verliezen in dit soort optimalisaties. Maar uiteindelijk is het sneller om dingen gewoon niet meer te doen. Uiteraard na een grondige analyse zodat je weet dat het geen afbreuk doet aan de kwaliteit van de cijfers en naleving van de regelgeving. Dat dit laatste wel snor zit, wordt gelukkig bewezen door de toetsresultaten.

Accountants- en administratiekantoren moeten steeds efficiënter werken om bij de tijd te blijven. Maak de scan en test of jouw kantoor daar klaar voor is!

Maak de scan

 

Maar dan zou je nog altijd te veel kunnen doen. Recente analyses van werkprogramma’s en significante aangelegenheden in Visionplanner laten zien dat een groot deel van de werkzaamheden geen effect lijkt te hebben op de kwaliteit van de cijfers. Controles die uitgevoerd worden zonder dat ze tot correcties leiden. Significante aangelegenheden waarvan je weet dat ze afgedekt zijn. Vragen die altijd op dezelfde manier worden beantwoord. Daar hebben we twee mantra’s voor:

  1. Minder significante aangelegenheden!
  2. Kortere checklists!

'Dat dit werkt voor kantoren, blijkt wel uit verhalen die we terug krijgen over mooie rendementsverbeteringen in de samenstelpraktijk. Als dat jou ook iets lijkt, geef ons dan een uurtje van je tijd voor een demo. We garanderen je dat je die met Visionplanner terug verdient. 

Boek een demo