<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Een paar aandachtspunten bij de NOW derdenverklaring

Joris Joppe | 15 oktober 2020
belangrijke punten uit het NBA webinar over de NOW derdenverklaring

Met de dag komt er meer duidelijkheid over de derdenverklaring bij de NOW afrekening. Zo publiceerde de NBA gisteren dat de door een accountant afgegeven verklaring een aan assurance verwante opdracht is en daardoor dus valt onder NV COS 4400N. In het NBA webinar van 14 oktober werd toegelicht dat de consequenties hiervan te overzien zijn, maar dat je er bij bij de uitvoering en rapportage wel degelijk rekening mee moet houden.

Het genoemde webinar was de moeite waard. En alhoewel we zeker niet willen pretenderen volledig te zijn, hebben we er een paar belangrijke zaken uit opgepikt:

  • Het protocol schrijft duidelijk voor welke werkzaamheden je moet doen. Als je als onderdeel daarvan vijf credit nota’s selecteert en je constateert dat die in de verkeerde periode zijn geboekt, moeten die gecorrigeerd worden. Letterlijk gezien, (als niet-accountant) ben je dan klaar en kun je de derdenverklaring afgeven. Maar je moet je misschien wel afvragen hoe groot het risico is op een onjuiste afrekening. Hoe je daar mee omgaat, vertelt het verhaal niet maar mogelijk dat hier vanuit de NBA nog wel guidance voor komt.
  • Als je constateert dat een afrekening bewust onjuist is opgesteld, is sprake van fraude. Afhankelijk van de situatie kan dit betekenen dat je de opdracht terug moet geven. Tegelijkertijd moet je nagaan of je de fraude ook moet melden (bijvoorbeeld onder de WWFT).
  • Alle geconstateerde onjuistheden moeten worden gecorrigeerd. Letterlijk betekent dit dat je geen materialiteit kunt hanteren.
  • Als je een verzoek krijgt voor een derdenverklaring van een ondernemer die nog geen cliënt is, is het dringende advies om te beoordelen of deze ondernemer aan het shoppen is. En dat eerdere pogingen om een derdenverklaring te krijgen al zijn gestrand. Collegiaal overleg lijkt in dat geval voor de hand te liggen.
  • Een grove inschatting van de tijdsbesteding komt uit op ongeveer een dag. Dat is best fors in verhouding tot een gemiddelde samenstellingsopdracht. Het advies is vanuit bijvoorbeeld John Weerdenburg van Auxilium is dan ook om, als dat kan, de werkzaamheden te combineren met het samenstellen van de jaarrekening 2020. Uiteraard moet dit wel passen bij de planning van de klant en de verwachte uitkomst van de afrekening.
  • De Raad van Toezicht van de NBA heeft inmiddels aangegeven dat ook dossiers van derdenverklaringen onder de collegiale toetsing kunnen vallen. Dat laat waarschijnlijk onverlet dat je ook nog ten prooi kan vallen aan de steekproef van het SZW. Uiteraard kun je daar onze speciale NOW checklist voor gebruiken.

Zoals gezegd, dit zijn zeker niet alle aandachtspunten. We adviseren je om vooral de guidance van de NBA, NOAB en SRA en uiteraard partijen als Novak, Auxilium en anderen in de gaten te houden. Ook het recente webinar van de NBA is nog te volgen.