<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Debiteurenbeheer. Een nieuwe servicelijn?

Joris Joppe | 9 januari 2020
Partnerevent Payt / Visionplanner

 

Vraag een willekeurige partner van een administratie- of accountantskantoor naar de belangrijkste balanspost dan is het antwoord meestal ‘onderhanden werk’. Maar vlak debiteuren niet uit. Vaak is het een aanzienlijke investering die alleen terug te dringen is met een rigide proces van factureren en aanmanen. Dat staat soms op gespannen voet met een goede (zij het onevenwichtige) klantrelatie. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Software zoals Payt (klik hier voor meer informatie) kan je helpen om dit proces te automatiseren maar ook om de menselijke emotie eruit te halen. 

 

Dat kantoren dit voor zichzelf moeten managen, spreekt voor zich. Maar hoe zit dat met hun klanten? Die hebben wellicht geen flauw idee wat ‘werkkapitaal’. Of hoe je een proces automatiseert. Wie neemt die ondernemers mee in deze digitaliseringsslag? ls je het mij vraagt, is dit één van de domeinen waar het administratie- of accountantskantoor kan en moet uitblinken. En uitblinken betekent toegevoegde waarde. En dat betekent…. Precies: meer business!

Maar waar zit het verdienmodel? 

Ik zie een paar opties:

  • Alles is tegenwoordig een abonnement. Met een beetje creativiteit kun je debiteurenmanagement prima in een abonnementsvorm aanbieden. Daarbij kun je uiteraard nadenken over de taakverdeling tussen accountant en ondernemer.
  • Inrichtingskosten: zelfs de beste software moet worden ingericht. Iemand moet dat doen dus daar kan je een mooi adviesproject van maken. 
  • Procesverbetering: superstrak debiteurenbeheer schiet zijn doel voorbij als de facturatie niet juist en volledig is. Als dit niet het geval is, ligt er een mooie kans om dit - uiteraard tegen betaling - te onderzoek en te verbeteren. 

En zijn er dan nog de randvoorwaarden?

Uiteraard hangen die af van hoe ver je wil gaan in de ondersteuning en of je cliënten open staan voor deze nieuwe dienstverlening. Daarnaast ligt het voor de hand dat de administratie tijdig wordt bijgewerkt. Tenslotte is het natuurlijk cruciaal dat je als adviseur zelf snapt wat je verkoopt. Dus hoe werkt de software, waar zitten de benefits voor de cliënt en hoe liggen de taken en verantwoordelijkheden. 

De toegevoegde waarde voor veel ondernemers ligt voor de hand. Minder administratieve rompslomp. Geen ‘dame bij de receptie’ meer die één dag in de week alle klanten na belt en van het kastje naar de muur wordt gestuurd. En natuurlijk in veel gevallen een betere liquiditeit. Daar kun je met een goed Visionplanner dashboard en de cashflowprognose vervolgens weer ideaal inzicht in geven.

Per saldo lijkt debiteurenbeheer met de toenemende automatiseringsgraad een prima uitbreiding op de dienstverlening van moderne administratie- en accountantskantoren. Spreekt jou dat aan? Schrijf je in voor de gratis kennissessie van Visionplanner en Payt op 13 februari 2020.

Meld je aan