<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

De toekomst van de samenstelpraktijk (is nu)

Tom Modderkolk | 17 augustus 2023
Experts over samenstellen

De wereld van de accountancy heeft in de afgelopen jaren enorme veranderingen ondergaan. Onder invloed van IT en de krapte op de arbeidsmarkt werden accountantskantoren gedwongen om te automatiseren en efficiënter te werken. Dit stellen John Weerdenburg (Auxilium Adviesgroep), Fou-Khan Tsang (Alfa Accountants) en Tina Meeuwisz (Docco) in de video Experts over samenstellen nieuwe stijl.

De wereld van de accountancy is de afgelopen jaren flink veranderd. Onder invloed van IT en de krapte op de arbeidsmarkt zijn accountantskantoren genoodzaakt om te automatiseren en efficiënter te werken, ervaart John Weerdenburg. “De traditionele werkwijze waarbij alle posten worden gespecificeerd en een dossier wordt gevuld, maakt plaats voor een meer adviserende rol. Accountants staan nu naast de ondernemer als sparringpartner en praten met klanten over actuele cijfers.”

Andere vaardigheden

De automatisering heeft al grote stappen gezet, maar er liggen nog meer mogelijkheden in het verschiet. Slimmere systemen zijn nodig om onder druk van de arbeidsmarkt het werk eenvoudiger te maken en repetitieve taken te automatiseren. “Dit vraagt wel om andere vaardigheden van accountants, zoals het omarmen van technologie en het continu nadenken over slimmere werkmethoden”, weet Fou-Khan Tsang.

Het implementeren van software is een belangrijk onderdeel van dit proces. Het is essentieel dat iedereen binnen het kantoor achter deze verandering staat en begrijpt wat het doel is. Software kan niet alleen tijd besparen, maar ook de kwaliteit van het werk verbeteren. Dit wordt bevestigd tijdens toetsingen en evaluaties van het kwaliteitssysteem.

Vertrouwen op processen

“De veranderingen in de accountancy vragen ook om een verandering in mindset", waarschuwt Tina Meeuwisz. “Accountants moeten afstappen van de ouderwetse werkwijze en meer vertrouwen op processen en de administratie voorafgaand aan de jaarrekening. Het gaat niet alleen om het maken van jaarrekeningen, maar ook om dashboarding en het signaleren van significante posten.”

Technologie is er al, maar het is aan accountants om er gebruik van te maken en te wennen aan de veranderingen. “Change Management speelt hierbij een belangrijke rol”, zegt Fou-Khan Tsang. “Het gaat niet alleen om het leren van nieuwe technologie, maar ook om het afleren van oude gewoontes. De technologie zelf is maar een klein deel van de verandering, het draait vooral om de omslag die accountants als individuen moeten maken.”

Formeel sluitstuk

De jaarrekening zoals we die kennen zal verdwijnen. Het wordt steeds meer een formeel sluitstuk, terwijl de rol van de accountant verschuift naar een adviserende en ondersteunende positie. Accountants moeten zich realiseren dat verandering continu is en dat dit alleen maar positief is. Daarover zijn de drie eensgezind. “De wereld om ons heen verandert immers ook voortdurend. Het is aan accountantskantoren om deze veranderingen te omarmen en de kansen die automatisering biedt ten volle benutten.” 

Benieuwd naar de complete video? Je bekijkt hem hieronder

 

Jaarrekeningsoftware

Visionplanner biedt met Visionplanner Compilation toekomstgerichte software voor het samenstellen van alle typen jaarrekeningen. Benieuwd? Klik op onderstaande knop.

Ontdek Compilation