<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Creatief met Checklisten

Joris Joppe | 26 juni 2019
Linkedin toetsing(11062019)

Checklists in het Visionplanner administratiedossier krijgen een positieve waardering van onze gebruikers. We zien echter dat de reflex is om deze in te zetten voor de geijkte werkzaamheden. Logisch, dat is waar de meeste tijd aan wordt besteed (en dus valt te besparen) en het merendeel van onze gebruikers zit in de financieel-administratieve hoek. Dat we met de functionaliteit ook gelijk een aantal traditionele checklists als standaard hebben meegeleverd, versterkt dit waarschijnlijk nog eens.

Maar een beetje creativiteit kan geen kwaad.

Je kunt een checklist ook beschouwen als een manier om:

- vaktechniek binnen een kantoor uit te dragen. Dat klinkt wat zwaar en zo is het ook bedoeld. Je kunt centraal de checklists beheren en op die manier dus zorgen dat aan de juiste zaken aandacht wordt besteed. Dit is breder dan de jaarrekening. Vooral bij specialistische onderwerpen kun je met een aantal gerichte vragen bepalen of dit relevant is. Je kunt dan een goede afweging maken waar de echte specialist wordt ingeschakeld.

- service te verhogen. We hebben allemaal de mond vol van pro-activiteit maar dit vraagt een alerte houding van medewerkers. Dat je in oktober eens kijkt naar de investeringsaftrek of de BTW risico’s eens tegen het licht houdt, is niet vanzelfsprekend. Een vriendelijke reminder in de vorm van een checklist helpt je als geheugensteuntje en geeft inzicht in de vragen die je moet stellen.

Om je te helpen hebben we een whitepaper opgesteld met 7 onderwerpen die zich bij uitstek lenen voor een gestructureerde aanpak voor al je klanten.

Download whitepaper