<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Continuïteit in de samenstelpraktijk

Arjan van Beek | 12 november 2020

Door de huidige omstandigheden rondom Covid-19 is bij veel ondernemers en bedrijven de continuïteit van de onderneming een actueel thema. Als accountant of adviseur moet je hier op de juiste manier mee omgaan bij het samenstellen van de jaarrekening.

In de jaarrekening 2019 hadden we in veel gevallen nog te maken met een wellicht nog onbekende impact van Corona als een gebeurtenis die plaatsvond na balansdatum. Ik kan me voorstellen dat er bij het opstellen van de jaarrekeningen van 2020 ook vaker sprake zal zijn van dreigende discontinuïteit.

Maar hoe bepaal je dat nou op een goede manier? Kun je afgaan op informatie die je ontvangt van de bestuurder? Of heeft de samenstellend accountant hierin ook een verantwoordelijkheid?

En dan is er ook nog zoiets als “gerede twijfel” over de continuïteit. In dat geval kun je een onverplichte toelichting opnemen in de jaarrekening. Wanneer doe je dat nu wel en wanneer laat je die achterwege? En stel nou dat je daarover van mening verschilt met de ondernemer, wat dan?

Mijn kennis op dit onderwerp in ieder geval ontoereikend om op alle vragen antwoord te geven. Ik kan me voorstellen dat jij met deze situatie ook niet dagelijks te maken hebt.

Op 8 december 2020 organiseert Visionplanner daarom samen met Auxilium Adviesgroep een webinar over het onderwerp 'continuïteit in de samenstelpraktijk'. In dit webinar staan we uitgebreid stil en gaan we in op de volgende onderwerpen:

  • Op welke manier beïnvloed continuïteit de werkzaamheden in het samenstelproces?
  • Welke specifieke posten vragen om extra aandacht?
  • Welke significante aangelegenheden komen in beeld bij dreigende discontinuïteit?
  • Hoe om te gaan met de NOW / dividendbeleid;
  • Wat is dreigende discontinuïteit?
  • Wanneer neem ik een continuïteitsparagraaf op in de jaarrekening?
  • Gebeurtenissen na balansdatum;
  • Gevolgen voor bestuurders.

We hebben al veel inschrijvingen maar er zijn nog virtuele stoelen vrij. Inschrijven kun je doen op onze website. Ik heb mijzelf ook aangemeld. Tot dan!

 

Aanmelden webinar