<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Continuïteit in de samenstelprakijk

Joris Joppe | 5 januari 2021
Continuïteit in de samenstelprakijk

Door de huidige omstandigheden rondom Covid-19 is bij veel ondernemers en bedrijven de continuïteit van de onderneming een actueel thema. Als accountant of adviseur moet je hier op de juiste manier mee omgaan bij het samenstellen van de jaarrekening. Alhoewel het aantal faillissementen in 2020 lager was dan het jaar daarvoor, is de verwachting dat dit in 2021 wel anders zal zijn. Waakzaamheid is dus geboden, zeker ook in de samenstelpraktijk. Mede daarom heeft het NBA-bestuur 'Continuïteit' als verplicht PE onderwerp gedefinieerd. 

Het NBA-bestuur heeft het curriculum voor de verplichte cursus 'Continuïteit' vastgesteld. Deze cursus is als verplicht PE-onderwerp aangemerkt voor openbaar accountants in de controlepraktijk en een deel van de interne accountant. Voor deze doelgroep geldt in 2021 dat zij verplicht het onderwerp ‘Continuïteit als leerdoel opnemen in het PE-portfolio. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp

Onlangs heeft Visionplanner met Auxilium Adviesgroep een webinar over het onderwerp 'continuïteit in de samenstelpraktijk' georganiseerd. In dit webinar stonden we uitgebreid stil bij de volgende onderwerpen:

  • Op welke manier beïnvloed continuïteit de werkzaamheden in het samenstelproces?
  • Welke specifieke posten vragen om extra aandacht?
  • Welke significante aangelegenheden komen in beeld bij dreigende discontinuïteit?
  • Hoe om te gaan met de NOW / dividendbeleid;
  • Wat is dreigende discontinuïteit?
  • Wanneer neem ik een continuïteitsparagraaf op in de jaarrekening?
  • Gebeurtenissen na balansdatum;
  • Gevolgen voor bestuurders.

Met een gemiddelde beoordeling van een 8 is dit webinar zeker de moeite waard om terug te kijken.

Bekijk het webinar terug