<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Beter adviseren met benchmark: 5 tips

Doede de Jong | 29 juni 2023
Beter adviseren met benchmark

Met benchmarking bieden accountants- en administratiekantoren waardevolle informatie aan hun klanten. Hiermee kunnen zij adviseren en ondersteunen bij het verbeteren van de bedrijfsvoering. In dit blog vind je een aantal concrete voorbeelden.

Efficiëntieverbetering

Door benchmarking kan je identificeren welke processen en activiteiten minder efficiënt zijn dan die van vergelijkbare bedrijven. Op basis van die informatie kan je aanbevelingen doen om deze inefficiënties aan te pakken en de operationele processen te stroomlijnen. Dat leidt tot kostenbesparingen, meer rendement en een betere bedrijfsvoering.

Financiële analyse

Via benchmarking vergelijk je financiële prestaties, zoals omzetgroei, winstgevendheid, liquiditeit en kostenstructuur. Maar ook hoe branchegenoten grote investeringen financieren. Op basis van deze analyse kan je advies geven over hoe klanten hun financiële positie kunnen verbeteren. Denk aan slimmer inkopen, het vergroten van de winstmarges, het aantrekken van investeerders en het beheren van werkkapitaal.

Concurrentiepositie

Door de prestaties van klanten te vergelijken met die van concurrenten, ontstaat inzicht in de sterke en zwakke punten van je klanten. Daardoor kan je adviseren over hoe ze hun concurrentiepositie kunnen versterken. Bijvoorbeeld door het uitbouwen van de sterke activiteiten, het stoppen of verkopen van slecht renderende activiteiten,  kwaliteitsverbetering van producten en service, of het identificeren van nieuwe marktkansen.

Groeistrategieën

Benchmarking is niet alleen van waarde bij het identificeren van groeikansen, maar ook bij het valideren van groeistrategieën. Analyseer trends en best practices in de branche en geef aanbevelingen voor nieuwe marktsegmenten, productuitbreidingen of samenwerkingsverbanden die kunnen bijdragen aan de groei van klanten. Voor pioniers op de markt kun je benchmark ook goed inzetten als validatie van je prognose. Dit kan weer heel waardevol zijn bij het aanvragen van financiering.

Risicobeheer

Benchmarking kan je ook inzetten voor het identificeren van risico's en zwakke punten binnen de bedrijfsvoering van klanten. De uitkomsten vormen de basis voor advies over maatregelen om deze risico's te beheersen en te verminderen. Denk aan de gemiddelde betaaltermijnen voor debiteuren en crediteuren. Misschien draagt strakker debiteurenbeheer of het later betalen van crediteuren wel bij aan meer cashflow. Ook het verbeteren van interne controlesystemen en het implementeren van risicomanagementprocessen kunnen voortkomen uit inzichten die met behulp van benchmarking zijn verkregen.

Kortom, benchmarking helpt om beter en relevanter advies te geven aan klanten. Daardoor vergroot je de toegevoegde waarde van je kantoor. Want door dat advies, help je klanten beter te ondernemen. Visionplanner Benchmark ondersteunt in het maken van de benchmarks. 

 

Lees meer over benchmark