<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Begroting en prognose maak je niet alleen in slechte tijden

Doede de Jong | 5 mei 2021

begroot en prognotiseer niet alleen in slechte tijden

Het gebruik van begroting en prognose is het afgelopen jaar enorm toegenomen. Waarbij begroting zich beperkt tot de winst-en-verliesrekening, geeft een prognose ook mogelijkheden voor balans, investeringen, financieringen en liquiditeit. 

Op zich goed dat dit instrument wordt ingezet om meer sturing te bieden als tijden erom vragen. Maar het blijft jammer dat een begroting of prognose pas ingezet wordt als daar een specifieke aanleiding voor is, of het nu een reorganisatie, subsidie of investering betreft. Als kantooradviseur ervaar ik verschillende soorten gebruik, maar juist de kantoren die actief met een prognose of begroting werken zijn de kantoren die snel kunnen schakelen, vooruit kunnen kijken voor hun klanten en penibele situaties ruim van tevoren aan zien komen. 

Een prognose of begroting doe je niet incidenteel

Een goede begroting of prognose opzetten is niet een eenmalige klus, maar vergt ervaring in gebruik én vooral in klant inzicht. Juist de adviseur die een begroting of prognose veel gebruikt en actueel houdt is de adviseur die snel op veranderingen in kan springen en op basis van ervaring snel aanpassingen door kan voeren. 

Zet de begroting en prognose daarom niet alleen in wanneer zich een speciale aanleiding voordoet, maar gebruik het als actief sturingselement gedurende het jaar. Het levert nieuw inzicht bij je klant op, het laat je nadenken over toekomstverwachtingen en helpt je deze te vertalen naar financiële doelstellingen. 

Vergelijk de prognose of begroting met de gerealiseerde cijfers

Heb je het afgelopen jaar een begroting of prognose voor je klant opgesteld? Voorkom dan dat deze in de la belandt, al het werk is namelijk al gedaan. Leg iedere rapportageperiode de begroting of prognose naast de gerealiseerde cijfers, pas aan en leer. De kwaliteit van de begroting of prognose zal vooruit vliegen, je zult het gaan inzetten om gedurende het jaar te sturen en fiscaal te optimaliseren (hierover meer in een volgend deel van deze reeks). De kans om als adviseur te shinen!

Nog geen begroting of prognose gemaakt? Wacht niet tot het volgende boekjaar. Inzicht in de eerste kwartaalcijfers geeft je richting voor de rest van het jaar. Bespreek je de komende maanden de jaarrekening met je klant, leer van het afgelopen jaar, maar praat vooral over de toekomst en vertaal dit gelijk naar doelstellingen in een begroting of prognose. Dat afgelopen jaar kun je toch niet meer veranderen, het lopende wel.

Prognose maken in Visionplanner

Wil je kennismaken met de prognosefunctionaliteit in Visionplanner of maak je er al gebruik van en wil je er meer uit halen? Bekijk dan de kennismakingsvideo of de verdiepingsvideo.

Bekijk opname kennismakingswebinar Bekijk opname verdiepingswebinar

In deel 2 van deze reeks vertel ik je waarom je de begroting en prognose zou moeten integreren in je dashboard.