<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

SBR banken begin april beschikbaar

Visionplanner | 22 maart 2017

 

Begin april verschijnt er een nieuwe release van Visionplanner. Deze release bevat de eerste functionaliteit om kredietrapportages in SBR op te stellen door kleine rechtspersonen en direct te verzenden naar de bank. Via deze blog willen we je informeren over de veranderingen in de software op dit gebied.

Koppeling bankenportaal

De koppeling met het bankenportaal is een feit. Dat betekent dat je de SBR kredietrapportages die je opstelt voortaan rechtstreeks vanuit Visionplanner kunt aanleveren bij de bank. Hier is speciaal een nieuw dossiertype voor ontwikkeld dat voorziet in de mogelijkheid om SBR-rapporten te verzenden met behulp van een PKI-overheidscertificaat. Daarnaast kunnen er testaanleveringen gedaan worden bij het bankenportaal.

Bankentaxonomie BT11

Per 3 april wordt door de banken ook de nieuwe bankentaxonomie (BT11) in productie genomen. Vanaf deze april-release is de taxonomie ‘Kredietrapportage Klein 2016 (categoriaal)’ beschikbaar. Daarmee kunnen kredietrapportages worden opgesteld voor besloten vennootschappen. De kredietrapportage voor natuurlijke personen zal in een volgende versie beschikbaar komen.

Volgende versies

Na release van de eerste versie, werken we direct verder aan uitbreiding van de functionaliteit voor de SBR kredietrapportage. Een uitgebreide beschrijving van de functionaliteit in de eerste versie en een overzicht van hetgeen wat zal volgen in volgende versies vind je op het klantenportaal

Aansluitworkshop

In samenwerking met de Eerste Hulp Bij Aansluiten van SBR Banken organiseren  Visionplanner en Infine software vanaf april 2017 speciale aansluitworkshops.

Tijdens deze aansluitworkshops wordt door specialisten van Visionplanner, Infine en SBR Banken uitgelegd hoe je kredietrapportages opstelt in SBR. Daarnaast doe je ook je eerste testaanlevering bij het bankenportaal. Zo ben je helemaal klaar om zelf aan de slag te gaan met SBR.

Klik hier om je in te schrijven voor deze aansluitworkshops.