<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

De (on)zin van de SBR Kredietrapportage

Visionplanner | 24 februari 2017

Gezondheid!

Nieuwsberichten over SBR… je wordt er mee overladen de laatste tijd. De verplichtstelling voor de KvK was denk ik de voornaamste aanjager. De stimuleringsmaatregelen van de banken een goede tweede. Allerlei meningen kwamen voorbij. Ik heb zelfs gelezen dat SBR slecht zou zijn voor de gezondheid. Al bleek dat later om SBR rubbergranulaat te gaan. Dat vind je alleen op kunstgrasvelden, geen zorgen dus.

Als softwareleverancier hebben we een paar drukke maanden achter de rug. Zoals de meeste jaren het geval is werden ook de taxonomieën voor het boekjaar 2016 erg laat in de definitieve vorm voor ons beschikbaar gesteld. Dat was pas op 22 november. Dan begint voor ons de uitdaging; het inbouwen in onze software. Nu dat gereed is kunnen wij onze blik weer vooruit werpen en anticiperen op wat komen gaat.

 

Wat is de SBR-kredietrapportage?

De meeste mensen die wij in de praktijk spreken over de SBR-kredietrapportage hebben hier nog geen duidelijk beeld van. Er wordt vaak gesteld dat de kredietrapportage hetzelfde is als een jaarrekening. Dat is niet zo. Maar wat is het dan wel? Als softwareleverancier is de bankentaxonomie voor ons inmiddels gesneden koek. Wij kunnen je daar dus wel wat meer over vertellen.

Voor het beoordelen van bijvoorbeeld een kredietaanvraag of een revisie vragen de banken voortaan om de SBR-kredietrapportage in plaats van de jaarrekening. De kredietrapportage is echter niet hetzelfde als de jaarrekening. De banken zijn ook niet gek. Die hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om net even wat extra informatie op te vragen. Dat zijn bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

  • Als er een bedrijfsgebouw aanwezig is moet er een uitsplitsing gemaakt worden van registergoederen. Daarbij moet ook informatie worden ingevoerd over de WOZ-waarde en het jaar van aanschaf.
  • Er moet een uitsplitsing gemaakt worden van het debiteuren- en crediteuren saldo op basis van ouderdom.
  • Alle omzet activiteiten moeten expliciet benoemd worden inclusief omzet en inkoopwaarde omzet.
  • Een reden waarom ik de kredietrapportage aanlever (‘omdat het moet’ valt niet onder de multiple-choice mogelijkheden).
  • Toelichting intermediair. Alleen verplicht bij 2 van de 3 banken. Hallo banken, hoe zit dat dan? We hebben toch één rapportage-standaard?

De kredietrapportage zal dus in de meeste gevallen worden opgesteld als aanvulling op de jaarrekening. Wij denken dat het een kwestie van tijd zal zijn totdat de kredietrapportages ook periodiek worden opgevraagd. Kortom, het zal geheel buiten het jaarwerk om gedaan worden.

 

Ervaringen uit de praktijk

Hoewel de bankentaxonomie al jaren bestaat is er nog maar schrikbarend weinig gebruik van gemaakt. Vorig jaar is er wel een soort van charme-offensief ingezet door de banken. Zo is er bijvoorbeeld een Eerste Hulp bij Aansluiten in het leven geroepen. Een groep kundige mensen helpt intermediairs bij het insturen van de eerste kredietrapportages. Prima initiatief waar ik goede verhalen over hoor. Er zijn dus wel pioniers geweest die de stoute schoenen aangetrokken hebben. Wat kunnen we van hen leren?

Bloed, zweet en tranen, maar het is te doen. Je moet eerst door een aansluitingsprocedure voordat je kunt communiceren met het bankenportaal. Dat loopt via sbrbanken.nl. De aansluitprocedure is goed beschreven en de servicedesk helpt je goed.

Het vullen van een kredietrapportage gaat het makkelijkste als je software gebruikt die de cijfers overneemt uit je boekhoudprogramma of jaarrekening. Visionplanner is daar een voorbeeld van. Gebruikers van Visionplanner hebben daarnaast het voordeel dat de inrichtingsjaarrekening ook al wordt opgesteld in SBR. Dat maakt hergebruik in de kredietrapportage eenvoudig.  De pijn zit hem in die aanvullende informatie die wordt uitgevraagd. Het is even zoeken waar je dat allemaal invult. De tweede keer gaat natuurlijk altijd sneller dan de eerste. Eerlijk is eerlijk, je bent wel wat langer bezig dan wanneer je een papieren jaarrekening op de brievenbus doet. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om gewoon de extra behandelingskosten à € 250 te betalen maar in de meeste gevallen is een SBR-rapport opstellen toch voordeliger. Laten we zeggen dat het afhangt van je uurtarief.

 

Vaktechnische meetlat

En dan hebben we nog het NBA. Hoe staan zij in dit hele verhaal? De kredietrapportage is eigenlijk gewoon een banken-jaarrekening. Maar wat betekent dit voor een accountant? Moet er dan een samenstellingsverklaring bij? In SBR? En mijn handtekening dan? Nou, die elektronische handtekening, dat kan nog even niet. Daarom heeft het NBA nu op haar website een tijdelijk praktijkhandreiking 1114 opgenomen waarin wat praktische zaken worden uitgelegd.

Uit de praktijkhandreiking blijkt in ieder geval dat de banken minimaal een samenstellingsverklaring verwachten bij de kredietrapportages. Dat geldt zelfs voor de kredietrapportage voor de eenmanszaak (de bancaire IB plus). Dus daar waar je als accountant soms expres niet een jaarrekening maakt voor die ene ZZP'er kan het zijn dat je straks de kredietrapportage toch moet gaan voorzien van een samenstellingsverklaring. En dan moet je dus weer voldoen aan alle eisen die gesteld worden in de standaard 4410.

 

Hoe nu verder?

De ingezette richting is onomkeerbaar. Laten we het zo efficiënt mogelijk maken. Als softwareleverancier hebben wij hier natuurlijk wel een bepalende rol in. Daar zijn wij ons bij Visionplanner zeer van bewust. Wij zijn als geen ander in staat om processen verder te optimaliseren, en dat vinden we nog leuk ook. Daarnaast opent dit alles ook wel weer nieuwe deuren. Wie weet gaat de bank ons nog wel wat informatie teruggeven. Wat te denken van de de ratio’s waarmee een maximale financiering bepaald wordt? We gaan het zien!
Arjan van Beek - Productspecialist Visionplanner

Ben je benieuwd naar de status van jouw kennis over SBR banken? Doe de SBR Awareness Check!