What's new in Visionplanner?

Er staat een nieuwe release gepland voor Visionplanner met weer een flink aantal verbeteringen. Hieronder lees je welke nieuwe functionaliteiten voor iedereen beschikbaar komen.

NOAB-samenstelllingsverklaring (1)

 

NOAB-Samenstellingsverklaring

Ben je NOAB lid? Speciaal voor jou hebben we nu de NOAB-Samenstellingsverklaring toegevoegd aan het financieel verslag. Daardoor kun je nu nóg efficiënter de jaarrekening uitbrengen zoals jij dat wilt.

NOAB-samenstelllingsverklaring (1)

 

 

13 perioden

 

13 perioden

Voor een aantal veel voorkomende boekhoudpakketten ondersteunen we nu ook boekjaren met 13 periodes. Op dit moment werkt deze functionaliteit voor ExactOnline, Twinfield, Yuki of Reeleezee. Eventueel in combinatie met Nmbrs en Loket.nl.

We zullen dit in de komende maanden breed uit gaan rollen over alle kantoren. Uiteraard kan deze functionaliteit op verzoek versneld als 'pilot feature' voor je open worden gesteld. Laat het ons via de servicedesk weten. We voegen de feature graag toe aan jouw omgeving

 

branche dashboards (1)

 

Branche dashboards bibliotheek

Je ziet er nog niets van, maar achter de schermen hebben we de bibliotheekfunctie voor de branche dashboards in productie genomen. In de loop van oktober zullen we daar de eerste branche dashboards aan toe gaan voegen.

Webinar branche dashboards

Benieuwd wat voor mooie branche dashboards er binnen Visionplanner beschikbaar komen? Meld je dan aan voor het webinar over branchespecifieke dashboards. Binnen een uur komt een groot aantal van de aanwezige branche dashboards voorbij, voorzien van uitleg en hoe deze optimaal gebruikt kunnen worden.

MELD JE AAN

 

branche dashboards (1)

 

Verbeteringen in het Financieel verslag

In het financieel verslag is een nieuwe toelichting opgenomen voor Grondslagen overheidssubsidies.

Daarnaast worden de grondslagen van onderhanden projecten voortaan ook getoond als er een creditsaldo is.

Volledige releasenotes

Dit is nog niet alles wat we in deze release hebben verbeterd. De volledige release notes vind je op de supportwebsite.

BEKIJK DE RELEASE NOTES

Wat we al eerder hebben gereleased

verbeterde opmaak financieel verslag

 

Verbeterde opmaak financieel verslag

In de PDF van het financieel verslag worden (sub)totalen vanaf nu vetgedrukt gepresenteerd. Dit vergroot de leesbaarheid van de PDF.

verbeterde opmaak financieel verslag

 

samenstellingsverklaring

 

Samenstellingsverklaring

De vragen voor de configuratie van de samenstellingsverklaring worden vanaf nu naast de verklaring getoond, zodat je nu in de tekst direct het effect ziet van de wijzigingen die je aanbrengt.

Aanvullende cijfers voor administraties met 13 perioden

We werken nog steeds aan de ondersteuning voor administraties met 13 perioden. Inmiddels zijn de aanvullende cijfers ook beschikbaar gemaakt. 

Administraties met 13 perioden zijn momenteel alleen beschikbaar voor kantoren die deelnemen aan de pilot en alleen in combinatie met het boekhoudpakket Yuki.

De komende tijd werken we verder aan het uitbreiden van de functionaliteit en de beschikbare importbronnen.

security

 

Security, performance en stabiliteit

Naast het toevoegen van nieuwe functionaliteit is er ook tijd besteed aan niet zichtbare verbeteringen op het gebied van security, performance en stabiliteit. Zo is bijvoorbeeld de inlogpagina van Visionplanner vernieuwd. 

 

 

 

 

Visma logo

 

Koppeling met eAccounting

Fan van Visma’s eAccounting administratiepakket? Dan hebben we goed nieuws voor jou en jouw cliënten want ook die administraties kun je vanaf nu koppelen met Visionplanner. Uiteraard hebben we gelijk ondersteuning voor de RGS mapping ingebouwd.

Als je inrichtingsstukken voor een BV hebt gemaakt op basis van SBR, kun je deze automatisch integreren in je PDF Financieel verslag en zo een fraai document presenteren aan je klant.

 

 

Visma logo

 

 

 

Toevoegen gebruiker

 

Checklists voor klanten

Het is nu ook mogelijk om klant-gebruikers toegang te geven tot checklists. Dit kun je gebruiken als je met de klant samen aan de periodeafsluiting werkt. Uiteraard is het ook de ultieme manier om documenten bij de klant op te vragen. Deze zitten gelijk op de juiste plek in het dossier.

online doc

 

Online documenten toevoegen

Je kunt nu in een checklist ook de link naar een online document (bijvoorbeeld Office 365 of een Google doc) als bijlage toevoegen. De ideale oplossing voor documenten die vaak veranderen.

online doc

 

 

Timestamp

 

Checklist logging

Vanaf nu wordt getoond wie een checklist vraag als laatste heeft beantwoord. Je ziet de naam en het tijdstip van de laatste wijziging als je met de cursor over de tekst van een vraag gaat.

 

Periode selectie

 

Andere verbeterde checklist functies

We hebben de periode-kiezer voor de checklists verbeterd. Je hoeft nu niet meer apart frequentie en periode te kiezen. Daarnaast hebben we het formulier voor de toelichting bij checklist vragen een facelift gegeven zodat het in lijn is met de andere delen van de applicatie.

 

Periode selectie

 

 

Nieuws_RGS-600x300

 

RGS ondersteuning

Vanaf deze release ondersteunen we standaard de laatste versie van RGS die in ExactOnline is opgenomen. Ook als je RGS in Snelstart op hebt genomen, zorgen we dat deze codes gebruikt worden voor onze mapping. Wel zo makkelijk!

Verbeterde koppeling met Cashweb

Voor dashboards die gekoppeld zijn aan administraties in Cashweb kon vanuit het dashboard of de cijferbeoordeling al direct ingezoomd worden op transacties. Het is nu ook mogelijk om de documenten direct in te zien. Ook ondersteunen we nu kostenplaatsen voor Cashweb.

 

Verwijzingen

 

Verwijzingen in taxonomie teksten

In taxonomie teksten is het vanaf nu mogelijk om verwijzingen op te nemen naar gegevens buiten de taxonomie zoals Visionplanner rubrieken gegevens op de klantenkaart.

Ondertekening taxonomie

 

Ondertekening taxonomie

Als een bestuurder een organisatie vertegenwoordigt, dan zal dit worden opgenomen in de ondertekening van de taxonomie. Dit is bijvoorbeeld het geval als een holding het bestuur voert over een dochteronderneming. De bestuurder van de holding vertegenwoordigt dan de holding. Dit kan aangegeven worden op de klantenkaart bij de dossierrechten van de betreffende gebruiker.

Ondertekening taxonomie

 

Gesloten dossiers

Dossier-items kunnen voortaan op geen enkele manier meer toegevoegd of bewerkt worden in gesloten dossiers. Op deze manier wordt geborgd dat een dossier na het sluiten niet meer wijzigt.

 

Verklaring

 

Verklaring

In de samenstellingsverklaring kan aangegeven worden of de toelichting op de jaarrekening met onder ander een overzicht van gehanteerde grondslagen is opgenomen in de jaarrekening. Deze passage werd voorheen automatisch verwerkt op basis van de aangegeven classificatie op de klantenkaart. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat voor micro-rechtspersonen een uitgebreide jaarrekening wordt opgesteld met grondslagen en toelichtingen.

 

Verklaring

 

 

Kapitaalspecificatie-1

 

Kapitaalspecificatie

In het financieel verslag van V.O.F.’s en maatschappen worden de kapitaalspecificaties van verschillende firmanten voortaan apart van elkaar weergegeven zodat ze beter leesbaar zijn en afzonderlijk van elkaar aan of uitgezet kunnen worden.

Accountview.net vennoot administraties

Vanaf nu is het mogelijk om vennoot administraties in Accountview.net separaat te koppelen aan een Visionplanner administratie.

SBR kredietrapportages

Je kunt vanaf nu ook rechtstreeks vanuit Visionplanner kredietrapportages insturen naar de volgende partijen:

  • Funding Circle
  • Credit Agricole
  • October
  • Pentrax
  • Bouwend Nederland

Uitnodigen klantgebruiker

We hebben de flow aangepast waarmee je een bestaande Visionplanner gebruiker die nog niet bekend is in je kantooromgeving toegang wilt geven tot een presentatie of een dossier. Deze gebruiker moet hiervoor eerst toestemming geven waarna hij of zij de gewenste toegang krijgt.

Loket

Vanuit het salarispakket Loket wordt voortaan ook de fiscale loonsom geïmporteerd. Dat is handig voor bijvoorbeeld de berekening van de vrije ruimte binnen de WKR.

overgang

 

Jaarovergang

De jaarovergang is verder uitgebreid. In het financieel verslag worden teksten sinds de release van januari 2020 al overgenomen uit het basisdossier. In de SBR jaarrekening worden vanaf nu ook gewijzigde toelichtingen automatisch overgenomen uit het basisdossier. Grondslagen worden standaard gevuld met de meest recente Visionplanner standaard tekst. Wil je toch de tekst van vorig jaarovernemen? Dat is mogelijk door met één druk op de knop de tekst van vorig jaar te kopieëren.

overgang

 

balans

 

Uitbreidingen financieel verslag

Er zijn diverse uitbreidingen gedaan in het financieel verslag:

  • In het financieel verslag kan aangegeven worden of de balans voor / na resultaatbestemming is.
  • Een tekstveld voor grondslagen van het kasstroomoverzicht is toegevoegd op het tabblad "Toelichting op de jaarrekening".
  • De toelichting vennootschapsbelasting zal beschikbaar zijn op het tablad "Toelichting op de winst en verliesrekening" in het financieel verslag.
  • In jaarrekeningen voor stichtingen op basis van richtlijn RJ640 is in de toelichting op de staat van baten en lasten de begroting toegevoegd.

Ondertekening

 

Ondertekening financieel verslag

Als een bestuurder een organisatie vertegenwoordigt, dan zal dit worden opgenomen in de ondertekening van het financieel verslag. Dit is bijvoorbeeld het geval als een holding het bestuur voert over een dochteronderneming. De bestuurder van de holding vertegenwoordigt dan de holding. Dit kan aangegeven worden op de klantenkaart bij de dossierrechten van de betreffende gebruiker. Daarnaast wordt in de ondertekening voortaan eventuele titulatuur vermeld bij de naam.

Ondertekening

 

 

Screenshot 2020-03-05 at 10.15.25

 

DGA Dashboard

Vanaf nu kun je het DGA Dashboard gebruiken in Visionplanner. Onze dashboards helpen je om relevanter te zijn voor jouw klanten. Als proactieve adviseur gebruik jij jouw dashboards elk kwartaal om jouw klant te coachen. Wat je tot voor korte miste was een dashboard die de privé situatie in kaart brengt voor de DGA. Dat is nu verleden tijd! Enthousiast? Hieronder de link om te beginnen.

GA AAN DE SLAG MET HET DGA DASHBOARD

Prognose IB

 

Prognose Inkomstenbelasting

Een van de meest gestelde vragen van ondernemers is; hoeveel belasting moet ik betalen? Als adviseur geef je het liefst proactief antwoord op die vraag, maar dat betekent dat je elke maand of elk kwartaal een berekening moet maken. Jij hebt daar geen tijd voor en de klant wil er ook niet voor betalen. Met de dashboards in Visionplanner is dit nu verleden tijd, want wij hebben iets moois voor je: de IB prognose!

MEER INFORMATIE OVER DE IB-WIDGET

Prognose IB

 

image2020-3-4_12-35-14

 

Prognose opstellen checklist

Van een aantal kantoren hebben te horen gekregen dat het soms best lastig is om te bepalen wanneer een opgestelde prognose 'goed genoeg' is. Daarom hebben we in de content voor het administratiedossier een nieuwe checklist toegevoegd die je helpt bij het verantwoord opstellen van een prognose. Je kunt deze checklist 'out of the box' gebruiken of aanpassen naar je eigen vaktechnische wensen.

Vraagposten

 

Vraagposten rubriek

Vraagposten was tot voor deze release nooit een aparte rubriek in Visionplanner. Dat hebben we nu veranderd. Onder de sectie 'overige tussrekeningen" van zowel de kortlopende vorderingen en schulden is een rubriek "tussenrekening vraagposten" opgenomen (rubriekcodes A1384 en A1387). Deze kun je dus gebruiken voor automatische controles in checklists of widgets in het dashboard. De standaard widget "Checks & Balances" is inmiddels ook hiermee uitgebreid. Uiteraard moet je hiervoor mogelijk wel de koppelingen aanpassen.

Vraagposten

 

telefoon martin

 

KPI's mobiele app

De Visionplanner App is uitgebreid zodat jouw klanten nog beter en sneller inzicht krijgen in het reilen en zeilen van hun onderneming. Met een druk op de knop krijgt jouw klant inzicht in de prestaties van zijn onderneming over de afgelopen periode. Hiervoor zijn de belangrijkste KPI: Omzet, Resultaat, Liquiditeit, Werkkapitaal, EBITDA, Bruto winstmarge aan de app toegevoegd.

NT14 en FT14 taxonomieën

Begin januari 2020 zijn al de nieuwste taxonomieën beschikbaar gekomen voor opstellen en deponeren van jaarrekeningen bij de KvK (NT14). In de nieuwe release komen ook de nieuwste taxonomieën voor het aanleveren van jaarrekeningen bij de bank (FT14) beschikbaar.

Jaarovergang

 

Uitgebreide jaarovergang

Vanuit het basisdossier wordt zoveel mogelijk informatie overgenomen zodat het samenstelproces zo efficiënt mogelijk verloopt:

https://support.visionplanner.com/hc/nl/articles/360010595300-Samensteldossier-Jaarovergang

 

 

Download een voorbeeldrapport

DOWNLOAD VOORBEELD

Jaarrekening Engels

Het is mogelijk om een jaarrekening op te stellen in het Engels. Daardoor kun je nu ook klanten met buitenlandse bestuurders of aandeelhouders bedienen met Visionplanner.

Zowel de SBR jaarrekeningen als het financieel verslag zijn beschikbaar in het Engels.

https://support.visionplanner.com/hc/nl/articles/360010593680-Engelstalige-rapportage

 

 

Download een voorbeeldrapport

DOWNLOAD VOORBEELD

 

 

Download een voorbeeldrapport

DOWNLOAD VOORBEELD

Jaarrekening Stichting

Je krijgt een PDF Financieel verslag die je qua layout zelf kunt instellen. De jaarrekening, bestaande uit de balans, winst- en verliesrekening en de daarbij behorende toelichtingen zijn in dit verslag opgenomen. Je kunt specificaties en toelichtingen zelf toevoegen daar waar je dat nodig vindt.

Als je inrichtingsstukken voor een BV hebt gemaakt op basis van SBR, kun je deze automatisch integreren in je PDF Financieel verslag en zo een fraai document presenteren aan je klant.

05. Afrondingsmemorandum

 

Afrondingsmemorandum

Als opdrachtverantwoordelijke besteed je het liefst zo min mogelijk tijd aan het reviewen en beoordelen van dossiers. Daarom hebben we het afrondingsmemorandum toegevoegd. Op het afrondingsmemorandum zie je alle belangrijke zaken uit het dossier overzichtelijk op één pagina zodat je je niet meer in het dossier op zoek hoeft naar de gewenste informatie. Dat scheelt weer tijd. 

Je kunt het afrondingsmemorandum activeren in het ‘Beheer Partner’ scherm.

05. Afrondingsmemorandum

 

Risico

 

Risico’s afwerken

In het samensteldossier kan de conclusie van een risico voortaan al ingevuld worden voordat alle instructies en taken in het risico zijn afgerond.

Checklist

 

Nieuwe checklist status

De status "review" is toegevoegd aan de checklists. De invuller van van een checklist kan een checklist op "review" zetten zodra deze klaar is en een collega kan de checklist reviewen. Uiteraard kun je via de checklist monitor makkelijk vaststellen welke klanten klaar zijn voor review. 

Checklist

 

snelstart logo-1

 

Koppeling Snelstart Online

Voor administratie uit Snelstart Online wordt het mogelijk om door te zoomen voor de openstaande posten.

Concept jaarrekening

De concept jaarrekening bevat voortaan geen samenstellingsverklaring meer. De samenstellingsverklaring wordt pas toegevoegd aan de jaarrekening nadat de klant akkoord gegeven heeft. Zolang de de jaarrekening nog niet definitief is wordt een vervangende tekst getoond. Daarnaast wordt ook een eventueel watermerk met kantoor logo of briefpapier pas toegevoegd na akkoord van de klant, als de jaarrekening definitief is.