<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Releases thema dashboards

Retail start pagina

Het themadashboard retail is in zes varianten beschikbaar:


● Retail
● Retail inclusief begroting
● Retail inclusief prognose
● Retail geconsolideerd
● Retail inclusief begroting geconsolideerd
● Retail inclusief prognose geconsolideerd


Het themadashboard Retail is geschikt voor een maand- en kwartaalweergave.

Het themadashboard Retail kan binnen alle adviesabonnementen worden gebruikt.
Om een prognose op te stellen binnen Visionplanner is een abonnement Advies Ultimate vereist.

Inhoud Themadashboard Retail

Start

 • Startpagina met informatie over de omzet, de brutomarge, het resultaat, het eigen
  vermogen, de voorraad, de crediteuren en de liquide middelen, waarin actuele cijfers
  worden getoond aangevuld met vergelijkende cijfers uit het voorgaande jaar.
 • Grafische weergave van de resultaatontwikkeling per rapportageperiode.
 • Mogelijkheid ter vermelding van bevindingen en advies.
Omzet - marge Retail (1)

Omzet

 • Grafische weergave van de brutomarge in percentage.
 • Cijfermatige weergave van de omzet, de kostprijs van de omzet en de brutomarge
  per rapportageperiode inclusief berekening per project/uur.
Retail kosten

Kosten

 • Grafische kostenanalyse per rapportageperiode.
 • Cijfermatige kostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
Retail personeel

Personeel*

 • Loonkosten per gewerkt uur en FTE.
 • Cijfermatige personeelskostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
 • Inzicht in contractsoort van de personeelsleden.
 • Looninformatie van de rapportageperiode.
 • Inzicht in de dienstverbanden per rapportageperiode.

  * Om optimaal gebruik te maken van de personeelsweergave is een koppeling met Nmbrs of Loket wenselijk.
Voorraad retail

Voorraad

 • Grafische weergave van de balans positie voorraad.
 • Cijfermatige weergave van het verloop van de voorraad, mutatie voorraad en verschil minimale voorraad.
Retail liquiditeit

Liquiditeit

 • Grafische weergave van de liquide middelen.
 • Grafische weergave van het werkkapitaal.
 • Cijfermatige weergave van de opbouw van de liquide middelen.
 • Kasstroom per rapportageperiode.
 • Cijfermatige weergave van financiering en financieringskosten per
  rapportageperiode.

Debiteuren / Crediteuren

 • Ouderdomsanalyse debiteuren en crediteuren.
 • Cijfermatige analyse debiteuren en crediteuren.
 • Openstaand saldo per debiteur.
 • Openstaand saldo per crediteur.
Retail KPI

KPI

 • Inzicht in diverse omzet-, resultaat-, kosten- en marge-KPI’s per rapportageperiode.
 • Inzicht in Ebitda, rentabiliteit, solvabiliteit en werkkapitaal.

Cijfers

 • Cijferopstellingen voor winst- en verliesrekening per rapportageperiode.
 • Cijferopstelling voor balans per rapportageperiode.

 

Inhoud themadashboard Retail inclusief begroting:

 • Alle functionaliteiten zoals beschreven voor het Retail Dashboard.
 • Waar mogelijk grafische- en cijfermatige weergave aangevuld met begroting.
 • Jaarforecast gebaseerd op actuele en begrotingscijfers.
 • Weergave van de cijfermatige winst- en verliesbegroting voor het gehele boekjaar.
 
 

Inhoud themadashboard Retail inclusief prognose

 • Alle functionaliteiten zoals beschreven voor het themadashboard Retail.
 • Waar mogelijk grafische- en cijfermatige weergave aangevuld met prognose.
 • Jaarforecast gebaseerd op actuele en prognosecijfers.
 • Liquiditeitsoverzicht voor de komende 12 maanden.
 • Weergave van de cijfermatige prognose voor het gehele boekjaar bestaande uit
  winst- en verliesrekening, balans en liquiditeitsoverzicht.

 

Inhoud themadashboard Retail geconsolideerde versies

 • Alle functionaliteiten beschreven voor het themadashboards Retail
  (prognose/begroting)
 • Consolidatiestaat winst-en verliesrekening inclusief entiteiten en eliminaties
 • Consolidatiestaat balans inclusief entiteiten en eliminaties
 

Werkinstructies

Werkinstructie themadashboard Retail: https://support.visionplanner.com/hc/nl/articles/360021006360-Themadashboard-Retail

Werkinstructie themadashboard toevoegen aan je partneromgeving: https://support.visionplanner.com/hc/nl/articles/360017747539-Toevoegen-Themadashboard-aan-partneromgeving

 

 

 

 

 

Horeca dashboard

Horecadashboard

Het themadashboard Horeca is in drie varianten beschikbaar:

 • Horeca
 • Horeca inclusief begroting
 • Horeca inclusief prognose

Het themadashboard Horeca is geschikt voor een maand- en kwartaalweergave.

Het themadashboard Horeca kan binnen alle adviesabonnementen worden gebruikt. Om een prognose op te stellen binnen Visionplanner is een abonnement Advies Ultimate vereist.

Inhoud Horecadashboard:

Start

 • Startpagina met informatie over het resultaat, de omzet, de brutomarge, de kosten, de liquiditeit, het eigen vermogen en de crediteuren, waarin actuele cijfers worden getoond aangevuld met vergelijkende cijfers uit het voorgaande jaar.
 • Grafische weergave van de resultaatontwikkeling per rapportageperiode.
 • Mogelijkheid ter vermelding van bevindingen en advies.
Horecadashboard - omzet

Omzet

 • Grafische analyse van vooraf gedefinieerde productgroepen per rapportageperiode.
 • Cijfermatige analyse per omzetgroep inclusief forecast voor het gehele boekjaar.

Marge

 • Grafische marge-analyse van vooraf gedefinieerde productgroepen per rapportageperiode.
 • Cijfermatige marge-analyse van vooraf gedefinieerde productgroepen per rapportageperiode inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
 • Cijfermatige marge-analyse per rapportageperiode per productgroep.

Personeel*

 • Loonkosten per gewerkt uur en FTE.
 • Cijfermatige personeelskostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
 • Inzicht in contractsoort van de personeelsleden.
 • Looninformatie van de rapportageperiode.
 • Inzicht in de dienstverbanden per rapportageperiode.

* Om optimaal gebruik te maken van de personeelsweergave is een koppeling met Nmbrs of Loket wenselijk.

Debiteuren/Crediteuren

 • Ouderdomsanalyse debiteuren en crediteuren.
 • Cijfermatige analyse debiteuren en crediteuren.
 • Openstaand saldo per debiteur.
 • Openstaand saldo per crediteur.

Cijfers

 • Cijferopstellingen voor winst- en verliesrekening per rapportageperiode.
 • Cijferopstelling voor balans per rapportageperiode.
Horecadashboard - kosten

Kosten

 • Grafische kostenanalyse per rapportageperiode.
 • Gespecificeerde kostenanalyse voor exploitatie- en huisvestingskosten.
 • Cijfermatige kostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
Horecadashboard - liquiditeit

Liquiditeit

 • Grafische weergave van de liquide middelen.
 • Grafische weergave van het werkkapitaal.
 • Cijfermatige weergave van de opbouw van de liquide middelen.
 • Kasstroom per rapportageperiode.
 • Cijfermatige weergave van financiering en financieringskosten per rapportageperiode.
Horecadashboard - kpi

KPI

 • Inzicht in diverse omzet-, resultaat-, kosten- en marge-KPI’s per rapportageperiode.
 • Inzicht in Ebitda, solvabiliteit en werkkapitaal.
 • Meerjarenoverzicht.
 • Grafische weergave van de solvabiliteit en Ebitda.

Inhoud themadashboard Horeca inclusief begroting:

 • Alle functionaliteiten zoals beschreven voor het themadashboard Horeca.
 • Waar mogelijk grafische- en cijfermatige weergave aangevuld met begroting.
 • Jaarforecast gebaseerd op actuele en begrotingscijfers.
 • Weergave van de cijfermatige winst- en verliesbegroting voor het gehele boekjaar.
Horecadashbord omzet

Inhoud themadashboard Horeca inclusief prognose:

 • Alle functionaliteiten zoals beschreven voor het themadashboard Horeca.
 • Waar mogelijk grafische- en cijfermatige weergave aangevuld met prognose.
 • Jaarforecast gebaseerd op actuele en prognosecijfers.
 • Liquiditeitsoverzicht voor de komende 12 maanden.
 • Weergave van de cijfermatige prognose voor het gehele boekjaar bestaande uit winst- en verliesrekening, balans en liquiditeitsoverzicht.

Werkinstructies

Werkinstructie themadashboard Horeca:

https://support.visionplanner.com/hc/nl/articles/360017700600-Themadashboard-Horeca

Werkinstructie themadashboard toevoegen aan partneromgeving:

https://support.visionplanner.com/hc/nl/articles/360017747539-Toevoegen-Themadashboard-aan-partneromgeving

 

 

 

Transport dashboard

Transport dashboard

Het themadashboard Transport is in zes varianten beschikbaar:

 • Transport
 • Transport inclusief begroting
 • Transport inclusief prognose
 • Transport geconsolideerd
 • Transport inclusief begroting geconsolideerd
 • Transport inclusief prognose geconsolideerd

Het themadashboard Transport is geschikt voor een maand- en kwartaalweergave.

Het themadashboard Transport kan binnen alle adviesabonnementen worden gebruikt. Om een prognose op te stellen binnen Visionplanner is een abonnement Advies Ultimate vereist.

Inhoud themadashboard Transport: Start

 • Startpagina met informatie over de omzet, de brutomarge, het resultaat, de liquiditeit, het eigen vermogen, de crediteuren en de debiteuren, waarin actuele cijfers worden getoond aangevuld met vergelijkende cijfers uit het voorgaande jaar.
 • Grafische weergave van de resultaatontwikkeling per rapportageperiode.
 • Mogelijkheid ter vermelding van bevindingen en advies.

Transportkosten

 • Grafische weergave van vooraf gedefinieerde inkoopwaarde groepen per rapportageperiode.
 • Cijfermatige weergave van de kostprijs per inkoopwaarde groep inclusief berekening per kilometer/uur.

Kosten

 • Grafische kostenanalyse per rapportageperiode.
 • Cijfermatige kostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar.

Personeel*

 • Loonkosten per gewerkt uur en FTE.
 • Cijfermatige personeelskostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
 • Inzicht in contractsoort van de personeelsleden.
 • Looninformatie van de rapportageperiode.
 • Inzicht in de dienstverbanden per rapportageperiode.


* Om optimaal gebruik te maken van de personeelsweergave is een koppeling met Nmbrs of Loket wenselijk.

Liquiditeit

 • Grafische weergave van de liquide middelen.
 • Grafische weergave van het werkkapitaal.
 • Cijfermatige weergave van de opbouw van de liquide middelen.
 • Kasstroom per rapportageperiode.
 • Cijfermatige weergave van financiering en financieringskosten per rapportageperiode.

Debiteuren/Crediteuren

 • Ouderdomsanalyse debiteuren en crediteuren.
 • Cijfermatige analyse debiteuren en crediteuren.
 • Openstaand saldo per debiteur.
 • Openstaand saldo per crediteur.

KPI

 • Inzicht in diverse omzet-, resultaat-, kosten- en marge-KPI’s per rapportageperiode.
 • Inzicht in Ebitda, rentabiliteit, solvabiliteit en werkkapitaal.

Cijfers

 • Cijferopstellingen voor winst- en verliesrekening per rapportageperiode.
 • Cijferopstelling voor balans per rapportageperiode.
Transport omzet

Omzet

 • Grafische weergave van de omzet per kilometer en de omzet per uur.
 • Cijfermatige weergave van de omzet, de kostprijs van de omzet en de brutomarge per rapportageperiode inclusief berekening per kilometer/uur.
Transport materieel

Materieel

 • Grafische weergave van de investeringen.
 • Grafische weergave van de materiële vaste activa.
 • Cijfermatige weergave van de investeringen en afschrijvingen per rapportageperiode.
 • Verloopoverzicht van de materiële vaste activa per boekjaar.

Inhoud themadashboard Transport inclusief begroting:

 • Alle functionaliteiten zoals beschreven voor het Transportdashboard.
 • Waar mogelijk grafische- en cijfermatige weergave aangevuld met begroting.
 • Jaarforecast gebaseerd op actuele en begrotingscijfers.
 • Weergave van de cijfermatige winst- en verliesbegroting voor het gehele boekjaar.

Inhoud themadashboard Transport inclusief prognose:

 • Alle functionaliteiten zoals beschreven voor het themadashboard Transport.
 • Waar mogelijk grafische- en cijfermatige weergave aangevuld met prognose.
 • Jaarforecast gebaseerd op actuele en prognosecijfers.
 • Liquiditeitsoverzicht voor de komende 12 maanden.
 • Weergave van de cijfermatige prognose voor het gehele boekjaar bestaande uit winst- en verliesrekening, balans en liquiditeitsoverzicht.

Inhoud themadashboard transport geconsolideerde versies

 • Alle functionaliteiten beschreven voor het themadashboards transport (prognose/begroting)
 • Consolidatiestaat winst-en verliesrekening inclusief entiteiten en eliminaties
 • Consolidatiestaat balans inclusief entiteiten en eliminaties

Werkinstructies

Werkinstructie themadashboard Transport:

https://support.visionplanner.com/hc/nl/articles/360018476199-Themadashboard-Transport

Werkinstructie themadashboard toevoegen aan partneromgeving:

https://support.visionplanner.com/hc/nl/articles/360017747539-Toevoegen-Themadashboard-aan-partneromgeving

 

 

 

 

Melkvee dashboard

Het themadashboard Melkvee is in drie varianten beschikbaar:

 • Melkvee
 • Melkvee inclusief begroting
 • Melkvee inclusief prognose

Het themadashboard Melkvee is geschikt voor een maand- en kwartaalweergave.

Het themadashboard Melkvee kan binnen alle adviesabonnementen worden gebruikt. Om een prognose op te stellen binnen Visionplanner is een abonnement Advies Ultimate vereist.

Melkvee Start

Inhoud themadashboard Melkvee: Start

 • Startpagina met informatie over het resultaat, de omzet, het saldo/de brutomarge, de niet-toegerekende kosten, de liquiditeit, het eigen vermogen en de crediteuren, waarin actuele cijfers worden getoond aangevuld met vergelijkende cijfers uit voorgaande jaar, de begroting of de prognose (afhankelijk van keuze variant).
 • Grafische weergave van de resultaatontwikkeling per rapportageperiode.
 • Mogelijkheid ter vermelding van bevindingen en advies.
afbeelding Vee- en grondgegevens 2

Vee- en grondgegevens

Grafische en cijfermatige overzichten van de veebezetting, de fosfaatrechten, het grondgebruik, de gebruikstitel en de betalings/toeslagrechten per rapportageperiode.

afbeelding Melkgegevens 1

Melkgegevens

 • Inzicht in melkgegevens op basis van aanvullende cijfers. Kilogram melk per dag, per koe per kwartaal of maand en ook per koe per dag.
 • Grafische en cijfermatige analyses van de melkproductie per rapportageperiode.
 • Inzicht in (de berekening van) de kritieke melkprijs en het vergelijk met de ontvangen melkprijs per 100 kg melk.
afbeelding Omzet, toegerekende kn, marge

Omzet, toegerekende kosten en marge

 • Grafische en cijfermatige weergave van de omzet, toegerekende kosten (per 100 kg melk) en het saldo per koe.
 • Inzicht in de verdeling van de omzet en de toegerekende kosten.
 • Inzicht in de veevoerkosten en het verbruik hiervan op basis van aanvullende cijfers.
afbeelding Niet-toegerekende kn 1

Niet toegerekende kosten

 • Grafische kostenanalyse per rapportageperiode.
 • Gespecificeerde kostenanalyse voor huisvestingskosten en exploitatie- en machinekosten.
 • Inzicht in (de berekening van) de bewerkingskosten als totaal, per 100 kg melk, per melkkoe en per ha.
 • Cijfermatige kostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar en inzicht per 100 kg melk.
afbeelding Liquiditeit

Liquiditeit

 • Grafische weergave van de liquide middelen.
 • Grafische weergave van het werkkapitaal.
 • Cijfermatige weergave van de opbouw van de liquide middelen.
 • Kasstroom per rapportageperiode.
 • Cijfermatige weergave van financiering en financieringskosten per rapportageperiode.

Crediteuren

 • Ouderdomsanalyse crediteuren.
 • Cijfermatige analyse crediteuren.
 • Openstaand saldo per crediteur.

Cijfers per 100 kg melk

Cijferopstellingen voor winst-en-verliesrekening per 100 kg melk per rapportageperiode. 

Cijfers

 • Cijferopstellingen voor winst-en-verliesrekening per rapportageperiode.
 • Cijferopstelling voor balans per rapportageperiode.

Inhoud themadashboard Melkvee inclusief begroting:

 • Alle functionaliteiten zoals beschreven voor het themadashboard Melkvee.
 • Waar mogelijk grafische- en cijfermatige weergave aangevuld met begroting.
 • Jaarforecast gebaseerd op actuele en begrotingscijfers.
 • Weergave van de cijfermatige winst-en-verliesbegroting voor het gehele boekjaar. 

Inhoud themadashboard Melkvee inclusief prognose:

 • Alle functionaliteiten zoals beschreven voor het themadashboard Melkvee.
 • Waar mogelijk grafische- en cijfermatige weergave aangevuld met prognose.
 • Jaarforecast gebaseerd op actuele en prognosecijfers.
 • Liquiditeitsoverzicht voor de komende 12 maanden.
 • Weergave van de cijfermatige prognose voor het gehele boekjaar bestaande uit winst-en-verliesrekening, balans en liquiditeitsoverzicht.

Werkinstructies

Werkinstructie themadashboard Melkvee:

https://support.visionplanner.com/hc/nl/articles/360018775600-Themadashboard-Melkvee

Werkinstructie themadashboard toevoegen aan partneromgeving:

https://support.visionplanner.com/hc/nl/articles/360017747539-Toevoegen-Themadashboard-aan-partneromgeving

 

 

 

 

 

Themadashboard Bouw

Het themadashboard bouw is in zes varianten beschikbaar:

 • Bouw
 • Bouw inclusief begroting
 • Bouw inclusief prognose
 • Bouw geconsolideerd
 • Bouw inclusief begroting geconsolideerd
 • Bouw inclusief prognose geconsolideerd

Het themadashboard Bouw is geschikt voor een maand- en kwartaalweergave.

Het themadashboard Bouw kan binnen alle adviesabonnementen worden gebruikt. Om een prognose op te stellen binnen Visionplanner is een abonnement Advies Ultimate vereist.

Bouw start

Inhoud themadashboard Bouw: Start

 • Startpagina met informatie over de omzet, de brutomarge, het resultaat, het eigen vermogen, het onderhandenwerk, de crediteuren en de debiteuren, waarin actuele cijfers worden getoond aangevuld met vergelijkende cijfers uit het voorgaande jaar.
 • Grafische weergave van de resultaatontwikkeling per rapportageperiode.
 • Mogelijkheid ter vermelding van bevindingen en advies.
Bouw omzet-marge

Omzet

 • Grafische weergave van de omzet, de brutomarge en de brutomarge percentage.
 • Cijfermatige weergave van de omzet, de kostprijs van de omzet en de brutomarge per rapportageperiode inclusief berekening per project/uur.
Bouw inkoop-ohw

Inkoopwaarde en onderhanden werk

 • Grafische weergave van de balans positie onderhanden werk en de omloopsnelheid van de projecten.
 • Cijfermatige weergave van de kostprijs per inkoopwaarde groep  inclusief berekening per project/uur. Cijfermatige weergave van de exploitatie- en machinekosten inclusief berekening per project/uur.
Bouw kosten

Kosten

 • Grafische kostenanalyse per rapportageperiode.
 • Cijfermatige kostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
Bouw personeel

Personeel*

 • Loonkosten per gewerkt uur en FTE.
 • Cijfermatige personeelskostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
 • Inzicht in contractsoort van de personeelsleden.
 • Looninformatie van de rapportageperiode.
 • Inzicht in de dienstverbanden per rapportageperiode.

* Om optimaal gebruik te maken van de personeelsweergave is een koppeling met Nmbrs of Loket wenselijk.

Bouw liquiditeit

Liquiditeit

 • Grafische weergave van de liquide middelen.
 • Grafische weergave van het werkkapitaal.
 • Cijfermatige weergave van de opbouw van de liquide middelen.
 • Kasstroom per rapportageperiode.
 • Cijfermatige weergave van financiering en financieringskosten per rapportageperiode.
Bouw MVA

MVA

 • Grafische weergave van de investeringen.
 • Grafische weergave van de materiële vaste activa.
 • Cijfermatige weergave van de investeringen en afschrijvingen per rapportageperiode.
 • Verloopoverzicht van de materiële vaste activa per boekjaar.
Bouw kpi

KPI

 • Inzicht in diverse omzet-, resultaat-, kosten- en marge-KPI’s per rapportageperiode.
 • Inzicht in Ebitda, rentabiliteit, solvabiliteit en werkkapitaal

Debiteuren/Crediteuren

 • Ouderdomsanalyse debiteuren en crediteuren.
 • Cijfermatige analyse debiteuren en crediteuren.
 • Openstaand saldo per debiteur.
 • Openstaand saldo per crediteur.

Cijfers

 • Cijferopstellingen voor winst- en verliesrekening per rapportageperiode.
 • Cijferopstelling voor balans per rapportageperiode. 

Inhoud themadashboard Bouw inclusief begroting:

 • Alle functionaliteiten zoals beschreven voor het Bouw Dashboard.
 • Waar mogelijk grafische- en cijfermatige weergave aangevuld met begroting.
 • Jaarforecast gebaseerd op actuele en begrotingscijfers.
 • Weergave van de cijfermatige winst- en verliesbegroting voor het gehele boekjaar.

Inhoud themadashboard Bouw inclusief prognose:

 • Alle functionaliteiten zoals beschreven voor het themadashboard Bouw.
 • Waar mogelijk grafische- en cijfermatige weergave aangevuld met prognose.
 • Jaarforecast gebaseerd op actuele en prognosecijfers.
 • Liquiditeitsoverzicht voor de komende 12 maanden.
 • Weergave van de cijfermatige prognose voor het gehele boekjaar bestaande uit winst- en verliesrekening, balans en liquiditeitsoverzicht. 

Inhoud themadashboard Bouw geconsolideerde versies

 • Alle functionaliteiten beschreven voor het themadashboards Bouw (prognose/begroting).
 • Consolidatiestaat winst-en verliesrekening inclusief entiteiten en eliminaties.
 • Consolidatiestaat balans inclusief entiteiten en eliminaties.

Werkinstructies

Werkinstructie themadashboard Bouw:

https://support.visionplanner.com/hc/nl/articles/360019202179-Themadashboard-Bouw

Werkinstructie themadashboard toevoegen aan partneromgeving:

https://support.visionplanner.com/hc/nl/articles/360017747539-Toevoegen-Themadashboard-aan-partneromgeving

 

 

 

 

 

 

Profit First dashboard

Visionplanner heeft in samenwerking met Femke Hogema een Profit First dashboard ontwikkeld. 

Profit First is een leuk, praktisch en toegankelijk cashflow management systeem. Met Profit First maak je altijd winst, ervaar je rust in je financiën en maak je betere keuzes.

Het Profit First dashboard is bedoeld voor Profit First Professionals of voor adviseurs die kennis willen maken met Profit First.

Werkinstructie

Meer informatie over de precieze inhoud van het dashboard en de werkwijze vind je op onze kennisbank:

https://support.visionplanner.com/hc/nl/articles/360018552300-Themadashboard-Profit-First