<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Sectorspecifieke dashboards in Visionplanner

Joris Joppe | 18 oktober 2019
Blog linkedin dashboard standaard 01042019-2

Een accountantskantoor dat zich volledig specialiseert in bierbrouwerijen. In een kennisintensieve sector als de onze is dat een mooie propositie voor zowel klant (de accountant weet waar het over gaat) als kantoor (de investering in kennisontwikkeling).

Klinkt goed, maar in ons kleine landje niet voor iedereen een optie. Als Visionplanner hopen we echter wel een bijdrage te kunnen leveren aan sectorspecifieke dienstverlening. En wel met op maat gemaakte dashboards. En omdat vele handen licht werk maken, willen we dat graag samen met kantoren doen.

Hieronder lees je welke sectoren we op dit moment voor ogen hebben en welk proces we voorzien om tot die dashboards te komen (en ze te onderhouden). Tenslotte vragen we je om via een korte vragenlijst aan te geven welke sectoren jouw interesse hebben.

Welke sectoren

Om te bepalen welke sectoren relevant zijn, hebben we gekeken naar de aantallen ondernemingen per sector (ZZP-ers uitgezonderd) en het aantal ondernemingen per SBi code in de Visionplanner database. Daarnaast hebben we een aantal kwalitatieve aspecten meegewogen zoals conjunctuurgevoeligheid, concentratie van dienstverlening en de daaruit volgende potentie voor aanvullende dienstverlening. In de link onderaan deze post vind je de sectoren die uit deze eerste analyse zijn gekomen.

Mooie dingen maken

We voorzien een soort van gebruikersgroep bestaande uit professionals met meer dan gemiddelde ervaring in een sector die een bijdrage willen leveren aan een mooi sector-specifiek dashboard. Deze groep komt eens per jaar of zo vaak als wenselijk bij elkaar (fysiek of online) om bijvoorbeeld te bespreken:

  • Welke KPI’s relevant zijn voor de sector en hoe die het beste kunnen worden weergegeven.
  • Of ontwikkelingen vragen om aanvullende niet-financiële data die in de dashboards moeten worden getoond.
  • Welke pakketten gebruikt worden en of het wenselijk/haalbaar is om die ook met Visionplanner te koppelen.

Uiteraard zullen we vanuit Visionplanner dit proces faciliteren en waar nodig zorgen dat dashboards ook daadwerkelijk worden gebouwd.

We denken op deze manier samen met jullie te kunnen bouwen aan prachtige dashboards waar ondernemers enthousiast van worden. Om te zorgen dat we op de juiste sectoren focussen, horen we graag via onderstaande vragenlijst waar jij het meeste mee bent geholpen.

Wat we graag van je willen weten