<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Met je voeten op het bureau nu de jaarrekening klaar is?

Visionplanner | 12 januari 2023
Jaarrekening het jaar door

Op 31 december kwam niet alleen 2022 ten einde, het was ook de dag waarop het maximale uitstel voor het deponeren van de jaarrekening 2021 verstreek. Zelfs accountants die tot de laatste minuut nodig hadden, konden (kortstondig) de voeten even op het bureau leggen. Of niet? De jaarrekening zou eigenlijk geen hoofdactiviteit moeten zijn, maar een logisch gevolg van jouw werk. Hoe? Met slimme ondersteuning.

Jaarrekeningen opstellen is hard werk. Je kunt er pas mee beginnen als de administratie samenstelwaardig is en dat is pas het geval als jouw klanten alle gegevens correct hebben aangeleverd. We kunnen blij zijn dat we in Nederland standaard uitstel krijgen. In België – om maar een dwarsstraat te noemen – kan dat niet. Voor de zomerperiode moeten alle jaarrekeningen af zijn; uitstel bestaat niet. Maar hoe kan dat? Als al het werk voor een jaar in zes maanden af moet zijn, wat doen ze dan met de rest van hun tijd? Achterover leunen (met de voeten op het bureau)? Bepaald niet. Accountancy omvat meer dan jaarrekeningen. Sterker nog: hoe eerder de jaarrekening af is, hoe beter je jezelf op je corebusiness kunt richten: klanten adviseren.

Efficiënt, betrouwbaar en snel werken

De reden dat de meeste jaarrekeningen in december al lang af zijn, is dat serieuze professionals investeren in middelen om efficiënt, betrouwbaar en snel te werken. Dat geeft een schril contrast met kantoren die een traditionele aanpak volgen. Zij voeren maand op maand de boekhouding uit om dat werk vervolgens bij het opstellen van de jaarrekening opnieuw te doen. Wie slim werkt, begint aan het begin van het boekjaar met de jaarrekening en houdt deze gewoon maand-op-maand bij. 

Doorlopend werken aan de jaarrekening

Doorlopend werken aan de jaarrekening is mogelijk als je gebruik maakt van een digitaal administratiedossier waarin de leverancier van de applicatie zorgt dat de laatste belastingregels worden toegepast. De klant kan dan gegevens aanleveren die jij kunt controleren. Per kwartaal verzorg je de btw-aangifte, loop je gelijk eventuele vragen na en bereid je een samenstelwaardig dossier voor. Tegen de tijd dat de jaarrekening opgemaakt moet worden, vloeit die logisch voort uit de cijfers die al staan (en gecontroleerd zijn). 

In het jaar, aan het jaar werken met actuele cijfers

Dat schept mogelijkheden. De gegevens die je verzamelt voor de jaarrekening kun je in het jaar, aan het jaar gebruiken om advies te geven. Jouw klant kan dan op basis van concrete, actuele cijfers beslissingen nemen. Is een investering fiscaal aantrekkelijk of kan er beter een jaar gewacht worden? Deze (en vele andere) vragen kun je eerder beantwoorden waardoor het potentieel meer voordeel oplevert.

Dashboards

Met de juiste ondersteuning kan jouw klant eenvoudig ook antwoorden zijn eigen dashboard vinden. Daar is direct te zien hoe het bedrijf ervoor staat, wat de te verwachten Vennootschaps- of IB-belasting gaat zijn, of er nog fiscale optimalisaties mogelijk zijn en ga zo maar door.

Beter en sneller informeren

Jij kunt je klant beter informeren en veel sneller bij gaan sturen waar dat nodig is. Geeft de winstprognose aanleiding om een eenmanszaak naar BV om te zetten? Dan wil je dat tijdig weten, want aan het einde van het jaar wordt het wel heel kort dag en in het opvolgende jaar (wanneer de traditionele accountants aan de gang gaan met de cijfers) is het te laat. 

Meer doen met minder mensen

Jouw klanten zijn met de juiste ondersteuning tijdig van advies te voorzien, daarnaast heeft jouw kantoor ook voordelen bij het doorlopend werken aan de jaarrekening. Zeker in deze tijd van personeelstekorten is iedere oplossing die de werklast verlaagt aantrekkelijk. Hoe efficiënter je werkt, hoe meer klanten je kunt bedienen. Dat schept ruimte om ‘ja’ te zeggen tegen extra klanten waar je in eerste instantie geen ruimte voor had. Daarnaast geeft de efficiëntie je ruimte om de marges te verhogen. Minstens zo belangrijk: door tussentijds bij te zijn, neem de tijdsdruk voor het opstellen van de jaarrekening af, de resultaten zijn uiteindelijk al bekend.

Voeten op het bureau?

Voel je de neiging om na het opstellen van de jaarrekening je voeten op je bureau te leggen? Dat is begrijpelijk, maar eigenlijk is het een waarschuwing dat je achter de feiten aanloopt. Als je de zaken goed regelt, vloeit de jaarrekening voort uit je werkelijke werk: advies geven en regelmatig rapporteren. Is jouw kantoor daar nog niet op ingericht? Haal je voeten dan van je bureau en ga op zoek naar extra ondersteuning. 

Meer weten?

Wil je hier meer over weten? In ons webinar vertellen we je graag meer over hoe wij slimme ondersteuning kunnen bieden met onze software. 


Meld je aan voor het webinar