<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Help ik zoek personeel! -Tips voor de accountancysector

Tom Modderkolk | 25 januari 2024
Help ik zoek personeel! -Tips voor de accountancysector

De accountancysector kampt met een personeelstekort terwijl het werk binnenstroomt. Een rapport van ING maakt duidelijk dat 56% van de kantoren moeite heeft om personeel te vinden. Deels komt het door het imago van de sector maar ook de toenemende regeldruk vormt een blokkade om in de sector te blijven of gaan werken. Hoe kan de sector deze problemen aanpakken en weer aantrekkelijk worden voor potentiële werknemers?

Jongeren verlaten het vak voor een financiële baan in het bedrijfsleven. Ouderen gaan met pensioen. Het personeelstekort dat heel Nederland in zijn greep houdt, heeft ook impact op de accountancysector. Door het tekort aan personeel kennen steeds meer kantoren een klantstop of nemen ze afscheid van klanten. Dat zet de rem op de groei.

In de podcast van Busy Season Talks ‘Help ik zoek collega's’, opgenomen tijdens Visionplanner Inspire op 7 december, bespraken jonge en ervaren accountants en adviseurs hoe de accountancysector personeel kan werven en behouden. 

Busy season talks Inspire 2

Het is belangrijk om de veranderende behoeften en verwachtingen van de nieuwe generatie werknemers in overweging te nemen en hierop in te spelen. Arthur Jager en Jeffrey Heerschop, hosts van Busy Season Talks, startten de sessie door het aanwezige publiek te vragen wie te maken had met veel werk en te weinig personeel in de accountancybranche. Hun vraag bevestigde de algemene arbeidskrapte, een trend die volgens Jeffrey langdurig zal zijn.

Ervaringen delen

Roel Roos van Vincer Fiscaal Adviseurs deelde zijn ervaring over de langdurige zoektocht naar nieuwe medewerkers. Hij benadrukte dat de constante hoge werklast meer personeel vereist.

Alex van Dijk van Helder Accountancy wilde weten wat jonge professionals aantrekt, aangezien kleinere kantoren qua salaris mogelijk niet kunnen concurreren met grotere.

Daniel de Groot van Moore DRV onderstreepte het belang van het begrijpen van de nieuwe generatie en hun behoeften. Hij benadrukte de noodzaak om talent over de grens te zoeken vanwege een krimpende beroepsbevolking en de culturele aanpassingen die dit vereist voor succes.

Busy season talks Inspire 1

Tips voor aantrekken en behouden personeel

Vanuit het panel en de zaal kwamen concrete tips naar voren voor het aantrekken en behouden van personeel:

  • Betrek medewerkers bij klantenwerving en besluitvorming.
  • Investeer in internationale activiteiten om buitenlands talent aan te trekken.
  • Ontwikkel een langetermijnstrategie voor talentacquisitie.
  • Zet in op efficiënter personeelsgebruik via jobcarving (herverdelen en aanpassen van taken binnen een functie, afgestemd op vaardigheden en capaciteiten) en jobcrafting (het aanpassen van de eigen functie door een werknemer, om beter aan te sluiten bij persoonlijke vaardigheden, interesses en ambities). Het resultaat is verhoging van de betrokkenheid en werkplezier.
  • Voer een flexibel werkbeleid in en organiseer bedrijfsfeesten voor recruitment.

Oekraïense vluchtelingen

Willem Batenburg, eigenaar van een klein kantoor in Piershil, deelde zijn ervaring met het aannemen van Oekraïense vluchtelingen. Hij ging in op de praktische uitdagingen waarmee hij te maken kreeg. Denk aan het verschil in toetsenborden wat een remmend effect heeft op de efficiëntie. Hoewel de motivatie goed was, bleek het geen goede match vanwege communicatieverwarring.

Enkele tips bij het aannemen van buitenlands personeel

Hier zijn enkele tips die kunnen helpen bij het aannemen van buitenlands personeel:

  • Investeer in taalcursussen en ondersteun de integratie van de medewerker in de lokale cultuur.
  • Zorg voor dagelijks contact in het begin en behandel de buitenlandse medewerker zoals je eigen medewerkers.
  • Wees actief betrokken bij het managen van eventuele misverstanden en culturele verschillen.
  • Overweeg om een mentorprogramma op te zetten voor buitenlandse medewerkers.
  • Creëer een beleid voor flexibel werken en organiseer regelmatig bedrijfsevenementen om de teambuilding te versterken.

Integratie van internationaal personeel in een team is complex en vereist aandacht voor culturele verschillen, zonder het team te verdelen. Een goede benadering verbetert de communicatie en samenwerking, en bevordert een inclusieve werkomgeving voor alle medewerkers.

Strategische aanpak

Het werven en behouden van personeel in de accountancy en administratie vereist een strategische aanpak, gericht op de behoeften en verwachtingen van de nieuwe generatie werknemers. Technologie, taakverdeling, en een toekomstvisie helpen grote en kleine kantoren om de arbeidsmarktuitdagingen beter aan te pakken.

Bescheiden rol voor moderne technologie

Moderne technologie speelt een rol in de vergroting van de aantrekkingskracht van een accountants- of administratiekantoor. Maar de bedrijfscultuur, loopbaanontwikkelingsmogelijkheden en werk-privébalans maken een grotere impact. Ook het krijgen van ‘goede’ klanten draagt bij aan gemotiveerde medewerkers. Het belangrijkste om als accountants- of administratiekantoor goed personeel te krijgen en te behouden is om een fijne werkomgeving te creëren met een collegiale sfeer en transparantie over doorgroeimogelijkheden. Dat realiseer je als zowel de werkgever als de werknemer hun wensen en verwachtingen rondom het werk en de werkomgeving met elkaar bespreken en op elkaar afstemmen.

Totaalplaatje

Een kantoor waar mensen graag komen werken biedt dus een totaalplaatje. Visionplanner kan ondersteunen bij het softwaregedeelte. Benieuwd hoe? Kom naar een van onze evenementen om een demo te boeken voor persoonlijk advies.