<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

What's new?

Vanaf vandaag kun je in het administratiedossier een aantal nieuwe zaken verwelkomen. Hieronder hebben we puntsgewijs opgesomd welke verbeteringen we hebben doorgevoerd en van welke nieuwe content je zult aantreffen.

administratiedossier

 

De Visionplanner checklists

Visionplanner levert standaard drie eigen checklists uit (Checklist BTW aangifte, Checklist tussentijdse rapportage en Checklist samenstelwaardige administratie). Als je deze checklists gebruikt, kun je vanaf 19 december 2019 de volgende wijzigingen tegemoet zien:

 • De vraag over “het kritisch doorlopen van het grootboek” is verwijderd. Niet helemaal meer van deze tijd (zowel onze eigen mening en feedback van gebruikers). 
 • De tekst van de BTW controles is aangepast om duidelijk te maken dat je tegenwoordig moet kijken naar vorderingen en schulden ouder dan 1 jaar. 
 • In de checklist BTW aangifte en checklist tussentijds is een groep vragen toegevoegd die zien op de eindejaars BTW aspecten (denk BTW privé gebruik, BUA en suppletie aangifte)
 • In de checklist tussentijdse rapportage is een groep vragen over fiscale aandachtspunten toegevoegd die alleen in Q3 of P9 wordt getoond (WKR, KIA en VA).
 • Aan elke checklist is een conclusie toegevoegd. In geval van de Checklist samenstelwaardige administratie is deze ook gekoppeld aan het van toepassing zijnde veld in het samensteldossier. 
 • De formulering van vragen over vaste activa is aangepast zodat hiermee ook gelijk de post afschrijvingen wordt afgedekt. De vragen over afschrijvingen in de V&W kunnen daarmee vervallen. 
 • Vragen over mutaties in vaste activa (immaterieel, materieel en financieel) zijn voorzien van een conditie zodat ze met “N.V.T.” worden beantwoord op het moment dat er geen mutaties zijn anders dan de afschrijvingen in de periode. Dit is ook gedaan voor gelijksoortige vragen voor deelnemingen en aandelenkapitaal. 

 

 • In een aantal gevallen is de formulering van vragen aangescherpt. 
 • In de V&W sectie was een aantal afzonderlijke vragen over cijferbeoordeling opgenomen. Dit was echter ook al bij de respectievelijke secties voorgeschreven. Die dubbeling is nu verwijderd. 
 • De vragen inzake overige schulden en overlopende passiva waren conditioneel gemaakt zodat ze alleen alleen getoond werden als de post ook bestond. Daar het hier primair zou moeten gaan om volledigheid, is deze conditie verwijderd en worden de vragen altijd getoond. 
 • De salaris-gerelateerde balansposten zijn nu afhankelijk gemaakt van het voorkomen van salariskosten. Als die niet voorkomen, worden deze vragen ook niet getoond. 

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de standaard content. Als je die hebt toegevoegd aan jouw kantooromgeving, hoef je verder niets te doen. Als je graag de oude content blijft gebruiken, dan is er niets aan de hand. De oude versie van de checklists bestaat nog steeds met dezelfde naam maar nu met toevoeging “2019”. Deze blijft nog drie maanden actief dus als je deze wil blijven gebruiken, maak dan een nieuwe checklist in jouw omgeving aan die je hierop baseert. Hou er dan wel rekening mee dat je deze in de toekomst zelf moet onderhouden.

Compliance checklists

Je besteedt er liever geen tijd aan maar als het nodig is, moet het ook goed gebeuren. Daarom hebben we voor een aantal typische compliance onderwerpen ook checklists toegevoegd. 

NOCLAR - de regelgeving die accountants moet helpen als ze bij een klant een vermoedelijke overtreding van wet- of regelgeving constateren hebben we omgezet naar een checklist. Zo helpen we bij het denkproces en natuurlijk bij de deugdelijke documentatie van dit soort gevallen. 

ONGEBRUIKELIJKE TRANSACTIES  - Ook dit komt niet elke dag voor maar als je tegen een potentieel ongebruikelijke transactie aan loopt, is het wel fijn dat je dit deugdelijk kunt documenteren. Ook hier geldt weer, de regelgeving blijft natuurlijk leidend maar overwegingen en conclusies moet je goed kunnen vastleggen. Deze checklist biedt je de handvatten. 

OPDRACHTAANVAARDING EN -CONTINUERING - Vaktechnisch gezien heb je voldoende werk gedaan als je de vragen in de acceptatiefase van het samensteldossier hebt beantwoord. Wil je een stapje dieper gaan (of gaat het niet om een samenstelopdracht) dan kun je deze checklist gebruiken. Aan het eind van deze checklists zijn vier conclusie-velden toegevoegd. Deze sluiten aan bij de verplichte overwegingen die je moet maken. Uiteraard kun je die ook weer eenvoudig kopiëren naar het samensteldossier.

Fiscale checklists

De fiscale praktijk kan onze checklists ook prima gebruiken. En natuurlijk helpen we je daar graag een handje bij. Vanaf nu vind je in de standaard checklists ook fiscale content. Deze content is gericht op fiscale optimalisatie in het vierde kwartaal, want dan heb je een goed totaalbeeld en kun je beginnen met de fiscale optimalisatie.

FISCALE OPTIMALISATIE IB/VPB DGA - Nu het jaar op zijn einde loopt heb je een goed beeld bij het resultaat over het jaar en kun je op zoek naar belastingbesparing. Deze checklist helpt je hierbij met vragen over de privésituatie van de DGA en vragen over de meest voorkomende optimalisatiekansen. Na het invullen van deze checklist weet jij direct waar de kansen voor fiscale optimalisatie liggen.

FISCALE OPTIMALISATIE IB ONDERNEMER - Ook voor de IB-ondernemer heb je in Q4 waarschijnlijk een goed beeld van het resultaat over het jaar. Ook hier hebben we een checklist die je helpt bij het beoordelen van de meest voorkomende optimalisatie kansen.

FISCALE OPTIMALISATIE VPB - Het is natuurlijk ook goed mogelijk dat je bij fiscale optimalisatie niet verder dan de VPB hoeft te kijken. Deze checklist helpt je om de meest voorkomende besparingsmogelijkheden te signaleren.

De content van onze partners

Zoals je wellicht weet, bieden we ook checklists aan van Novak, SRA, Fiscount, Extendum en Auxilium. De enige wijziging in deze content is de toevoeging van een conclusie-vraag. Omdat dit in veel gevallen werkprogramma zijn die gebruikt worden voor het samenstelwaardig maken van de administratie, is deze conclusie-vraag gelinkt aan het desbetreffende veld in het samensteldossier.

Linkedin blog