<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alle relevante cijfers voor de transportsector

met een interactief dashboard in Visionplanner

Header transport

Transportdashboard

Geef inzicht in de transportonderneming van je klant

Een goed dashboard is dé startpositie voor een goed gesprek met je klant. Je hebt daarom tijd en moeite geïnvesteerd om een dashboard voor je klant in te richten. Maar na een tijd van gebruik willen jij en je klant toch eigenlijk wel een stapje verder. Je wilt betere en relevantere inzichten verkrijgen. Een specifiek branche dashboard is dan de oplossing.

Transport dashboard

Inhoud van het transportdashboard

 • Startpagina met informatie over de omzet, de brutomarge, het resultaat, de liquiditeit, het eigen vermogen, de crediteuren en de debiteuren, waarin actuele cijfers worden getoond aangevuld met vergelijkende cijfers uit het voorgaande jaar.
 • Grafische weergave van de resultaatontwikkeling per rapportageperiode.
 • Mogelijkheid ter vermelding van bevindingen en advies.

Het dashboard voor de transportsector is ook beschikbaar met de mogelijkheid voor begroting, prognose en consolidatie.

Hieronder vind je per tabblad de getoonde informatie.

Transport omzet

Omzet

 • Grafische weergave van de omzet per kilometer en de omzet per uur.
 • Cijfermatige weergave van de omzet, de kostprijs van de omzet en de brutomarge per rapportageperiode inclusief berekening per kilometer/uur.
07052021 Transport kstn

Transportkosten

 • Grafische weergave van vooraf gedefinieerde inkoopwaarde groepen per rapportageperiode.
 • Cijfermatige weergave van de kostprijs per inkoopwaarde groep inclusief berekening per kilometer/uur.
07052021 Transport kosten2

Kosten

 • Grafische kostenanalyse per rapportageperiode.
 • Cijfermatige kostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
07052021 Transport personeel

Personeel*

 • Loonkosten per gewerkt uur en FTE.
 • Cijfermatige personeelskostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
 • Inzicht in contractsoort van de personeelsleden.
 • Looninformatie van de rapportageperiode.
 • Inzicht in de dienstverbanden per rapportageperiode.


* Om optimaal gebruik te maken van de personeelsweergave is een koppeling met Nmbrs of Loket wenselijk.

07052021 Transport liquiditeit

Liquiditeit

 • Grafische weergave van de liquide middelen.
 • Grafische weergave van het werkkapitaal.
 • Cijfermatige weergave van de opbouw van de liquide middelen.
 • Kasstroom per rapportageperiode.
 • Cijfermatige weergave van financiering en financieringskosten per rapportageperiode.
Transport materieel

Materieel

 • Grafische weergave van de investeringen.
 • Grafische weergave van de materiële vaste activa.
 • Cijfermatige weergave van de investeringen en afschrijvingen per rapportageperiode.
 • Verloopoverzicht van de materiële vaste activa per boekjaar.
07052021 Transport debiteuren

Debiteuren/Crediteuren

 • Ouderdomsanalyse debiteuren en crediteuren.
 • Cijfermatige analyse debiteuren en crediteuren.
 • Openstaand saldo per debiteur.
 • Openstaand saldo per crediteur.
07052021 Transport kpi

KPI

 • Inzicht in diverse omzet-, resultaat-, kosten- en marge-KPI’s per rapportageperiode.
 • Inzicht in Ebitda, rentabiliteit, solvabiliteit en werkkapitaal.
07052021 Transport cijfers

Cijfers

 • Cijferopstellingen voor winst- en verliesrekening per rapportageperiode.
 • Cijferopstelling voor balans per rapportageperiode.

De voordelen voor jou als adviseur

Jij geeft precies dié inzichten die je klant uit de transportsector nodig heeft. En het mooie is dat jij het dashboard niet hoeft te maken en hoeft te onderhouden. Dat doen wij namelijk voor je.

Zo houd je tijd over om met je klant in gesprek te gaan.

Andere interessante mogelijkheden

Begroting

Lees meer

Tussentijdse cijfers

Lees meer

Checklists

Lees meer