<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jaarrekening en Tussentijds

Jaarrekeningen samenstellen en tussentijdse cijfers. Alles in één cloud applicatie.

Koppelingen

Het maakt niet uit met welke boekhoudpakket je werkt. Bij de meeste pakketten stel je bovendien in dat de cijfers periodiek automatisch worden bijgewerkt. Zelfs dagelijks als je dat wilt.

meer informatie

Tussentijdse cijfers

Elke maand je cijfers inzichtelijk in interactief dashboard. Met onze flexibele widgets kun je de cijfers zo tonen dat ze precies aansluiten op hoe jij de onderneming aanstuurt.

meer informatie

Niet-financiële cijfers

Je kunt ook niet-financiële data toevoegen aan het dashboard. Zo kun je ook operationele KPI's in de gaten houden. Denk aan gewerkte uren, aantal orders, gereden kilometers, etc.. Met de Aanvullende cijfers leg je ze vast en maak je tal van relevante KPI's en kijk je verder dan alleen de boekhouding.

Alerts

De Alerts van Visionplanner zorgen dat je niets mist. Je stelt zelf in waneer ze moeten afgaan. Bij aanhoudende omzetdaling? Teruglopende marge? Als de bankstand te laag dreigt te komen? Je ziet alerts in 1 oogopslag in de administratiemonitor. Zo helpen we je om te focussen op de belangrijkste financiële ontwikkelingen!

Openstaande posten

Voor veel ondernemingen geldt dat er een groot deel van het vermogen "vast zit" in openstaande debiteuren. Met de wisselende economische omstandigheden is het belangrijk om in de gaten te houden of klanten wel tijdig betalen. Visionplanner biedt dat inzicht. Indien gewenst, wordt het overzicht van openstaande posten dagelijks automatisch bijgewerkt.

meer informatie

Begroting

Regeren is vooruitzien. Leg jouw begroting en prognose vast. Je heb je gelijk inzicht in hoe de realisatie staat ten opzichte van de plannen en zie je direct of je bij moet sturen.

meer informatie

Liquiditeitsprognose

De gedetailleerde liquiditeitsprognose geeft aan hoe de kaspositie zich de komende tijd ontwikkelt. Zo houden we rekening met bijvoorbeeld periodieke verrekening omzetbelasting, geplande investeringen en uit te keren vakantiegeld.

meer informatie

Administratiedossier

Als je zelf de administratie voert, zijn de slimme checklists van Visionplanner onmisbaar. Zo zorg je dat je niks vergeet tijdens het maken van de BTW aangifte. Maar ook op andere gebieden zoals HR zijn de flexibele checklists prima te gebruiken.

meer informatie

De voordelen voor de ondernemer

Als controller of ondernemer wil je actueel inzicht in de cijfers van de onderneming. Met de dashboards van Visionplanner kan je de cijfers zo tonen dat ze precies aansluiten op hoe jij de onderneming stuurt.