<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alle relevante cijfers voor de retailsector

met een interactief dashboard in Visionplanner

Retail header

Retaildashboard

Geef inzicht in de retailonderneming van je klant

Een goed dashboard is dé startpositie voor een goed gesprek met je klant. Je hebt daarom tijd en moeite geïnvesteerd om een dashboard voor je klant in te richten. Maar na een tijd van gebruik willen jij en je klant toch eigenlijk wel een stapje verder. Je wilt betere en relevantere inzichten verkrijgen. Een specifiek branche dashboard is dan de oplossing.

Retail start pagina

Inhoud van het retaildashboard

 • Startpagina met informatie over de omzet, de brutomarge, het resultaat, het eigen
  vermogen, de voorraad, de crediteuren en de liquide middelen, waarin actuele cijfers
  worden getoond aangevuld met vergelijkende cijfers uit het voorgaande jaar.
 • Grafische weergave van de resultaatontwikkeling per rapportageperiode.
 • Mogelijkheid ter vermelding van bevindingen en advies.

Het dashboard voor de retailbranche is ook beschikbaar met de mogelijkheid voor begroting, prognose en consolidatie.

Hieronder vind je per tabblad de getoonde informatie.

Omzet - marge Retail (1)

Omzet

 • Grafische weergave van de brutomarge in percentage.
 • Cijfermatige weergave van de omzet, de kostprijs van de omzet en de brutomarge
  per rapportageperiode inclusief berekening per project/uur.
Retail kosten

Kosten

 • Grafische kostenanalyse per rapportageperiode.
 • Cijfermatige kostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
Retail personeel

Personeel*

 • Loonkosten per gewerkt uur en FTE.
 • Cijfermatige personeelskostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
 • Inzicht in contractsoort van de personeelsleden.
 • Looninformatie van de rapportageperiode.
 • Inzicht in de dienstverbanden per rapportageperiode.
 •  

* Om optimaal gebruik te maken van de personeelsweergave is een koppeling met Nmbrs of Loket wenselijk.

Voorraad retail

Voorraad

 • Grafische weergave van de balans positie voorraad.
 • Cijfermatige weergave van het verloop van de voorraad, mutatie voorraad en verschil minimale voorraad.
Retail liquiditeit

Liquiditeit

 • Grafische weergave van de liquide middelen.
 • Grafische weergave van het werkkapitaal.
 • Cijfermatige weergave van de opbouw van de liquide middelen.
 • Kasstroom per rapportageperiode.
 • Cijfermatige weergave van financiering en financieringskosten per
  rapportageperiode.
Retail - Crediteuren

Debiteuren/Crediteuren

 • Ouderdomsanalyse debiteuren en crediteuren.
 • Cijfermatige analyse debiteuren en crediteuren.
 • Openstaand saldo per debiteur.
 • Openstaand saldo per crediteur.
Retail KPI

KPI

 • Inzicht in diverse omzet-, resultaat-, kosten- en marge-KPI’s per rapportageperiode.
 • Inzicht in Ebitda, rentabiliteit, solvabiliteit en werkkapitaal.

Cijfers

 • Cijferopstellingen voor winst- en verliesrekening per rapportageperiode.
 • Cijferopstelling voor balans per rapportageperiode.

De voordelen voor jou als adviseur

Jij geeft precies dié inzichten die je klant uit de retailsector nodig heeft. En het mooie is dat jij het dashboard niet hoeft te maken en hoeft te onderhouden. Dat doen wij namelijk voor je.

Zo houd je tijd over om met je klant in gesprek te gaan.

Andere interessante mogelijkheden

Begroting

Lees meer

Tussentijdse cijfers

Lees meer

Prognose

Lees meer