<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alle relevante cijfers voor de melkveesector

met een interactief dashboard in Visionplanner

Melkvee header

Melkveedashboard

Geef inzicht in de melkveeonderneming van je klant

Een goed dashboard is dé startpositie voor een goed gesprek met je klant. Je hebt daarom tijd en moeite geïnvesteerd om een dashboard voor je klant in te richten. Maar na een tijd van gebruik willen jij en je klant toch eigenlijk wel een stapje verder. Je wilt betere en relevantere inzichten verkrijgen. Een specifiek branche dashboard is dan de oplossing.

Melkvee Start

Inhoud van het melkveedashboard

 • Startpagina met informatie over het resultaat, de omzet, het saldo/de brutomarge, de niet-toegerekende kosten, de liquiditeit, het eigen vermogen en de crediteuren, waarin actuele cijfers worden getoond aangevuld met vergelijkende cijfers uit voorgaande jaar, de begroting of de prognose (afhankelijk van keuze variant).
 • Grafische weergave van de resultaatontwikkeling per rapportageperiode.
 • Mogelijkheid ter vermelding van bevindingen en advies.

Het dashboard voor de melkveesector is ook beschikbaar met de mogelijkheid voor begroting en prognose.

Hieronder vind je per tabblad de getoonde informatie.

afbeelding Vee- en grondgegevens 2

Vee- en grondgegevens

Grafische en cijfermatige overzichten van de veebezetting, de fosfaatrechten, het grondgebruik, de gebruikstitel en de betalings/toeslagrechten per rapportageperiode.

afbeelding Melkgegevens 1

Melkgegevens

 • Inzicht in melkgegevens op basis van aanvullende cijfers. Kilogram melk per dag, per koe per kwartaal of maand en ook per koe per dag.
 • Grafische en cijfermatige analyses van de melkproductie per rapportageperiode.
 • Inzicht in (de berekening van) de kritieke melkprijs en het vergelijk met de ontvangen melkprijs per 100 kg melk.
afbeelding Omzet, toegerekende kn, marge

Omzet, toegerekende kosten en marge

 • Grafische en cijfermatige weergave van de omzet, toegerekende kosten (per 100 kg melk) en het saldo per koe.
 • Inzicht in de verdeling van de omzet en de toegerekende kosten.
 • Inzicht in de veevoerkosten en het verbruik hiervan op basis van aanvullende cijfers.
afbeelding Niet-toegerekende kn 1

Niet toegerekende kosten

 • Grafische kostenanalyse per rapportageperiode.
 • Gespecificeerde kostenanalyse voor huisvestingskosten en exploitatie- en machinekosten.
 • Inzicht in (de berekening van) de bewerkingskosten als totaal, per 100 kg melk, per melkkoe en per ha.
 • Cijfermatige kostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar en inzicht per 100 kg melk.
afbeelding Liquiditeit

Liquiditeit

 • Grafische weergave van de liquide middelen.
 • Grafische weergave van het werkkapitaal.
 • Cijfermatige weergave van de opbouw van de liquide middelen.
 • Kasstroom per rapportageperiode.
 • Cijfermatige weergave van financiering en financieringskosten per rapportageperiode.
Melkvee - Crediteuren

Crediteuren

 • Ouderdomsanalyse crediteuren.
 • Cijfermatige analyse crediteuren.
 • Openstaand saldo per crediteur.
Melkvee - Cijfers per 100 kg melk

Cijfers per 100 kg melk

Cijferopstellingen voor winst-en-verliesrekening per 100 kg melk per rapportageperiode.

Melkvee - Cijfers

Cijfers

 • Cijferopstellingen voor winst-en-verliesrekening per rapportageperiode.
 • Cijferopstelling voor balans per rapportageperiode.

De voordelen voor jou als adviseur

Jij geeft precies dié inzichten die je klant uit de melkveesector nodig heeft. En het mooie is dat jij het dashboard niet hoeft te maken en hoeft te onderhouden. Dat doen wij namelijk voor je.

Zo houd je tijd over om met je klant in gesprek te gaan.

Andere interessante mogelijkheden

Begroting

Lees meer

Tussentijdse cijfers

Lees meer

Checklists

Lees meer