<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Visma Connected Experience met Visionplanner

Coach je klanten naar succes

Taken als de boekhouding, belastingaangifte en de jaarrekening blijven belangrijk. Daarnaast verwacht je klant vooruitkijken en proactief adviseren van zijn accountant of administratiekantoor. Hij wil meer inzicht, gerichte service en advies op een door hem bepaald moment. Je bent dus naast accountant steeds meer een coach of adviseur voor je klant.  

Keuzevrijheid en altijd de beste cloudoplossing

Binnen de Visma-familie heb je een brede keuze aan software-oplossingen voor de accountancy. Afzonderlijk zijn we ieder Nederlandse challengers met innovatieve cloud software, Samen zijn we één team en ondersteunen we accountants en administratiekantoren bij het optimaal benutten van hun menselijk en technologisch potentieel. 

Met onze lokale expertise, ondernemersgeest en toewijding aan een lange termijn partnerschap kunnen wij accountants de ‘Visma Connected Experience’ bieden. Daarmee is Visma een business partner met keuzevrijheid.

Visionplanner; hét cloudplatform voor tussentijdse cijfers

Visionplanner, sinds april 2020 onderdeel van de Visma Group, is een online platform voor administratie- en accountantskantoren én hun klanten. Het fundament onder het Visionplanner-platform bestaat uit data die opgehaald wordt uit verschillende bronnen.

Kantoren gebruiken Visionplanner Cloud voor het opstellen van maand- en kwartaalrapportages, inclusief begroting en prognose. Deze periodieke managementrapportages deel je eenvoudig met de ondernemer middels dashboards. Jij en de ondernemer hebben zo altijd realtime inzicht in de financiële situatie van de onderneming en kunnen zo tijdig bijsturen.

Meer weten over Visionplanner?

Maak geheel vrijblijvend een afspraak en we vertellen je er graag meer over.

Maak een afspraak

Visionplanner Tussentijdse Cijfers

Met Visionplanner Tussentijdse Cijfers presenteer je maandelijks of per kwartaal de cijfers aan de ondernemer in een interactief dashboard. Optimaal overzicht en tegelijkertijd alle detailinformatie beschikbaar. Visionplanner koppelt met een groot aantal pakketten, waardoor je zowel financiële- als niet-financiële cijfers eenvoudig kunt importeren.

Begroting en prognoseBegroting en prognose

Regeren is vooruitzien. Leg samen met je klant een begroting en prognose vast. Je rapporteert realisatie  vs. begroting om te zien of alles op koers blijft. De gedetailleerde liquiditeitsprognose geeft aan hoe de kaspositie zich de komende tijd ontwikkelt. Zo houden we rekening met bijvoorbeeld periodieke verrekening omzetbelasting, geplande investeringen en uit te keren vakantiegeld.

Alerts

Pro-actief bijdragen aan het succes van je klanten? De alerts van Visionplanner richten je aandacht op wat belangrijk is. Je stelt zelf in waneer ze moeten afgaan. Bij aanhoudende omzetdaling? Wanneer de personeelskosten meer dan 50% van de omzet bedragen? Als de kaspositie onder een drempel dreigt te komen? Met de alerts help je je klant door hem tijdig te informeren als er moet worden bijgestuurd!

Openstaande posten debiteurenOpenstaande posten

Voor veel ondernemingen geldt dat er een groot deel van het vermogen "vast zit" in openstaande debiteuren. Met de wisselende economische omstandigheden is het belangrijk om in de gaten te houden of klanten wel tijdig betalen. Visionplanner biedt dat inzicht. 

 

 

Meer weten over Visionplanner Tussentijdse Cijfers? 

In onze brochure beschrijven welke dashboard-widgets wij bieden en waar je deze het beste voor kan gebruiken.

Download brochure

Visma Connected Experience

De Visma-familie bestaat uit Nederlandse challengers met innovatieve cloud software. De waarde van deze samenwerking vertalen we door naar onze klanten. Met onze lokale expertise, ondernemersgeest en toewijding aan een lange termijn partnerschap kunnen wij accountants de Visma Connected Experience bieden. Daarmee is Visma een business partner met keuzevrijheid. Je kiest zelf de beste software voor jouw processen én profiteert van de onderlinge verbondenheid van deze systemen.

Ontdek de Visma Connected Experience