<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alle relevante cijfers voor de horecabranche

met een interactief dashboard in Visionplanner

Horeca header

Horecadashboard

Geef inzicht in de horecaonderneming van je klant

Een goed dashboard is dé startpositie voor een goed gesprek met je klant. Je hebt daarom tijd en moeite geïnvesteerd om een dashboard voor je klant in te richten. Maar na een tijd van gebruik willen jij en je klant toch eigenlijk wel een stapje verder. Je wilt betere en relevantere inzichten verkrijgen. Een specifiek branche dashboard is dan de oplossing.

Horecadashboard

Inhoud van het horecadashboard

 • Startpagina met informatie over het resultaat, de omzet, de brutomarge, de kosten, de liquiditeit, het eigen vermogen en de crediteuren, waarin actuele cijfers worden getoond aangevuld met vergelijkende cijfers uit het voorgaande jaar.
 • Grafische weergave van de resultaatontwikkeling per rapportageperiode.
 • Mogelijkheid ter vermelding van bevindingen en advies.

Het dashboard voor de horecabranche is ook beschikbaar met de mogelijkheid voor begroting en prognose.

Hieronder vind je per tabblad de getoonde informatie.

Horecadashboard - omzet

Omzet

 • Grafische analyse van vooraf gedefinieerde productgroepen per rapportageperiode.
 • Cijfermatige analyse per omzetgroep inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
Horeca - Marge

Marge

 • Grafische marge-analyse van vooraf gedefinieerde productgroepen per rapportageperiode.
 • Cijfermatige marge-analyse van vooraf gedefinieerde productgroepen per rapportageperiode inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
 • Cijfermatige marge-analyse per rapportageperiode per productgroep.
Horecadashboard - kosten

Kosten

 • Grafische kostenanalyse per rapportageperiode.
 • Gespecificeerde kostenanalyse voor exploitatie- en huisvestingskosten.
 • Cijfermatige kostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
Horeca - Personeel

Personeel*

 • Loonkosten per gewerkt uur en FTE.
 • Cijfermatige personeelskostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
 • Inzicht in contractsoort van de personeelsleden.
 • Looninformatie van de rapportageperiode.
 • Inzicht in de dienstverbanden per rapportageperiode.
 •  

* Om optimaal gebruik te maken van de personeelsweergave is een koppeling met Nmbrs of Loket wenselijk.

Horecadashboard - liquiditeit

Liquiditeit

 • Grafische weergave van de liquide middelen.
 • Grafische weergave van het werkkapitaal.
 • Cijfermatige weergave van de opbouw van de liquide middelen.
 • Kasstroom per rapportageperiode.
 • Cijfermatige weergave van financiering en financieringskosten per rapportageperiode.
Horeca - DebiteurenCrediteuren

Debiteuren/Crediteuren

 • Ouderdomsanalyse debiteuren en crediteuren.
 • Cijfermatige analyse debiteuren en crediteuren.
 • Openstaand saldo per debiteur.
 • Openstaand saldo per crediteur.
Horeca - KPI

KPI

 • Inzicht in diverse omzet-, resultaat-, kosten- en marge-KPI’s per rapportageperiode.
 • Inzicht in Ebitda, solvabiliteit en werkkapitaal.
 • Meerjarenoverzicht.
 • Grafische weergave van de solvabiliteit en Ebitda.
Horeca - Cijfers

Cijfers

 • Cijferopstellingen voor winst- en verliesrekening per rapportageperiode.
 • Cijferopstelling voor balans per rapportageperiode.

De voordelen voor jou als adviseur

Jij geeft precies dié inzichten die je klant uit de horecasector nodig heeft. En het mooie is dat jij het dashboard niet hoeft te maken en hoeft te onderhouden. Dat doen wij namelijk voor je.

Zo houd je tijd over om met je klant in gesprek te gaan.

Andere interessante mogelijkheden

Begroting

Lees meer

Tussentijdse cijfers

Lees meer

Prognose

Lees meer