<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alle relevante cijfers voor de bouwsector

met een interactief dashboard in Visionplanner

Header bouw

Bouwdashboard

Geef inzicht in de bouwonderneming van je klant.

Een goed dashboard is dé startpositie voor een goed gesprek met je klant. Je hebt daarom tijd en moeite geïnvesteerd om een dashboard voor je klant in te richten. Maar na een tijd van gebruik willen jij en je klant toch eigenlijk wel een stapje verder. Je wilt betere en relevantere inzichten verkrijgen. Een specifiek branche dashboard is dan de oplossing.

Bouw start

Inhoud van het bouwdashboard

 • Startpagina met informatie over de omzet, de brutomarge, het resultaat, het eigen vermogen, het onderhandenwerk, de crediteuren en de debiteuren, waarin actuele cijfers worden getoond aangevuld met vergelijkende cijfers uit het voorgaande jaar.
 • Grafische weergave van de resultaatontwikkeling per rapportageperiode.
 • Mogelijkheid ter vermelding van bevindingen en advies.

Het dashboard voor de bouwsector is ook beschikbaar met de mogelijkheid voor begroting, prognose en consolidatie.

Hieronder vind je per tabblad de getoonde informatie.

Bouw omzet-marge

Omzet

 • Grafische weergave van de omzet, de brutomarge en de brutomarge percentage.
 • Cijfermatige weergave van de omzet, de kostprijs van de omzet en de brutomarge per rapportageperiode inclusief berekening per project/uur.

 

Bouw inkoop-ohw

Inkoopwaarde en onderhanden werk

 • Grafische weergave van de balans positie onderhanden werk en de omloopsnelheid van de projecten.
 • Cijfermatige weergave van de kostprijs per inkoopwaarde groep  inclusief berekening per project/uur. Cijfermatige weergave van de exploitatie- en machinekosten inclusief berekening per project/uur.
Bouw kosten

Kosten

 • Grafische kostenanalyse per rapportageperiode.
 • Cijfermatige kostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
Bouw personeel

Personeel*

 • Loonkosten per gewerkt uur en FTE.
 • Cijfermatige personeelskostenanalyse inclusief forecast voor het gehele boekjaar.
 • Inzicht in contractsoort van de personeelsleden.
 • Looninformatie van de rapportageperiode.
 • Inzicht in de dienstverbanden per rapportageperiode.

* Om optimaal gebruik te maken van de personeelsweergave is een koppeling met Nmbrs of Loket wenselijk.

Bouw liquiditeit

Liquiditeit

 • Grafische weergave van de liquide middelen.
 • Grafische weergave van het werkkapitaal.
 • Cijfermatige weergave van de opbouw van de liquide middelen.
 • Kasstroom per rapportageperiode.
 • Cijfermatige weergave van financiering en financieringskosten per rapportageperiode.
Bouw MVA

MVA

 • Grafische weergave van de investeringen.
 • Grafische weergave van de materiële vaste activa.
 • Cijfermatige weergave van de investeringen en afschrijvingen per rapportageperiode.
 • Verloopoverzicht van de materiële vaste activa per boekjaar.
Bouw - DebiteurenCrediteuren

Debiteuren/Crediteuren

 • Ouderdomsanalyse debiteuren en crediteuren.
 • Cijfermatige analyse debiteuren en crediteuren.
 • Openstaand saldo per debiteur.
 • Openstaand saldo per crediteur.
Bouw kpi

KPI

 • Inzicht in diverse omzet-, resultaat-, kosten- en marge-KPI’s per rapportageperiode.
 • Inzicht in Ebitda, rentabiliteit, solvabiliteit en werkkapitaal.
Bouw - Cijfers

Cijfers

 • Cijferopstellingen voor winst- en verliesrekening per rapportageperiode.
 • Cijferopstelling voor balans per rapportageperiode.

De voordelen voor jou als adviseur

Jij geeft precies dié inzichten die je klant uit de bouwsector nodig heeft. En het mooie is dat jij het dashboard niet hoeft te maken en hoeft te onderhouden. Dat doen wij namelijk voor je.

Zo houd je tijd over om met je klant in gesprek te gaan.

Andere interessante mogelijkheden

Begroting

Lees meer

Tussentijdse cijfers

Lees meer

Prognose

Lees meer