<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

E-book Jaarrekening samenstellen

Download E-book

Nog altijd bestaat veruit het grootste gedeelte van omzet van accountants- en administratiekantoren uit het verwerken van administratie, samenstellen jaarrekening en opstellen aangiften. Automatisering van deze processen leidt er toe dat prijzen onder druk komen te staan.

Tegelijkertijd begeven we ons in een speelveld dat niet meer hetzelfde is als vroeger. De ondernemer van nu vraagt om toegankelijkheid van zijn adviseur en real-time inzicht in zijn financiële situatie. De adviseur wordt geacht om op basis van zijn/haar deskundigheid en expertise waarde toe te voegen aan de cijfers.

Deze ontwikkelingen in de markt vragen om een hernieuwde aanpak met betrekking tot het samenstellen van jaarrekeningen.

In dit e-book komt o.a. het volgende aan bod:

  • Jaarrekening efficiënter inrichten
  • Risicogericht samenstellen
  • Zo blijf je geld verdienen aan de jaarrekening
  • Meer tijd voor de dingen die er toe doen

 

24092019 jaarrekening e-book (1)