<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

e-book Jaarrekeningen samenstellen

Nog altijd bestaat veruit het grootste gedeelte van de tijd die accountants- en administratiekantoren te besteden hebben uit het verwerken van administratie, het samenstellen van de jaarrekening en het opstellen van aangiften. Krapte op de arbeidsmarkt en de noodzaak voor efficiëntie vragen om verdere standaardisatie en automatisering van deze processen. Als gevolg daarvan is het moeilijk voor kantoren om zich nog op deze dienstverlening te onderscheiden.

Tegelijkertijd begeven we ons in een speelveld dat niet meer hetzelfde is als vroeger. De ondernemer van nu vraagt om toegankelijkheid van zijn adviseur en real-time inzicht in zijn financiële situatie. De adviseur wordt geacht om op basis van zijn/haar deskundigheid en expertise waarde toe te voegen aan de cijfers.

Deze ontwikkelingen in de markt vragen om een hernieuwde aanpak met betrekking tot het samenstellen van jaarrekeningen.

In dit e-book komt o.a. het volgende aan bod:

Jaarrekening efficiënter inrichten
Risicogericht samenstellen
Zo blijf je geld verdienen aan de jaarrekening
Meer tijd voor de dingen die er toe doen
E-book samenstellen in de praktijd

Ja, ik ontvang het e-book graag!