<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Terug naar het overzicht
Background-shape

Bewust op zoek naar contactmomenten.

Joris Joppe | 18 juni 2019
18062019 linkeding foto Joris

“Geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft veel positieve gevolgen, maar je moet als financieel dienstverlener alert blijven.” Joris Joppe van Visionplanner geeft aan: “Je ziet de klant minder, contactmomenten moet je dus zelf creëren.”

 

De telefoon, om afspraken te maken, en de visuele presentaties en prognoses van Visionplanner zijn daarvoor uitstekend ‘gereedschap’, stelt Joris Joppe. “De techniek moet natuurlijk in orde zijn, maar zal het persoonlijke aspect nooit kunnen vervangen.”

Zien wat er speelt

“Digitale transacties spelen zich, als je niet scherp oplet, makkelijk buiten het zicht af.’’ Als financieel dienstverle- ner loop je dan het risico dat je minder goed ziet wat er bij de klant speelt. Daar speelt de aanpak van Visionplanner op in. “Je kunt ondernemers sneller voor- zien van de meest actuele en relevante cijfers en houdt daarmee de vinger aan de ondernemerspols. Dat maakt concrete advisering mogelijk. NOAB-leden heb- ben hiermee de mogelijkheid om bij te dragen aan het succes van mkb-onder- nemers door de financiële gezondheid en groei actief in de gaten te houden. Het creëert een meerwaarde om steeds tijdig te kunnen bijsturen.”

In het jaar aan het jaar werken

Een gevleugelde uitdrukking bij Visionplanner is ‘in het jaar aan het jaar werken’. “En dat is geen verkoop- maar een praktijkverhaal,” aldus Joris Joppe. Kern is dat de cijfers nagenoeg compleet zijn aan het eind van het lopende jaar. In de maand januari zijn direct de resultaten en verplichtingen van een onderneming voor het komende jaar aan te geven. Joppe: “Ik kan me niet voorstellen dat ondernemers het waarderen als er maanden na het verstrijken van het boekjaar bijvoorbeeld nog vragen komen over pinbetalingen of facturen.”

Bovenop de cijfers

Onderzoek wijst uit dat ondernemers met name reactiesnelheid, proactiviteit en branchekennis op prijs stellen. Actuele cijfers in Visionplanner eventueel gecombineerd met een bedrijfsvergelijking zijn belangrijke instrumenten voor klant- tevredenheid. “Cijfers hebben echter alleen zin als die van voldoende kwaliteit zijn.” Joppe daarover:

“Automatische verwerking van transacties wil niet zeggen dat de cijfers ook goed zijn. Administratiekantoren hebben hier een cruciale rol, maar de traditionele werkprogramma-gebaseerde aanpak is niet voldoende voor optimale klantbediening. Visionplanner biedt daarom de mogelijkheid om flexibele, slimme checklists te bouwen. Daarmee is bijvoorbeeld het NOAB-kwaliteitssysteem adequaat te documenteren. Maar het helpt je ook bij de borging van adviesopdrachten en frequent klantcontact.”

Dit interview met onze Product Manager Joris Joppe is geschreven voor NOAB Activa.
Door: Chris Wolters

Wil je meer informatie over Visionplanner. Boek dan een demo. We vertellen je graag meer over onze oplossing.

Boek een demo