What's new in Visionplanner?

Bekijk wat voor nieuwe functionaliteiten & verbeteringen we hebben toegevoegd

02. Vernieuwd Samensteldossier

 

Uitgebreide jaarrekening

 

Verloopoverzichten van balansposten

In de toelichting op de balans kan vanaf nu het verloop van balansposten toegelicht worden.

Verloopoverzichten geven de ondernemer inzicht in mutaties die hebben plaatsgevonden in o.a. vaste activa, eigen vermogen, rekening couranten en leningen.

 

Hoofdstuk ‘ondertekening’

In de jaarrekening is een hoofdstuk toegevoegd voor de ondertekening door bestuurders. Naast de ‘natte’ handtekening kan ook een ingescande handtekening toegevoegd worden.

 

Engelstalige Jaarrekening

(Beschikbaar voor kantoren die meedoen in de pilot)
 
Het is mogelijk om een jaarrekening op te stellen in het Engels. Daardoor kun je nu ook klanten met buitenlandse bestuurders of aandeelhouders bedienen met Visionplanner. Zowel de SBR jaarrekeningen als het financieel verslag zijn beschikbaar in het Engels.
 
Wil je een voorbeeldrapport in het Engels ontvangen? Laat dan je e-mailadres achter en we sturen je een voorbeeld toe.
DOWNLOAD VOORBEELD

 

 

Jaarrekening stichtingen

(Beschikbaar voor kantoren die meedoen in de pilot)

Het financieel verslag is nu ook beschikbaar voor stichtingen die moeten rapporteren op basis van Richtlijn 640 of RJk C1 voor (kleine) organisaties zonder winststreven. De terminologie is aangepast. In de staat van baten en lasten is een begroting kolom toegevoegd. Daarnaast is een toelichting toegevoegd voor de resultaatbestemming en kan een bestuursverslag toegevoegd worden.

Vul je e-mailadres in en we sturen je een voorbeeldrapport toe.

DOWNLOAD VOORBEELD

Efficiënt samenstellen

02. Vernieuwd Samensteldossier

 

Verbeterde dossier weergave

De onderdelen van het samensteldossier zijn opnieuw ingedeeld en gerangschikt zodat je duidelijk ziet in welke fase van de samenstelopdracht je precies aan het werk bent. Het bespreekverslag en het accorderen hebben een eigen tabblad gekregen. Aan de groene vinkjes in het menu links kun je zien welke fasen zijn afgerond.

02. Vernieuwd Samensteldossier

 

04. Notulen

 

Automatisch invullen notulen

De notulen worden vanaf nu grotendeels automatisch ingevuld. Het is daardoor niet meer nodig om handmatig de bedrijfsnaam, vestigingsplaats en jaartallen in te voeren. Ook het resultaat wordt automatisch overgenomen en bijgewerkt als er nog een correctie plaatsvindt.

01. Winstverdeling

 

Winstverdeling BV

Het resultaat van een BV of NV kan vanaf nu automatisch verwerkt worden op de manier waarop jij aangeeft dat het moet gebeuren.

01. Winstverdeling

 

05. Afrondingsmemorandum

 

Afrondingsmemorandum

(beschikbaar voor kantoren die meedoen in de pilot)

Als opdrachtverantwoordelijke besteed je het liefst zo min mogelijk tijd aan het reviewen en beoordelen van dossiers. Daarom hebben we het afrondingsmemorandum toegevoegd. Op het afrondingsmemorandum zie je alle belangrijke zaken uit het dossier overzichtelijk op één pagina zodat je je niet meer in het dossier op zoek hoeft naar de gewenste informatie. Dat scheelt weer tijd.

 

Jaarovergang

Beschikbaar voor kantoren die meedoen in de pilot)

De jaarovergang wordt uitgebreid. Vanuit het basisdossier wordt zoveel mogelijk informatie overgenomen zodat het samenstelproces zo efficiënt mogelijk verloopt:

 • De rapportages die in het basisdossier zijn toegevoegd aan het dossier worden automatisch aangemaakt. Als je dus bijvoorbeeld vorig jaar de taxonomie ‘publicatiestukken kleine rechtspersoon’ hebt toegevoegd dan wordt die in het nieuwe jaar voor je klaargezet.
 • De instellingen van het financieel verslag worden overgenomen. Als je een bepaalde grafiek of tabel vorig jaar hebt uitgezet staat die in het nieuwe jaar ook automatisch uit.
 • De tekstuele toelichtingen worden uit het financieel verslag van vorig jaar overgenomen. De grondslagen worden niet overgenomen van vorig jaar. Deze zijn meestal standaard en we vinden het belangrijk dat we je jaarlijks van de benodigde updates kunnen voorzien.

De komende tijd zullen we doorwerken aan het overnemen van teksten uit de taxonomieën.

 

Administratiedossier

06. monitor

 

Checklist monitor

Met de nieuwe checklistmonitor heb je zicht op alle lopende en afgesloten checklisten. Met de handige zoekfunctie en sorteren op status kun je eenvoudig de status bij al je cliënten checken. Ook kun je zien welke collega’s als laatste aan de checklist heeft gewerkt. 

06. monitor

 

 

Automatische controles

Het is nu mogelijk om de beantwoording van de vragen in checklists te automatiseren met slimme rekenregels. Deze kun je bij het bouwen van de checklist aan de vragen toevoegen. Daarbij kunnen meerdere condities aan vragen worden toegevoegd. De applicatie zal deze condities één voor één aflopen en het antwoord van de eerste conditie die ‘waar’ toevoegen aan de vraag. 

Bekijk hiernaast het voorbeeld.

Bij het afwerken van de checklist, is d.m.v. een ververs-icoon aangegeven welke vragen automatisch zijn beantwoord. Deze antwoorden worden aangepast als de cijfers veranderen. Het antwoord wordt bevroren op het moment dat dit handmatig wordt aangepast. Dan is het nog wel mogelijk om met de ververs-knop, het geautomatiseerde antwoord terug te halen (daarmee wordt het handmatige toegevoegde antwoord overschreven). 

Met de condities kunnen veel vragen geautomatiseerd worden. Visionplanner zorgt voor webinars en workshops om te zorgen dat beheerders het optimale uit deze functie kunnen halen. Schrijf je in via onderstaande button.

BEKIJK DE AGENDA

Toelichting in de cijferbeoordeling

Bij vragen in de checklist kan een toelichting worden gegeven. Als je echter naar de cijfers kijkt, is het wel prettig dat je die toelichting ook gelijk in beeld hebt. We hebben dezelfde toelichting (middels het tekstballonnetje) nu ook toegevoegd aan de cijferbeoordeling. Dit gebeurt voor die vragen die ook gekoppeld zijn aan een rubriek.

 

Toelichting overnemen naar volgende periode of het samensteldossier

Als je toelichting geeft op een vraag in de checklist, is deze nu ultiem herbruikbaar. Je kunt:

 • de toelichting overnemen in dezelfde checklist van de volgende periode. Dit doe je met een eenvoudig vinkje. De toelichting loopt dan mee in volgende periodes totdat je het vinkje weer verwijderd. Deze optie is beschikbaar bij vragen waar geen automatische controle aan toe is gevoegd. 
 • Verder kun je de toelichting als notitie in het samensteldossier toevoegen. Handig als je zaken onder de aandacht wil brengen tijdens het samenstelproces. Om van deze feature gebruik te maken, moet je wel het samensteldossier hebben aangemaakt.

 

Conclusie checklist overnemen in samensteldossier

Het is nu mogelijk om in de checklist ook open vragen toe te voegen. Een bijzondere vorm van de open vraag is een conclusie. Je kunt bij het bouwen van een checklist aangeven of deze conclusie opgenomen moet worden in de planning- of acceptatiefase van het samensteldossier. Een duidelijk voorbeeld is de conclusie omtrent samenstelwaardigheid van de administratie.

Dit kun je ook doen als bijvoorbeeld gebruik maakt van een checklist continuïteit of andere velden in de plannings- of acceptatiefase van het samensteldossier. 

 

12. info button

 

Klantspecifieke informatie in de checklist

De checklists vereisen onderhoud. Om dit hanteerbaar te houden, adviseren we kantoren om met een beperkt aantal checklists te werken en deze bij een zo groot mogelijke groep klanten in te zetten. Om toch klantspecifieke elementen onder de aandacht te brengen van degene die de checklist af werkt, hebben we op de klantenkaart een veld “administratieve aandachtspunten” toegevoegd. De inhoud van dit veld wordt getoond in de header van de checklist onder het info-icoontje.

Nog op de planning

Natuurlijk gaan we zorgen dat onze standaard content in het administratiedossier wordt verrijkt met de nieuwe functionaliteit. Daarnaast mag je in de loop van december nieuwe checklists op bijvoorbeeld compliance of fiscale onderwerpen verwachten. Hierover zullen we je uitgebreid informeren in een aparte nieuwsbrief.

Wat we dit jaar al eerder hebben uitgebracht

Linkedin blog

 

Jaarrekening

 • Kasstroomoverzicht
 • Leningen toelichtingen
 • Diverse overige aanvullende toelichtingen
 • Jaarrekening sectie in één keer uitzetten
 • Digitale ondertekening met beroepscertificaat

Efficiënt samenstellen

 • Samenvoeging cijferbeoordeling en brugstaat
 • Uitbreidingen dossiermonitor
 

Administratiedossier

 • Content van vaktechnische partners in de checklists
 • Standaard checklists kopieëren
 • Notities bij checklist vragen tonen onder tooltip
 • Checklist vragen met notities filteren
 

Tussentijdse cijfers

 • Nieuwe widget
 • Beperkte doorzoom externe stakeholders
 

Algemeen

 • Makkelijker gemaakt om nieuwe klanten aan te sluiten
 • Excel upload voor financiële data

Linkedin blog

 

Samensteldagen

Maak nader kennis

We organiseren een aantal webinars en workshops over de nieuwste functionaliteiten. Meld je aan voor één van de events en ga ook goed voorbereid het nieuwe samenstelseizoen in.

Bekijk de agenda