<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

What's new in Visionplanner Fiscaal?

Er staat een nieuwe release gepland voor Visionplanner met weer een flink aantal verbeteringen. Hieronder lees je welke nieuwe functionaliteiten en verbeteringen we beschikbaar hebben gemaakt.

Inkomstenbelasting

Inzet optimalisatie

Aangifte inkomstenbelasting via Visionplanner

Vanaf nu kun je de aangiften inkomstenbelasting 2020 voor je klanten ook versturen via Visionplanner. We ondersteunen de volgende biljetten:

 • W-biljet
 • P-biljet
 • F-biljet
 • Voorlopige aangifte

Het invullen van een aangifte dossier hebben we zo efficiënt en makkelijk mogelijk gemaakt. Hierdoor pakken je collega's het makkelijk op en kun je efficiënter werken. Een mooi voorbeeld is de automatische optimalisatie functie, die zorgt ervoor dat een aangifte altijd de optimale verdeling heeft.  Winst uit onderneming

Koppel de aangifte

Bij Visionplanner horen koppelingen dus ook in de aangifte. Koppel de aangifte met de administratie in Visionplanner en het gaat bijna vanzelf. Elke keer dat jij de aangifte opent worden de cijfers met de administratie gesynchroniseerd. Geen zorgen over onjuiste cijfers en heel erg efficiënt.

Prognosedossier inzet

Prognosedossier voor 2021

De tijd die je bespaard kun je dan ergens anders inzetten, zoals de prognose voor 2021. Koppel de cijfers van de onderneming aan je prognosedossier van 2021. Elke keer als je de administratie bijgewerkt hebt, kun je zien wat de belastingschuld aan het einde van het jaar wordt. Loopt de belastingschuld op dan is het tijd voor een voorlopige aangifte en die is zo klaar, want je kopieert de prognose met een klik in de voorlopige aangifte. Dubbel werk is nu echt verleden tijd.

 

klantrelatie VP-1-1-1

Wat komt er nog aan?

Het is een eerste release en dat betekent dat nog niet alles aanwezig is. Hieronder alvast een lijst van de belangrijkste en onderdelen die nog niet beschikbaar zijn:

 • C-biljet
 • M-biljet
 • Agrarische ondernemingen
 • Scheepvaart ondernemingen
 • Vooraf ingevulde aangifte
 • Service berichten aanslagen
 • Uitstelregeling
 • Accorderen aangiften door klant
 • Toeslagen

Omzetbelasting

Omzetbelasting dossier

Aangiften omzetbelasting

Vanaf nu kun je aangiften omzetbelasting en de opgaaf intracommunautaire prestaties via Visionplanner verwerken. De aangifte omzetbelasting kun je direct uit Exact of Twinfield ophalen, maar handmatig importeren vanuit XML of handmatig invoeren is ook mogelijk.

PDF Approval

Verzenden & Accorderen

Is de aangifte klaar dan hoef je alleen nog maar op verzenden te drukken. Wij sturen automatisch een bevestiging per e-mail naar de klant als de aangifte bij de fiscus ontvangen is. In de e-mail ziet de klant de uitkomst van de aangifte en de gegevens voor betaling. 

Wil je een akkoord van de klant dat kan natuurlijk ook. Via de Visionplanner app of gewoon online via Visionplanner.nl. Wij sturen de aangifte ter akkoord naar de klant en direct na akkoord wordt de aangifte verstuurd. Dreigt je klant het te vergeten, dan stuurt het systeem herinneringen. VAT payment task

Betalingstaak

De aangifte omzetbelasting is pas compleet na de betaling. Met Visionplanner kun je je klant hier ook eenvoudig bij ondersteunen. Laat het systeem een betalings taak aanmaken en je klant wordt automatisch herinnerd om tijdig te betalen. Boetes worden zo voorkomen zonder dat jij in de pen moet kruipen.

Vennootschapsbelasting

Screenshot 2021-03-04 at 09.23.43

Belastingplichtigen monitor

Aangiften vennootschapsbelasting 2020 kun je vanaf nu ook indienen met Visionplanner. We ondersteunen momenteel het standaard aangiftebiljet voor de vennootschapsbelasting hiermee kun je 90% van de aangiften doen.

Elke administratie in Visionplanner wordt opgenomen als belastingplichtige in Visionplanner fiscaal. Een klant aanmaken is dus niet nodig.

 

Screenshot 2021-03-04 at 09.23.43

Makkelijk & Efficiënt

Makkelijk en efficiënt zijn wederom de centrale begrippen bij het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting. Dat betekent dat de aangifte automatisch is gekoppeld aan de cijfers van de administratie en elke keer gesynchroniseerd worden. Want jij wilt voor je klanten ergens anders het verschil maken.

CT approval

Akkoord van klant

Wil je een akkoord van de klant dat kan natuurlijk ook en werkt net als voor de omzetbelasting heel eenvoudig. Wij nemen bijna al het werk uit je handen inclusief herinneringen aan het accorderen. Je klant kan via de app of via internet accorderen.

Prognosedossier inzet-1

Prognose

Net als voor de inkomstenbelasting is ook voor de vennootschapsbelasting een prognose dossier beschikbaar zodat jij eenvoudig in het jaar aan het jaar kunt werken. Is je administratie bij dan werk je met enkele klikken de prognose van 2021 bij en weet jij wat de belastingschuld aan het einde van het jaar is. Je kunt vervolgens eenvoudig actie ondernemen door een voorlopige aangifte te doen. Overnemen van de gegevens is een peuleschil.

klantrelatie VP-1-1-1

Wat komt er nog aan?

Voor de VPB zijn we nog druk bezig met ontwikkelen de belangrijkste onderdelen die er nog aankomen zijn:

 • C-biljet
 • Fiscale eenheid
 • Agrarische ondernemingen
 • Scheepvaart ondernemingen
 • Service berichten aanslagen
 • Uitstelregeling
 • Accorderen door meerdere bestuurders

Wat we al eerder hebben gereleased

 

Omzetbelasting

 

Ondersteuning import van Twinfield

Vanaf nu kunnen aangiften omzetbelasting en opgaaf ICP ook vanuit Twinfield geïmporteerd worden.

Verbeterd en opgelost

 • Verbetering audit trail

Vanaf nu tonen we de naam van de gebruiker in de audittrail, want dat is wel zo makkelijk.

 • Verzenden aangiften omzetbelasting

Het probleem rondom het verzendproces is opgelost. Aangiften omzetbelasting en opgaaf intracommunautaire prestaties kunnen naar de belastingdienst verzonden worden.

* Het is niet mogelijk om een BTW-aangifte over 2019 naar de Belastingdienst te versturen.

 • Opnieuw verzenden aangiften

Heel soms lukt het niet om een bericht bij Digipoort te bezorgen door een technisch probleem. Om het jou makkelijk zullen we in die gevallen 7 pogingen wagen verdeeld over 2 dagen. Is het dan nog niet gelukt dan geven we je een seintje zodat je het verzendproces nog een keer op kunt starten. Het schema is als volgt:
Dag 1
Na 15 seconden, 1 minuut, 15 minuten, 1 uur en om 22.00 uur 's avonds
Dag 2
Om 4.00 uur 's ochtends en om 22.00  uur's avonds

 

 

Wat er nog open staat

 

 • Bijzondere situaties eigen woning

Je kunt nog geen bijzondere situaties kwijt bij het invullen van de eigen woning.

 • Cursor verspringt

Na het invullen van de kosten voor verkoop of aankoop van de eigen woning verspringt de cursor, waardoor je weer bovenaan in het scherm bent. Erg vervelend als het gebeurt, maar het is niet eenvoudig op te lossen.

 • Verbeteren label aanwending eigenwoningschuld

Het label van de eigen woning heeft nog niet een heel mooie omschrijving. Dat gaan we nog verbeteren.

 • Uitbreiden samenvatting

De samenvatting toont nu alle onderwerpen van inkomsten en uitgaven. De onderwerpen bij bezittingen en schulden worden bij de volgende release toegevoegd.

 

 

accordering via app

Accorderen aangiften omzetbelasting via Visionplanner App

Vanaf nu kun je klanten via de app de aangifte omzetbelasting laten accorderen. De accorderingstaak bevat de belangrijkste gegevens. Later krijgt de klant ook de mogelijkheid om vanaf hier het rapport in te zien en wordt de klant automatisch herinnerd aan de taak zodat de aangifte niet te laat verzonden wordt.

Betalen aangiften omzetbelasting via Visionplanner App

Betalen aangiften omzetbelasting via Visionplanner App

Vanaf nu krijgen je klanten in de app een taak om de aangifte omzetbelasting te betalen. In de taak staan alle gegevens voor de betaling. Later wordt hier het rapport, herinnering en iDeal betaling aan toegevoegd.

Opgaaf intracommunautaire prestaties

Opgaaf intracommunautaire prestaties

Vanaf nu kun je naast aangiften omzetbelasting ook de opgaaf intracommunautaire prestaties importeren uit exact of zelf invullen en verzenden naar de belastingdienst. Een afbeelding zegt meer dan 1.000 woorden, hiernaast een screenshot.

Vennootschapsbelasting

bezittingen

Aangifte

Vanaf nu kun je de aangiften inkomstenbelasting 2020 voor je klanten ook versturen via Visionplanner. We ondersteunen de volgende biljetten:

 • W-biljet
 • P-biljet
 • F-biljet
 • Voorlopige aangifte

Het invullen van een aangifte dossier hebben we zo efficiënt en makkelijk mogelijk gemaakt. Hierdoor pakken je collega's het makkelijk op en kun je efficiënter werken. Een mooi voorbeeld is de automatische optimalisatie functie, die zorgt ervoor dat een aangifte altijd de optimale verdeling heeft.  

schulden

Schulden compleet

We hebben de restschuld eigen woning en de overige schulden toegevoegd. Dit betekent dat het kopje schulden compleet is.

verdeling

Verdeling

We hebben een eerste stap gezet bij het optimaliseren van de aangifte. Dit onderdeel zal in de komende releases nog verder verbeterd worden.

aanvullende informatie

Nieuwe onderdelen toegevoegd aan aanvullende informatie

In het kopje aanvullende informatie zijn nieuwe onderdelen toegevoegd. Daarmee is dit bijna compleet. De volgende onderdelen zijn nu beschikbaar:

 1. Restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren
 2. Nog te verrekenen verliezen box 1
 3. Premieverplichting
 4. Heffingskortingen
 5. Revisierente
Aanvullende informatie Vpb

Prognose VPB

Je kunt nu prognoses vennootschapsbelating maken. Voorwaarde is dat je klant een administratie in Visionplanner heeft. De prognose vennootschapsbelasting ondersteunt het volgende:

 1. Koppeling met Visionplanner
 2. Commercieel fiscale verschillen
 3. Fiscaal resultaat: 
  1. Onttrekking en stortingen
  2. Dividenduitkeringen
  3. Andere winstuidelingen
 4. Belastbaar resultaat
  1. Niet of beperkt aftrekbare kosten
  2. Investeringsaftrek
  3. Giften
  4. Vrijgestelde winst
 5. Aanvullende informatie
  1. Specificatie aandeelhouders
  2. Voorlopige aanslag en voorheffingen

F-biljet

We ondersteunen vanaf nu ook het formulier voor overleden personen.

Verbeterd en opgelost

 • Behouden van correcties bij synchronisatie

Als je nu de cijfers van de onderneming synchroniseert blijven de correcties die je gemaakt hebt bewaard.

Let op: kies je een nieuwe bron, dan worden de correcties verwijderd.

 • Actieve validaties

We laten nu nog duidelijker zien welke velden je in moet vullen bij een bepaald onderdeel.

 • Samenvatting inkomstenbelasting

De secties bezittingen en schulden worden nu ook in de samenvatting opgenomen.

Wat er nog open staat

 • Bijzondere situaties eigen woning

Je kunt nog geen bijzondere situaties kwijt bij het invullen van de eigen woning.

 • Cursor verspringt

Na het invullen van de kosten voor verkoop of aankoop van de eigen woning verspringt de cursor waardoor je weer bovenaan in het scherm bent. Erg vervelend als het gebeurt, maar het is niet eenvoudig op te lossen.

 • Teksten in vennootschapsbelasting

Sommige teksten in de vennootschapsbelasting zijn nog niet optimaal. Deze worden met de volgende release aangepast.

 

 

Inkomstenbelasting

Bezittingen toegevoegd

Bezittingen toegevoegd

De aangifte inkomstenbelasting is uitgebreid, vanaf nu kun je de bezittingen van de belastingplichtige in de prognose opnemen. Bewonder hiernaast het resultaat.

Eigenwoningschuld toegevoegd

Eigenwoningschuld toegevoegd

We hebben ook alvast een begin gemaakt met het hoofdstuk schulden en dat is fijn want vanaf nu kun je de eigenwoningschuld toevoegen aan de prognose inclusief rente en kosten. Hiermee is de prognose voor de meeste ondernemers compleet.

Samenvatting IB

Samenvatting IB

Natuurlijk wil je de prognose ook kunnen controleren en bespreken met de klant. In deze release zetten we de eerste stap door een samenvatting toe te voegen aan de prognose. Met deze samenvatting heb je direct inzicht in de uitkomst van de aangifte en kun je samen met de klant acties afstemmen.

Verbeterd en opgelost

 

 • Verwijderen van prognosedossier, onderneming en fiscaalpartner

Het is nu mogelijk om een prognosedossier te verwijderen en je kan vanaf nu een fiscaalpartner of een onderneming uit het prognosedossier verwijderen.

 • Controle toevoegen fiscaalpartner of dossier

Elke persoon kan vanaf nu aan maximaal 1 dossier gekoppeld worden.

 • Onttrekkingen en stortingen

Deze stonden apart van de balans en dat was niet altijd handig. Nu staat deze sectie direct onder de balans en dat is wel zo fijn.

 • Ingevulde specificatie

Je kunt nu direct zien of een specificatie gevuld is, want het icoontje (pennetje) wordt ingekleurd als er iets ingevuld is.

 • Drempelbedragen, studiekosten en zorgkosten

Bij het invullen van studiekosten of zorgkosten tonen we nu de drempel. Dat is fijn want dan weet jij meteen of de kosten boven de drempel uitkomen en tot aftrek leiden.