What's new in Visionplanner Fiscaal?

Er staat een nieuwe release gepland voor Visionplanner met weer een flink aantal verbeteringen. Hieronder lees je welke nieuwe functionaliteiten en verbeteringen we beschikbaar hebben gemaakt.

Inkomstenbelasting

Bezittingen toegevoegd

 

Bezittingen toegevoegd

De aangifte inkomstenbelasting is uitgebreid, vanaf nu kun je de bezittingen van de belastingplichtige in de prognose opnemen. Bewonder hiernaast het resultaat.

Bezittingen toegevoegd

 

Eigenwoningschuld toegevoegd

 

Eigenwoningschuld toegevoegd

We hebben ook alvast een begin gemaakt met het hoofdstuk schulden en dat is fijn want vanaf nu kun je de eigenwoningschuld toevoegen aan de prognose inclusief rente en kosten. Hiermee is de prognose voor de meeste ondernemers compleet.

Samenvatting IB

 

Samenvatting IB

Natuurlijk wil je de prognose ook kunnen controleren en bespreken met de klant. In deze release zetten we de eerste stap door een samenvatting toe te voegen aan de prognose. Met deze samenvatting heb je direct inzicht in de uitkomst van de aangifte en kun je samen met de klant acties afstemmen.

Samenvatting IB

 

Verbeterd en opgelost

 

 • Verwijderen van prognosedossier, onderneming en fiscaalpartner

Het is nu mogelijk om een prognosedossier te verwijderen en je kan vanaf nu een fiscaalpartner of een onderneming uit het prognosedossier verwijderen.

 • Controle toevoegen fiscaalpartner of dossier

Elke persoon kan vanaf nu aan maximaal 1 dossier gekoppeld worden.

 • Onttrekkingen en stortingen

Deze stonden apart van de balans en dat was niet altijd handig. Nu staat deze sectie direct onder de balans en dat is wel zo fijn.

 • Ingevulde specificatie

Je kunt nu direct zien of een specificatie gevuld is, want het icoontje (pennetje) wordt ingekleurd als er iets ingevuld is.

 • Drempelbedragen, studiekosten en zorgkosten

Bij het invullen van studiekosten of zorgkosten tonen we nu de drempel. Dat is fijn want dan weet jij meteen of de kosten boven de drempel uitkomen en tot aftrek leiden.

Omzetbelasting

Opgaaf intracommunautaire prestaties

 

Opgaaf intracommunautaire prestaties

Vanaf nu kun je naast aangiften omzetbelasting ook de opgaaf intracommunautaire prestaties importeren uit exact of zelf invullen en verzenden naar de belastingdienst. Een afbeelding zegt meer dan 1.000 woorden, hiernaast een screenshot.

Opgaaf intracommunautaire prestaties

 

Verbeterd en opgelost


 • Verzenden aangiften omzetbelasting

Het probleem rondom het verzendproces is opgelost. Aangiften omzetbelasting en opgaaf intracommunautaire prestaties kunnen naar de belastingdienst verzonden worden.

* Het is niet mogelijk om een BTW-aangifte over 2019 naar de Belastingdienst te versturen.

 • Opnieuw verzenden aangiften

Heel soms lukt het niet om een bericht bij Digipoort te bezorgen door een technisch probleem. Om het jou makkelijk zullen we in die gevallen 7 pogingen wagen verdeeld over 2 dagen. Is het dan nog niet gelukt dan geven we je een seintje zodat je het verzendproces nog een keer op kunt starten. Het schema is als volgt:
Dag 1
Na 15 seconden, 1 minuut, 15 minuten, 1 uur en om 22.00 uur 's avonds
Dag 2
Om 4.00 uur 's ochtends en om 22.00  uur's avonds

 

Wat er nog open staat

 

 • Bijzondere situaties eigen woning

Je kunt nog geen bijzondere situaties kwijt bij het invullen van de eigen woning.

 • Cursor verspringt

Na het invullen van de kosten voor verkoop of aankoop van de eigen woning verspringt de cursor, waardoor je weer bovenaan in het scherm bent. Erg vervelend als het gebeurt, maar het is niet eenvoudig op te lossen.

 • Verbeteren label aanwending eigenwoningschuld

Het label van de eigen woning heeft nog niet een heel mooie omschrijving. Dat gaan we nog verbeteren.

 • Uitbreiden samenvatting

De samenvatting toont nu alle onderwerpen van inkomsten en uitgaven. De onderwerpen bij bezittingen en schulden worden bij de volgende release toegevoegd.