<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Een begroting en prognose maak je niet alleen als de zaken slecht gaan

Doede de Jong | 26 juli 2022

Een begroting en prognose maak je niet alleen als de zaken slecht gaan

Vele zelfstandigen en vennootschappen maken jaarlijks een budget op voor het komende jaar. Hierbij wordt vaak enkel naar de resultatenrekening gekeken, dus de kosten en opbrengsten. De afgelopen jaren, mede onder invloed van de coronapandemie, is ook het gebruik van een prognose flink toegenomen. Deze oefening geeft je niet enkel de mogelijkheid om de balans, investeringen en financieringen in detail te bekijken, maar tevens ook de liquiditeit en de ganse cashflow.

Een begroting en een prognose bewijzen vaak hun nut, zeker op momenten dat er grote nood aan is. Maar eigenlijk zou dit een standaardtaak moeten zijn. Het blijft jammer dat het vaak enkel wordt opgesteld bij een specifieke gebeurtenis zoals een reorganisatie of overname, een subsidie- of kredietaanvraag, of bij een grote investering. Of in tijden van nood, zoals recent bij de uitbraak van de coronapandemie. In onzekere tijden dus. Nochtans zijn het die accountancykantoren die én continue én actief met een begroting en prognose werken, die snel kunnen schakelen en zich daarmee onderscheiden. Ze kijken steeds vooruit en anticiperen zodat hun klanten niet voor onaangename verrassingen komen te staan. 

Het opstellen van een budget of prognose doe je dus beter niet als eenmalige taak. Het gebruik ervan brengt je meer inzicht in de activiteiten van je klant en zet je als het ware op voorsprong, op voorwaarde dat je het steeds actueel houdt. Als ervaren gebruiker kan je eenvoudig op veranderingen inspelen en, indien nodig, snel en accuraat aanpassingen doorvoeren. 

Werk dus niet enkel met een budget en prognose bij een speciale aangelegenheid, maar gebruik het een gans jaar door als een actief beleidselement. Het levert steeds nieuwe inzichten op, het laat je nadenken over de toekomst en het helpt je dit alles te vertalen naar concrete financiële doelstellingen. Je klant zal er wel bij varen.

Tot slot, vergelijk je prognose en begroting ook met de finale cijfers. Gebruik het actief. Bespreek de cijfers, pas aan waar nodig en vooral, leer ervan. De kwaliteit zal er bij iedere bespreking op vooruit gaan. Je zult het vaker en vaker inzetten, tot het een onmisbaar instrument is geworden. Zowel voor jou als voor je klant. En niet alleen bij boekhoudkundige vraagstukken maar ook om fiscaal te optimaliseren (hierover meer in een volgend deel van deze reeks). Een uitgelezen kans om je als adviseur te onderscheiden. 

Heb je nog geen begroting of prognose gemaakt? Wacht niet tot het volgende boekjaar. Inzicht in de eerste kwartaalcijfers geeft meteen de richting voor de rest van het jaar. Bespreek dus met je klant niet enkel het verleden maar vooral de toekomst. Vertaal dit naar concrete doelstellingen. Het afgelopen jaar kan je niet meer veranderen, het lopende nog wel.

Prognose maken in Visionplanner

Wil je kennismaken met de begroting- en prognosefunctionaliteiten in Visionplanner? Of maak je er al gebruik van en wil je er meer uit halen?

Op dinsdag 4 oktober organiseren wij het webinar 'Wij hebben een glazen bol!'.
Tijdens dit webinar vertellen wij je hoe je als proactieve adviseur samen met de ondernemer efficiënt naar de toekomst kijkt met behulp van Visionplanner prognose.

Meld je vrijblijvend aan