<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Met een actueel fiscaal dossier heb je altijd je antwoord paraat!

Samuel van Daalen | 7 februari 2022

Visionplanner Fiscaal

De telefoon gaat. Een klant belt. “Weet je hoeveel belasting ik nog over dit jaar moet betalen? Ik wil graag weten hoeveel ik daarvoor nog moet reserveren. Anders lig ik daar wakker van.” Als adviseur van MKB-ondernemers herkent u zo’n situatie vast wel. Een simpele vraag waar je meestal niet zo een-twee-drie een antwoord hebt. En dat is precies waar Visionplanner Fiscaal jou als adviseur bij helpt. Met een actueel fiscaal dossier zie je in één oogopslag en op elk moment in het jaar de belastingdruk van je klant in beeld. Je kan je klant dus direct een duidelijk antwoord geven. En ook gelijk ook nog wat voor de klant relevante belastingtips geven. 

Dit artikel is geschreven  door onze productmanager Fiscaal Samuel van Daalen als onderdeel van het onderzoek ICT Accountancy QuickScan productontwikkeling en innovatie. Lees het volledige rapport via deze link:  https://www.softwarepakketten.nl/bericht/6673&bronw=2/ICT_Accountancy_QuickScan_productontwikkeling_en_innovatie.htm

 

Belastingaangiften

De jaarrekening en dashboards met tussentijdse cijfers zijn bekende producten van Visionplanner. Het fundament daarvan is een solide koppeling met een groot aantal boekhoudoplossingen. Een sjabloon op basis van RGS zorgt ervoor dat alle grootboekrekeningen aan de juiste rubrieken in Visionplanner zijn gekoppeld. Eenmaal ingesteld beschikken alle Visionplanner oplossingen dagelijkse over alle actuele cijfers. 

Dat geldt dus ook voor onze aangiftesoftware. . Een oplossing waarmee je dus meer kunt doen dan alleen aangiftes maken.

Fiscale dossiers

Visionplanner Fiscaal werkt namelijk met dossiers. Adviseurs die al met Visionplanner werken, zijn al bekend met het cliënt, het administratie- en het samensteldossier. Daar komt nu dus ook het fiscaal dossier nog bij. Elke belastingplichtige heeft per belastingsoort en voor elk jaar een apart dossier. Er zijn dossiers voor het insturen van (voorlopige) aangiften. Daarnaast introduceert Visionplanner Fiscaal het prognosedossier. Daarmee heb je als adviseur al tijdens het jaar een goed beeld van het bedrag aan belasting dat een klant moet gaan betalen. Zo'n prognosedossier helpt je ook om de hoogte van de voorlopige aanslag tijdig bij te sturen en zo de belastingrente beperken. 

Natuurlijk ondersteunt Visionplanner Fiscaal zowel Vennootschapsbelasting als Inkomstenbelasting en Toeslagen maar ook BTW-aangiften, suppleties en ICP-opgaven. 

Automatisch gevuld

Administraties, dossiers en aangiftegegevens zorgen samen voor een grote hoeveelheid financiële en fiscale data. Onze oplossingen wisselen zoveel mogelijk gegevens uit. Zo kunnen we bij het aanmaken van een nieuw fiscaal dossier al veel onderdelen direct automatisch vullen. Financiële cijfers komen uit Visionplanner Samenstelpraktijk. Of direct uit de onderliggende bron: de boekhouding van de klant. Algemene of persoonlijke gegevens halen we op uit een eerder dossier van een voorgaand jaar. Of uiteraard uit de VIA

Altijd bijgewerkt

Dankzij het hergebruiken van al eerder gecontroleerde gegevens, is het niet meer nodig om cijfers eerst te exporteren, dan te importeren en vervolgens ook nog eens te controleren. Nee, zodra de boekhouding is bijgewerkt, is het fiscale dossier ook bijgewerkt. Simpel en efficiënt.

Kopiëren

In Visionplanner Fiscaal is de opbouw van alle dossiers altijd gelijk. En dat is handig, want zo kan je de inhoud van een fiscaal dossier makkelijk kopiëren naar een ander fiscaal dossier. Bijvoorbeeld van een prognosedossier naar een dossier om de voorlopige aangifte aan te passen. Of van een voorlopige naar de definitieve aangifte. 

Na afloop van een aangiftetijdvak maken we daar automatisch nieuwe dossiers voor aan, waarin we zoveel mogelijk cijfers en fiscale details opnemen.

Lopend jaar

Daarnaast kan je als adviseur al tijdens het lopende jaar, zo vaak als je wilt, een prognoseberekening maken. Op de achtergrond berekenen we de te betalen belasting, gebaseerd op de actuele cijfers over al verstreken periodes in het lopende jaar, aangevuld met de cijfers uit een prognose of begroting. En als die ontbreken, kan je de berekening ook baseren op de cijfers van vergelijkbare periodes in het voorgaande jaar. Aanpassen van cijfers, de zogenoemde fiscale correcties, is uiteraard ook mogelijk.

Direct antwoord

Het berekenen van het verwachte bedrag aan Vennootschapsbelasting lijkt redelijk overzichtelijk, hoewel correcties (zoals de investeringsaftrek) het toch ook al wat lastiger maken. Nee, dan de prognoseberekening voor de Inkomstenbelasting, die is altijd een stuk complexer. Dat komt niet alleen door allerlei aftrekposten, maar ook de diverse heffingskortingen maken een snelle berekening haast onmogelijk. Zeker als er ook nog sprake is van een fiscaal partner, maakt de toegestane toerekening van bepaalde aftrekposten (optimalisatie) het allemaal nog ingewikkelder.

Daarom is het een hele uitdaging om de vraag van de ondernemer uit de inleiding direct te kunnen beantwoorden. 

Fiscale dashboard

Met Visionplanner Fiscaal had je wel direct een antwoord op de vraag van je klant kunnen geven. Zodra een dossier is aangemaakt en (automatisch) is gevuld met gegevens, start in de achtergrond de belastingberekening. En dat geldt voor alle soorten fiscale dossiers. Als adviseur had je alleen het dossier van je klant maar hoeven openen en je had het antwoord op zijn vraag direct kunnen geven. Maar Visionplanner Fiscaal gaat verder! Je kunt de uitkomst van de belastingberekening ook in het fiscaal dashboard van de klant opnemen. En als je dit dashboard met je klant deelt, is het bedrag van de te betalen of te ontvangen belasting altijd voor je klant in beeld. Als dat nodig is, kan hij zelfs doorklikken naar specificaties in zijn fiscale dossier. 

Een adviseur kan de standaard meegeleverde (fiscale) dashboards gebruiken of onderdelen kopiëren naar eigen (zelfgemaakte) dashboards kopiëren.

Financiële planning

Met het aangifte- en het prognosedossier maak je heel snel en efficiënt aangiften of berekeningen voor het lopende jaar. De gegevens in al deze dossiers maken het mogelijk om ook berekening voor toekomstige jaren te (gaan) maken. Daarom hebben we er uitdrukkelijk voor gekozen om bij het uitvragen van alle fiscale cijfers en gegevens de volgorde van de wettekst los te laten. De bekende “boxen” uit de Inkomstenbelasting vind je dan ook niet terug. Wel vier “categorieën”: inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden. Zo kunnen we later ook niet-fiscale gegevens uitvragen. Bijvoorbeeld voor het opstellen van een financiële planning.

Aangiftepraktijk

Veel van onze klanten zoeken een oplossing voor de aangiftepraktijk. Daarom voorziet Visionplanner Fiscaal ook in zaken die daarvoor van belang zijn, zoals de uitstelregeling voor belastingconsulenten, maar ook de machtigingenregistratie en berichtenuitwisseling (DoMa, SBA, VIA, SBT, enz.) met de Belastingdienst, gebruikersrollen en -rechten, accordering van belastingaangiften door cliënten, planning van de werkvoorraad, enz.

Meer informatie

Wil jij ook direct antwoord kunnen geven op fiscale vragen van je klanten? Neem dan contact met ons op. We bespreken graag wat we voor elkaar kunnen betekenen. Bekijk Visionplanner Fiscaal op deze pagina.