<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Het verschil maken bij de aangifte bespreking

Karst Janssen | 20 april 2020

maak het verschil bij het bespreken van de aangifte

Een keer per jaar verzamel je privégegevens van de klant voor de aangifte inkomstenbelasting en verzorg je zijn aangifte. Jij stelt de aangifte netjes op en legt de klant precies uit wat de uitkomst is en hoe deze tot stand gekomen is. Volgens mij kan dit veel beter en in dit blog vertel ik je waarom ik dat denk.

1. Stop met uitleggen wat onbegrijpelijk is

Einstein zei het al "Het meest onbegrijpelijke in de wereld is de inkomstenbelasting"😧. Toch probeer je elke bespreking weer de inkomstenbelasting uit te leggen aan je klanten. Denk je echt dat jouw klanten, wellicht in tegenstelling tot Albert, het wel gaan snappen? 90% van de klanten haakt af zodra ze te horen hebben gekregen wat de uitkomst van de aangifte is. Daarnaast vertrouwt je klant erop dat jij alle mogelijke fiscale regelingen voor hem benut.

Stop met uitleggen wat de klant toch vaak niet snapt.

2. Kijk verder dan de aangifte

Jij bent de aangifte met de klant aan het bespreken. Je vertelt hem wat het resultaat is en de klant knikt instemmend. Je laat een stilte vallen …. maar helaas vraagt de klant niet om meer uitleg. En nu? Een gesprek van 5 minuten kun je niet maken. Wat ga je doen? Je besluit om het rapport er nog eens bij te pakken en kijkt met een andere blik naar de inhoud en stelt hier vragen over. Om je op weg te helpen enkele voorbeelden ter inspiratie.

Privésituatie

Het staat in bijna elk rapport vooraan, de privésituatie. Een gevoelig onderwerp, maar in veel situaties zeker het bespreken waard. Vragen die je kunt stellen:

 1. Wat is er geregeld bij overlijden? Heeft de partner nog voldoende inkomen om voor zichzelf en het gezin te zorgen?
 2. Wat is er geregeld bij echtscheiding? Hoe wordt het vermogen verdeeld? Kunnen beide personen op eigen benen staan? Is het huis dan nog betaalbaar?
 3. Zijn er kinderen? Zo ja, wat wil de klant dan voor hen regelen bij het studeren of om ze later op eigen benen te laten staan? Wat is er al geregeld?

AOV

Het risico op arbeidsongeschiktheid is klein, maar de gevolgen zijn groot. Hoe heeft je klant dit afgedekt? Hierbij zijn twee situaties mogelijk.

 1. Geen aftrekpost. Leg uit welk risico de klant loopt en wat de mogelijkheden zijn om het risico af te dekken. Het kan zijn dat dit via zijn werkgever geregeld is..
 2. Aftrekpost. De klant betaalt premie en dat is goed want hiermee wordt zijn risico afgedekt. Weet de klant ook wat afgedekt is en of dit voldoende is in zijn situatie? Is er een kans dat hij zijn huis uit moet?

Pensioen

Hoe zit het met het pensioen, want de kans is aannemelijk dat je klant ooit met pensioen gaat. Hoe zit het dan met zijn inkomen, want stoppen met werken is niet stoppen met leven. Wat heeft je klant geregeld? Hierbij zijn twee situaties mogelijk.

 1. Geen aftrekpost. Leg uit wat er gebeurt met het inkomen als de klant met pensioen gaat en geef aan welke opties er zijn om te "sparen" voor inkomen voor later. Mogelijk regelt zijn werkgever dit.
 2. Aftrekpost. De klant betaalt premie en dat is goed want hiermee wordt er inkomen "gespaard" voor later. Weet de klant ook wat zijn inkomen later wordt en hoe weet de klant dat dit voldoende is?

Eigen woning

Het komt geregeld voor dat klanten lenen voor de eigen woning. Sommige doen dit misschien wel aflossingsvrij. Mogelijke onderwerpen zijn:

 1. Aflossen, rente betalen is zonde. Zeker als de rente hoog is. Heeft de klant nagedacht over (versneld) aflossen?
 2. Rente, wat is het huidige rentepercentage? Wat kun je de klant vertellen over de hoogte van dit percentage?
 3. Is de schuld hoger dan de waarde van de woning, vraag dan eens door op de lange termijn plannen. Wil de klant blijven wonen? Kan dat met de hypotheeklasten? Kan de woning nog wel gefinancierd worden als de hypotheek afloopt?

Vermogen

Ook een goede optie is het vermogen in box 3. De kans is groot dat de rente lager is dan de verschuldigde belasting. Dit betekent dat je klant er elk jaar op achteruit gaat.

 1. Weet de klant wat zijn rendement is? Kun jij de klant vertellen of dit meer of minder is dan de belasting op zijn vermogen?
 2. Zijn er op korte termijn of lange termijn bestedingsdoeleinden? En hoe verhoud dit zich tot zijn rendement?
 3. Misschien heeft je klant wel ideeën gekregen naar aanleiding van je gesprek.

Kortom stof genoeg om van de bespreking van de aangifte een succes te maken. 5 … 60 minuten vliegen voorbij. En zelfs al komt er geen meerwerk uit, een luisterend oor heeft ook toegevoegde waarde.

Ga zelf aan de slag

Het dashboard in Visionplanner ondersteunt je prima bij deze bespreking. Mocht je je collega's willen helpen maak dan een checklist op basis van bovenstaande vragen. Ik weet zeker dat je zo een leuk onderwerp weet toe te voegen.

Fiscaal tussentijds rapporteren

Als je met behulp van checklists in de actualiteit werkt, kan je in het vierde kwartaal vooruitlopend op de aangifte de belasting voor je klant gaan plannen. Geen verrassingen meer en de aangifte is nu zo gepiept! 

Begin er mee door te kijken hoe je ook fiscaal tussentijds kan rapporteren in Visionplanner. We bieden je een webinar aan waarbij we je dat graag laten zien.

Volg het webinar