<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=4646416002067816&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

De Belastingdienst en het verlengde Corona-uitstel

Samuel van Daalen | 5 november 2020

De Belastingdienst en het verlengde Corona-uitstel

Het afgelopen halfjaar heb je vast voor sommige klanten bijzonder uitstel van betaling voor belastingen in verband met de coronacrisis aangevraagd. Er komt dan een moment dat de ondernemer alsnog moet gaan betalen. Hij ontvangt hierover dan begin volgend jaar een (nieuwe) brief van de Belastingdienst. Maar wat zal daarin staan?

Eén van de steunmaatregelen vanwege de coronacrisis voor ondernemers was een regeling voor bijzonder uitstel van betaling voor belastingen. Sinds maart jl. kunnen ondernemers voor tal van belastingen, zoals de loonheffingen, VPB en BTW uitstel aanvragen. Als ondernemers blijven kampen met betalingsproblemen, kunnen ze nog tot het einde van dit jaar verlenging van het bijzonder uitstel aanvragen.

Nieuwe betalingsverplichtingen na afloop bijzonder uitstel

Nadat de (verlengde) regeling van het bijzonder uitstel is afgelopen, moet de ondernemer weer op tijd belasting aangeven en betalen. Als er bijvoorbeeld bijzonder uitstel is verleend tot 1 januari 2021, dan herleven alle verplichtingen vanaf die datum. Dat geldt dan ook voor aangifte over "verstreken" tijdvakken (zoals bijvoorbeeld het vierde kwartaal 2020). Lukt het een ondernemer in 2021 niet om alsnog op tijd te betalen? Dan kan hij opnieuw betalingsuitstel aanvragen of een betalingsregeling met de Belastingdienst afspreken. Maar let op: dan gelden natuurlijk de "gewone" regels (inclusief de betalingsverzuimboetes) weer!

Belastingdienst stuurt in 2021 een overzicht

Ondernemers die bijzonder uitstel van betaling ontvingen, bouwden een belastingschuld op. Die mag de ondernemer vanaf 1 juli 2021 in 36 vaste maandelijkse bedragen terugbetalen. Voorwaarde is wel dat er in 2020 verlengd bijzonder uitstel is aangevraagd! In het voorjaar van 2021 maakt de Belastingdienst de balans op en stuurt een brief naar alle ondernemers die bijzonder uitstel van betaling ontvingen. Zo informeert de Belastingdienst ondernemers over de omvang van hun belastingschuld, de voorwaarden van de betalingsregeling en het maandbedrag waarmee ze hun schuld gaan aflossen. De brief van 2021 vervangt de brief die de Belastingdienst in september 2020 verzond en de eerdere regeling die daarin werd voorgesteld.

Lukt het een ondernemer niet om de maandelijkse termijnen te betalen? Dan biedt de Belastingdienst de gelegenheid om tot een passende oplossing te komen. De invorderingsrente bij niet-tijdige betaling wordt voor 2021 in elk geval beperkt tot 0,01%. Het staat ondernemers uiteraard vrij om hun belastingschuld tussentijds of maandelijks extra af te lossen.

En wat als het bijzonder uitstel nog in 2020 afloopt?

Loopt een verleend bijzonder uitstel nog dit jaar af? Dan is het wellicht verstandig om alsnog verlenging aan te vragen! Als de totale belastingschuld meer € 20.000 of hoger was, dan is een verklaring van een derde-deskundige evenals een verklaring over behoud of versterking van de liquiditeitspositie van de onderneming noodzakelijk. Verlenging van de bijzonder uitstel voorkomt ook een betalingsverzuimboete vanwege het niet, niet volledig of niet op tijd betalen van een aangiftebelasting.

Hoe verwerk je dit in Visionplanner?

Uiteraard is de prognose-oplossing van Visionplanner de ideale plek om de consequenties van uitstel inzichtelijk te maken voor je klant. Hoe je het uitstellen en het betalen van uitgestelde belasting in de prognose verwerkt, licht ik hieronder toe.

Omzetbelasting

 • Beoordeel de prognose-instellingen om te zien of sprake is van maand of kwartaal afdracht (pas eventueel de instelling aan als deze voor het eerst wordt gebruikt).
 • Kies in de prognose het tabje Liquiditeit. Open de uitgaven en noteer de automatische Omzetbelasting betalingen. Deze worden berekend op basis van de algemene instellingen (frequentie) en de rubriek instellingen (type btw per kosten/omzet rubriek).
 • Kies voor het prognose tabje Balans en open de Omzetbelasting positie onder de kortlopende schulden.
 • Klik op pijl om de afloop van de Omzetbelasting positie te bewerken. Standaard wordt de Omzetbelasting afgedragen conform de de algemene instellingen (maand of kwartaal). Zet de afloop op ‘bedragen’.
 • Selecteer de aan te passen periode (gebruik tab om naar de volgende periode gaan). Indien er sprake is van uitstel van betaling vul dan een negatief bedrag in de betalingsperiode. Is er sprake van een inhaal-betaling (ofwel aflossing) vul dan een positief bedrag in de betalingsperiode in.
 • Ga terug naar het tabje liquiditeit: de te betalen bedragen zijn nihil geworden en de toekomstige betalingen zijn zichtbaar in de opgegeven periode.

Loonbelasting

 • De loonbelasting wordt met een maand-frequentie berekend en als uitgaande liquiditeit verwerkt.
 • De werkwijze in de afloop Loonbelasting is identiek aan de werkwijze voor de omzetbelasting. De frequentie zal altijd per maand zijn.

Vennootschapsbelasting

 • Indien er sprake is van Carry back dan zal dit vanuit de winst-en-verliesrekening rubriek gevoed worden.
 • Ga voor de Vennootschapsbelasting berekening naar het tabje winst-en-verliesrekening en klik op instellingen om de Vennootschapsbelasting instellingen aan te passen. Bewerk de betalingsperiode en of verwerk de voorschotten.
 • Via het tabje balans is het mogelijk om een handmatige aanpassing te verwerken conform de werkwijze voor de Omzetbelasting.

Visionplanner Fiscaal

Wist je dat Visionplanner ook met een fiscale-oplossing gaat komen? Visionplanner Fiscaal is volledig in Visionplanner geïntegreerd waardoor de fiscale positie altijd is bijgewerkt.

Klik op onderstaande button voor meer informatie.

MEER OVER VISIONPLANNER FISCAAL